Son Dakika Haberleri

19.yy eğitim alanında ıslahatlar ders notuØ   Eğitim alanında Avrupa’nın üstünlüğü kabuledildi.

2)   Medreselerin yanında Avrupa tarzı eğitimveren RÜŞTİYELER(Ortaokul) açıldı. Eğitimde ikiliğin çıkmasına zemin hazırladı(kültür çatışması). Ayrıca;

      Ø   Sıbyan Mektebi (İlkokul)

Ø İdadi (Lise)

Ø 1839’da II.Mahmut öldü. Tahta ABDÜLMECİT geçti.

 

ËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËËË

 

NOT:

 

Eğitim       ð     II. Mahmut dönemi Islahatlarıyla                         

Hukuk       ð     Tanzimat Fermanıyla(savcılık makamı)                 başlayan ve Osmanlı’dan günümüze

Siyasi         ð     TBMM’nin açılışıyla                                              uzananbu alanlarda ikilikler olmuştur.

Ticari         ð     Ölçülerin değişimiyle(takvim, saat, ölçü)

 

NOT:

 

Eğitimdeki ikilik                    ð        Tevhid-i Tedrisatla

Hukuktakiikilik                     ð        Türk Medeni Kanunuyla                                           ORTADAN

Siyasialandaki ikilik              ð        Saltanatın kaldırılmasıyla                                        KALDIRILDI…

Ticari alandaki ikilik               ð        Yeni ölçülerin kullanılmaya başlamasıylaBenzer Dosyalar