Son Dakika Haberleri

6.sınıf iyelik ekleri ders notuİsimlere eklenerekonların neye, kime ait olduğunu belirten ekler “iyelik eki” olarakadlandırılır. İyelik ekleri olarak bilinen bu ek halindeki zamirlerin tümşahıslardaki şekilleri aşağıdaki gibidir.


ŞAHISLAR

1.TEKİL ŞAHIS: BENİM                       1.ÇOĞUL ŞAHIS: BİZİM

2.TEKİL ŞAHIS: SENİN                        2. ÇOĞUL ŞAHIS: SİZİN

3.TEKİL ŞAHIS: ONUN                           3. ÇOĞUL ŞAHIS:ONLARIN

 

Tekil Halleri:

1.    2.    3.     

Çoğul Halleri:

1.    2.    3.    ÇoğulŞahıs İyelik Eki: -ları, leri

 

ÖRNEKLER:

 1.T.Ş. Kalem-im: Kalemim masanın üzerindeydi.

 2.T.Ş. Kalem-in  : Kalemin çok güzelmiş.

 3.T.Ş. Kalem-i                 : Sinan’ın kalemi yokmuş.

 

1.Ç.Ş.   Kalem-imiz: Kalemimizi kırmışlar.

2.Ç.Ş.   Kalem-iniz  : Kaleminizi alabilir miyim?

3.Ç.Ş.   Kalem-leri  : Öğrencilerin kalemlerini biz alalım.

 

1.T.Ş.  Baba-m      :Dün babam Adana’ya gitti

2.T.Ş.  Baba-n       :Baban da gelecek mi?

3.T.Ş.  Baba-sı      :Biz baba ile görüştük.

 

1.Ç.Ş. Baba-mız  : Bunu babamıza kimsöyleyecek?

2.Ç.Ş. Baba-nız   :  Babanız ne iş yapıyor?

3.Ç.Ş. Baba-ları  :  Bu çocukların babaları onlarla hiç ilgilenmiyor.

 

NOT 1: 3. tekil şahıs iyelik eki “ı,i,u,ü” ile belirtmehal eki olan “ı,i,u,ü” birbiriyle karıştırılmamalıdır.

 

Bu iki ekikarıştırmamak için eki alan kelimenin başına “onun, onların” kelimelerinden uygun olanı getirmelisiniz. Cümleninanlamında herhangi bir bozulma olmuyorsa o ek iyelikekidir. Oluyorsa hal ekidir.

 

(Onun) Bilgisayarı benimbilgisayarımdan hızlıydı.  (İyelik Eki)

Bilgisayarı kullanmayıhiç bir zaman öğrenemedi. (Belirtme Hali Eki)

Kimse duymadı ama sesi çok güzeldi.  (Onunsesi) (İyelik Eki)

Sesi açmak istemediğimi biliyordu.  (Onun Belirtme Hali Eki)

 

NOT 2: İyelik ekleri isim tamlamasında tamlananagelir:

 Kapının kol-u,  işinbaş-ı,  hayvan sevgi-s-i

 

İyelikekleri bazen yer bildiren zamirlerden (işaret zamirleri) sonra gelerek belirtmegörevlerinde bulunur:

burası, ötesi, şurası...

 

Sıfatlardansonra gelerek zamir yapar:

doğrusu, böylesi, başkası...

 

Bazenisimlerle ve sıfatlarla birlikte sevgi ve abartma ifade eder:

Camın İstanbul.

Güzelim çiçekler kurumuş

 

İyelikeklerinden sonra hâl ekleri gelebilir:

Baba-m-a soracağım.

Kardeş-i-n-i arıyormuş.

 

-lerekiyle –i iyelik eki birlikte kullanılarak zaman bakımından genelleme yapılır:

akşamları, sabahları, gündüzleri...Benzer Dosyalar