Son Dakika Haberleri

5.sınıf haritayı tanıyorum tema kavramlarıHarita:Yeryüzününtamamını veya bir kısmının belli oranda küçültülerek kağıda

çizilmesidir.

Harita İşaretleri (Lejant): Haritaların sağalt köşesinde renklerin hangi yükselti ve derinlikleri gösterdiğini belirtenişaretlere lejant denir.

Fiziki Harita: Herhangi biryerin dağlarını,ovalarını, platolarını, akarsularını gösteren

haritalardır.

Ölçek: Haritalardaki küçültme oranına denir. Gerçekuzunlukları haritaya aktaramayacağımız için belli oranda küçültme yapılır.

 

Yüzey Şekilleri İle İlgiliKavramlar:

Dağ: Çevresinegöre yüksekte kalan, tabandan zirveye doğru yamaçları eğimli yeryüzüşekillerine dağ denir

Doruk: Dağların en yüksek yerlerinedoruk denir.

Plato (Yayla): Akarsular tarafındanyarılmış yüksek ve geniş düzlüklere plato (yayla) denir.

Vadi: Akarsuların yataklarınıderinleştirerek oluşturduğu “U” veya “V” şeklindeki uzun

oluklara vadi denir.

Ova: Çevresine göre alçakta olangeniş düzlüklere ova denir.

Deniz: Okyanusların karalarıniçlerine doğru girmiş kollarına deniz denir.

Göl: Karalar üzerindekidört tarafı kapalı çukurlardaki su birikintilerine göl denir. Ada: Dört tarafı sularla çevrili kara parçasına adadenir.

Not: Karadeniz ve AkdenizBölgesi'nde dağlar kıyıya paralel; Ege Bölgesi'nde kıyıya dik uzanır. Yükseltisi en az olan bölge Marmara; En fazla olan bölge DoğuAnadolu'dur.Benzer Dosyalar