Son Dakika Haberleri

6.sınıf kaynaştırma konu özetiTürkçede sözcüklere eklergetirilirken, bazen sözcük ile ek arasına yardımcı (kaynaştırıcı) sesler girer.Bu olaya “kaynaştırma” denir.

NOT: “Kaynaştırma” olayının olduğu yerde aynı zamanda “ünsüz türemesi”de vardır. Çünkü sözcük ile ekte bulunmayan bir ses (kaynaştırma ünsüzleri) ortaya çıkmıştır. 


Kaynaştırma olayı değişik biçimlerde görülür:


a)  Kaynaştırma Ünsüzleri

Türkçenin ses özelliklerinegöre, iki ünlü yan yana gelemez. Ünlüyle biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde, sözcük ile ek arasına “y, ş, s, n” ünsüzlerinden biri getirilerekkaynaştırma yapılır.

Kaynaştırma ünsüzleri:  y, ş, s, n     ( y a ş a s ı n )

Sözcük     Ek
bahçe    –  e       →    bahçeye
sofra     –  ı        →    sofrayı
çınla     –  acak  →    çınlayacak
yürü      –  erek  →    yürüyerek
anla      –   an    →    anlayan
                                     kaynaştırma  (*ünsüz türemesi)

iki        –   er      →    ikişer
altı       –   ar      →    altışar
                                    kaynaştırma  (*ünsüz türemesi)
çanta     –  ı       →    çantası
beste     –  i       →    bestesi
                                       kaynaştırma  (*ünsüz türemesi)

pasta     –  ın     →    pastanın
Gözde   –  in      →    Gözde’nin
                                         kaynaştırma  (*ünsüz türemesi)


Benzer Dosyalar