Son Dakika Haberleri

5.sınıf çocuk olarak haklarımız ders notuÇocuklar yetişkinlerden farklıfiziksel ve kişisel özelliklere sahiptirler. Ayrıca çocuklar sürekli bir büyümeve gelişme göstermektedirler. Bu nedenle İnsanların sahip olduğu temel haklarınyanında çocuklar farklı haklara da sahiptirler. Her birey uluslararası yasalaragöre 18 yaşınakadar çocuk sayılmaktadır. Bu nedenle Birleşmiş Milletler GenelKurulu 20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk HaklarıSözleşmesini kabul etmiştir. 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe giren busözleşmeye Türkiye de dahil olmak üzere yaklaşık 142 ülke taraf olmuştur.


*       *    *       *       *       *     *   *   Çocuk ırk, din, ayrılık oluşturan baskılardankorunmalıdır.

 

Türkiye'deve Dünya’da Çocuk Hakları

Ülkemizde çocukların haklarınıkullanmasına olanak sağlanmaktadır. Hemen hemen her kentte çocuk meclisleri bulunmaktadır. Bumeclislere katılarak duygu ve düşüncelerimizi özgürce ifade etme fırsatıbulabiliriz.

Çocuk haklarının korunması için Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu [UNICEF, (Yunisef)] kurulmuştur. Dünyanın heryerinde herhangi bir ayrım yapmadan çocuklara yardım etmektedir. UNICEF, zamanzaman yayınladığı raporlarla çocukların yaşadıkları zorlukları tüm dünyayaduyurmaktadır.

Yaşamları boyunca çocuklar çeşitligüçlüklerle karşılaşabilir. En temel haklarını bile kullanamayacak bazıdurumlar yaşayabilir. Savaşlar, doğal afetler, yoksulluk gibi dahabirçok nedenden dolayı haklarını kullanmakta güçlük çekebilir. İşte UNICEF’indünyanın birçok yerinde yaşayan çocuklarla ilgili bu sorunlara dikkatçekmektedir.

Ülkemizde Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) kurulmuştur. Bu kurum çocuk yetiştirmeyurtları aracılığıyla bazı haklardan yoksun kalan çocukların devletgüvencesiyle korunmasını sağlamaktadır. Birçok kurum da çocuklarınhaklarını kullanmaları ve yaşam koşullarındaki olumsuzlukları gidermek içinçalışmalar yapmaktadır.Benzer Dosyalar