Son Dakika Haberleri

19.yy idari alanda ıslahatlar ders notu 

İDARİ ALANDA ISLAHATLAR:

 

1)  İdari alanda ilk kez II. Mahmut zamanındaıslahatlar yapılıyor.

2) Divan örgütü kaldırılıpNAZIRLIKLAR (Bakanlıklar) kuruldu. Devlet işlerinin daha sağlıklı yürütülmesiamacıyla kuruldular.

3)   NAZIR(Bakan) yetiştirmek amacıyla MEKTEB-İ NAARİF-İ ADLİYE ENDERUN açıldı.

 

NOT: Osmanlıda kurulan ilkbakanlık Adalet Bakanlığı; T.C. de kurulan ilk bakanlık Sağlık Bakanlığıdır.

 

4) Tımar sistemi kaldırıldı.                       AMAÇ: Merkezi yönetimigüçlendirmek, yerel güçlerin

5) Kazalar merkeze bağlandı.                  (ayanların)  ortaya çıkmasını engellemek.

6) İlk muhtarlık ataması yapıldı.

 

7) Müsadere sistemi (ölen askerve memurların mallarına el koyulması) kaldırıldı. Özel mülkiyet güvence altınaalındı.

8) İlk nüfus sayımı yapıldı.Askeri amaçlıydı. Bu sebeple sadece erkekler ve hayvanlar sayıldı.

9) Meclis-i Vala-i Ahkam-i Adliye ( üst düzel memurları yargılamakamacıyla) kurumu açıldı.Benzer Dosyalar