Son Dakika Haberleri

29 Ekim öğretmen konuşma metni                                             -1-

 Sayın Müdürüm, Değerli ÖğretmenArkadaşlarım,Sevgili Öğrenciler,

                                       Kıymetli Veliler,

 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkarakMilli Mücadele’yi baş-latıp 29 Ekim 1923’de “Türk milletinin karakterine enuygun yönetim şekli cumhuriyettir.” diyerek ilan etmiştir cumhuriyeti.

 Mustafa Kemal Atatürk, emperyalist güçlertarafından işgal edilmiş, paylaşılmış,yok edilmiş bir imparatorluğunküllerinden, halkına önderlik ederek, halk savaşı vererek vatanı kurtarmış.Sonra da cum-huriyet yönetimiyle taçlandırmıştır.

  Cumhuriyette egemenlik milletindir.Halk kendikendisini yönetme yetkisini  temsilcileriaracılığıyla kullanır. Bu yönetimde seçme seçilme hakkı vardır.Ve bütünvatandaşlar eşit haklara sahiptir. Milletin bütün bireyleri yönetimekatılabilir ve söz sahibi olabilir.    

  Cumhuriyet bize ulus olma bilincinikazandırmıştır.Cumhuriyetin başarıları ile haklı bir gurur duyarız. Ülkemiz,İslam dünyasında laik ve demokratik,çağdaş bir ülke olarak tektir. BunuAtatürk’ün kurduğu Cumhuriyete borçluyuz.Türkiye Cumhuriyetilaik ve demokratikyapı-

dan aslataviz vermeyecektir. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün

çizdiğiçağdaş  uygarlık yolunda ilerleyecektir.Buna hiçbir güç engel olamayacaktır.Ve Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadaryaşayacaktır.

  Yeter ki bizler, Atatürk’ün mirası olan akılve bilim yolundan ilerleyelim.

  Yeter ki, Atatürk ilke ve devrimlerinikoruyalım.

  Yeter ki, Türkiye Cumhuriyeti’nin milletiylebölünmez bütünlüğüne sahip çıkalım.

                                                      -2-

  Bizler, çoluk,çocuk,genç,yaşlı ülkenin tüminsanları, sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilelim.

  Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin 94.Yılını kutlar. Büyük önder Atatürk’ü ve bu yolda canlarını feda edenşehitlerimizi sevgiyle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Saygılarımla.

 

 Benzer Dosyalar