Son Dakika Haberleri

4.sınıf Milli Mücadele KahramanlarıHASAN TAHSİN(1888-1919)

Hasan Tahsin’inasıl adı Osman NEVRES’tir.

Hukuk-uBeşer gazetesindeyazardır.

Selanik’te doğmuştur.

Batı Cephesindeki İzmir’e 15 Mayıs 1919’daasker çıkaran Yunanlılar’a ilk kurşunusıkmıştır.

Orada şehitedilmiştir.

ŞAHİN BEY(1877-1920)

Asıladı Mehmet Sait’tir.

Birçokcephe ve savaşta bulunmuş, yiğitçe düşmana karşı durmuştur.

Antep’in Fransızlartarafından işgal edilmesi üzerine Kilis Kuvay-ıMilliye komutanı olarak savaşmıştır.

Fransızlar’ın Antep’e yardım göndermesine uzunsüre mani olmuştur.

Antep’isavunurken şehit oldu.

Sütçü imam (1884-1922)

Maraşlı olan Sütçü İmam’ınadı Ali’dir.

İmamlık yaparken aynızamanda da süt sattığı için bu adı almıştır.

Fransızaskerlerinin Maraş’ı işgaline ve bazı kadınları rahatsızetmelerine dayanamayıp, o askerleri öldürerek şehrin dışın çıkmıştır.

Fransızaskerlerinin şehirden çıkarılmasını sağladıktan sonra tekrar geri dönmüş ve kaledeki topun idaresi görevine getirilmiştir.

ALİ SAİP BEY   (1885-1939)

Irak doğumludur.

SoyadıURSAVAŞ’tır.

Mustafa Kemal tarafından Urfa’yagitmekle görevlendirilmiş ve burada Kuvay-ı Milliyebirliğini kurmuştur.

Urfa halkı ile birlikte Fransızlar’a karşı koymuş ve onları topraklarından çıkarmıştır.

YAHYA KAPTAN

(1891-1920)

Makedonya’da dünyaya geldi.

OsmanlıDevleti’nin gizli bilgileredinmesi için Teşkilat-Mahsusa (Gizli Örgüt)hizmetinde bulundu.

Ankara’da TBMM açıldığında İstanbul’da esir tutulan vatanseverleri kurtardı.

Gebze’de Kuvay-ı Milliye kurarak komutanlığını yaptı.

İstanbul’daki dış güçler tarafından yakalanarak başı vuruldu ve şehit edildi.

YÖRÜK ALİ EFE  

(1895-1951)

Aydın doğumludur.

Aydın’da Kuvay-ıMilliye birliğini kurmuş ve silahlı direnişi işgale gelen Yunanlılar’a karşı başlatmıştır.

Halkta,birçokefenin direnişe katılmasına öncülük etmiştir.

,

SEYİT ONBAŞI (1889-1939)      

     Adı Seyit Ali ÇABUK’tur.Balıkesir’de dünyaya gelmiştir.İri yarı çok güçlüolan Koca Seyit Çanakkale  Kilitbahir’de  topçu eri olarak göreve başladı.18 Mart 1915’te İngilizlerÇanakkale Boğazı’nı zorluyorlardı.

Koca Seyit 276 kg mermiyi topa yerleştirdi ve vurduğu gemi Ocean’dı.

İngiliz gemisi Nusrat mayın gemisinin yerleştirdiği mayınaçarparak parçalandı.

Daha sonraçalıştığı yerde vereme yakalandı vekurtulamayıp vefat etti.

ŞERİFE BACI (1898-1921)

Aralık1921’de Kastamonu İnebolu’dan Ankara’ya kağnı ile mermitaşırken ağır kış şartlarına dayanamadı.

Bu milli görevesnasında yanında kundaktaki bebeği devardı.

Üzerindeki kalınörtüsünü mermilerin ve bebeğinin üzerine örten Şerife Bacı’nın bebeği askerlertarafından donmak üzereyken bulundu.

GÖRDESLİ MAKBULE

(1902-1922)

MakbuleHanım henüz 1 yıllık evli iken eşiylebirlikte Milli Mücadele’ye katıldı.

1919Mayıs ayında Yunanlılar’ın İzmir’i işgalini önlemek için eşi Halil Efe ile Batıcephesi’nde çetelerle, düşmanı zorlayan faaliyetlerde bulundu.

Saldırısırasında başından vurularak şehit edildi.

ONBAŞI NEZAHAT

Adı Nezahat BAYSEL’dir.

AlbayHafız Halit Bey düşmana karşı savaşırken eşi vereme kurban gitmiş veİstanbul işgal altında bulunduğu için cepheyeküçük kızını da götürmüştür.

ilk cepheyegittiğinde 9 yaşındaydı.12 yaşına kadarhayatı böyle geçti.

İnönüsavaşı sonrasında cesurkimliği ile Ahmet Derviş Paşa onu onbaşılığayükseltti.


Benzer Dosyalar