Son Dakika Haberleri

10 Kasım öğretmen konuşması 2017www.sorubak.com

10 KASIMÖĞRETMEN KONUŞMASI

Sayın …………………………………….

10 Kasımların Atatürk’ün 57 yıllık hayatını, mücadelesini, milletimizekazandırdıkları ve kazandırmak istediklerini doğru anlama bakımından önemibüyüktür.

Mustafa Kemal Atatürk, savaşlardaki başarılarıyla büyük asker, yönetimiylebüyük bir devlet adamı; görüşlerindeki sağlamlık, doğruluk, geçerlilik, uluslararası ilişkilerde güvenirlik, barış ve insan severlik değerleri ile de evrenselbir kişidir.

Bağımsızlık Savaşı’nın kazanılmasının ardından, tarihimizin en büyük aydınlanmave çağdaşlaşma hareketini başlatan Atatürk, askeri zaferini kurduğu Cumhuriyetve yaşama geçirdiği devrimlerle taçlandırılmıştır.

Atatürk, yalnız bir asker, ileri görüşlü bir devlet adamı değil, aynı zamandabüyük bir devrimci ve düşünce adamıdır.

Yaşadığı çağı aşarak geleceğe ışık yutan Yüce Önder, yüzyıla değil bin yıladamgasını vurmuştur. Yüzlerce yılda bile başarılması zor olan eylemleri kısacıkyaşamına sığdırmıştır.

Atatürk Cumhuriyet ile, devletin ve toplumun geleceğinden kendini sorumlu tutmabilincine erişmiş, bağnazlıktan ve doğmalardan uzak, akılcı ve yaratıcıdüşünen, gerçekçi bilgiler ışığında ileriye bakabilen özgür bireylerinoluşturduğu çağdaş bir toplum yaratmayı düşünmüştür.

Atatürk’ün ikinci büyük zaferi, Kurtuluş Savaşında tüm halkı aynı ülküetrafında toplayarak ulusal birliğin sağlanmasında, yurttaşlar arasında ırk,din, mezhep, sınıf ve cinsiyet ayrımı yapılmamasını sağlamış olmasıdır..

Biliyoruz ki; çağdaş uygarlığın temel felsefesinde bireyin özgürlüğü ve kendigeleceğini belirleme hakkı vardır.

Bu temel felsefeyi özümseyen Yüce Önder, bireyin üzerindeki baskılardankurtarılarak özgür olmasını ve yaratıcı gücünü ülke ve insanlık yararına kullanmasınısağlayacak yapısal dönüşümü gerçekleştirmiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, aramızdan ayrılışının … yılında, yalnızca Türk Ulusudeğil dünya ulusları tarafından da sevgi ve saygı gören Büyük Önder Atatürk’übir kez daha sevgi ve saygıyla anıyorum.

Aziz ruhun şad olsun. ATAM…Benzer Dosyalar