Son Dakika Haberleri

Açlık kitabı sınav soruları ve cevap anahtarıAçlık kitabı sınav soru ve cevapları - Knut Hamsun örnek sınav 1

1-“Açlık” romanının kahramanı olan Tangengeçimini hangi meslekten sağlamaktadır?

A) Polis

B) Gemici

C) Yazar

D) Esnaf

E) Öğretmen

CEVAP:C

2-“Açlık” romanında sık geçen para birimi hangisidir?

A) Dolar

B) Kron

C) Cent

D) Sterlin

E) Frank

CEVAP:B

3- Aşağıdakilerden hangisi “Açlık” romanıhakkında söylenemez?

A) Olaylar bir sahil kasabasında geçer.

B) Roman kahramanı geçimini güçlükle temin eder.

C) Eserin sonunda roman kahramanı açlıktan ölür.

D) Roman kahramanı bazen ormanda yatmak zorundakalır.

E) Romanın kadın kahramanlarından biriYlajali'dir.

CEVAP:C

4- Knut Hamsun, romanında açlık ile ilgili olarakhangisini söylemektedir?

A) İnsan gerektiğinde açlığa tahammül etmesinibilmelidir.

B) Açlık yüzünden insan istemeyerek yalansöyleyebilir..

C) Uzun müddet aç kaldığı için yediği bifteğimidesi kabul

etmemektedir.

D) Beyin hücreleri açlık sebebiyle dumurauğramıştır.

E) Açlık ve soğuk kendisini tanınmayacak durumadüşürmüştür.

CEVAP:A

5- Roman kahramanı, parasını ödemediği içinatıldığı otelden çıkarken bir uşağın verdiği zarftan çıkan parayı kimingönderdiğini düşünmüştür?

A) Babasının

B) Yazı işleri müdürünün

C) Arkadaşının

D) Âşık olduğu kızın

E) Borç verdiği esnafın

CEVAP:A

6- Aşağıdakilerden hangisi eserin kahramanı olanTangen hakkında söylenemez?

A- İlk zamanlar maddi durumu iyi olmasına rağmendaha sonra sefalete düşüyor.

B- Maddi açıdan zor durumlarda olduğu zamanlardasokaklarda yatmak zorunda kalmış.

C- Zor durunda kaldığında yalansöyleyebilen,cömert ve iyilik yapmayı seven birisidir.

D- Tamgen dürüst, namuslu ve şerefine önem verenbir kişidir.

E- Hiçbir işi olmayan sokaklarda yaşayan birkişidir.

CEVAP:E

7- Eserin kahramanı pansiyonda kaldığı zamanyazığı piyesin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A- Haç İşareti

B- Açlık ve Fakirlik

C- Ylajalı

D- Paranın Gücü

E- Gecenin Sessizliği

CEVAP:A

8- Eserin kahramanı kaldığı şehirden ayrılarakhangi şehre ve neyle gidiyor?

A- Otobüsle –Paris

B- Trenle – Leeds

C- Gemiyle- Leeds

D- Trenle – Paris

E- Gemiyle – İstanbul

CEVAP:E

9- Eserin kahramanının “ Ylajalı” dediği kişiaşağıdakilerden hangisidir?

A- Kahramanın kız kardeşi

B- Kahramanın sokakta görüp aşık olduğu kız.

C- Sokakta dilenen yaşlı bir kadın

D- Pansiyon sahibinin kızı

E- Yayın evinin sahibi

CEVAP:B

10- Eserin kahramanı mum almak için gittiği birdükkandan vermediği beş kronun üstünü alıyor.Eserin kahramanı bu para ile neyapıyor?

A- Aldığı parayı haksız bularak dükkan sahibinehemen geri veriyor.

B- Dükkandan çıkıp bir lokantada biftek yiyor vekalan parayı bir fakir kadına veriyor.

C- Aldığı para ile pansiyona olan borcunu ödüyor.

D- Para ile kendisine güzel bir elbise alıyor.

E- Aldığı paranın haksız olduğunu düşünerekhepsini fakir insanlara veriyor.

CEVAP:B

“AÇLIK” KİTABININ SORULARI örnek sınav 2

1-“Açlık” romanının kahramanı olan Tangen geçimini hangi meslektensağlamaktadır?

A) Polis

B) Gemici

C) Yazar

D) Esnaf

E) Öğretmen

2-“Açlık” romanında sık geçen para birimi hangisidir?

A) Dolar

B) Kron

C) Cent

D) Sterlin

E) Frank

3- Aşağıdakilerden hangisi “Açlık” romanı hakkında söylenemez?

A) Olaylar bir sahil kasabasında geçer.

B) Roman kahramanı geçimini güçlükle temin eder.

C) Eserin sonunda roman kahramanı açlıktan ölür.

D) Roman kahramanı bazen ormanda yatmak zorunda kalır.

E) Romanın kadın kahramanlarından biri Ylajali'dir.

4- Knut Hamsun, romanında açlık ile ilgili olarak hangisini söylemektedir?

A) İnsan gerektiğinde açlığa tahammül etmesini bilmelidir.

B) Açlık yüzünden insan istemeyerek yalan söyleyebilir..

C) Uzun müddet aç kaldığı için yediği bifteği midesi kabul

etmemektedir.

D) Beyin hücreleri açlık sebebiyle dumura uğramıştır.

E) Açlık ve soğuk kendisini tanınmayacak duruma düşürmüştür.

5- Roman kahramanı, parasını ödemediği için atıldığı otelden çıkarken biruşağın verdiği zarftan çıkan parayı kimin gönderdiğini düşünmüştür?

A) Babasının

B) Yazı işleri müdürünün

C) Arkadaşının

D) Âşık olduğu kızın

E) Borç verdiği esnafın

6- Aşağıdakilerden hangisi eserin kahramanı olan Tangen hakkında söylenemez?

A- İlk zamanlar maddi durumu iyi olmasına rağmen daha sonra sefaletedüşüyor.

B- Maddi açıdan zor durumlarda olduğu zamanlarda sokaklarda yatmak zorundakalmış.

C- Zor durunda kaldığında yalan söyleyebilen,cömert ve iyilik yapmayı sevenbirisidir.

D- Tamgen dürüst, namuslu ve şerefine önem veren bir kişidir.

E- Hiçbir işi olmayan sokaklarda yaşayan bir kişidir.

7- Eserin kahramanı pansiyonda kaldığı zaman yazığı piyesin adıaşağıdakilerden hangisidir?

A- Haç İşareti

B- Açlık ve Fakirlik

C- Ylajalı

D- Paranın Gücü

E- Gecenin Sessizliği

8- Eserin kahramanı kaldığı şehirden ayrılarak hangi şehre ve neyle gidiyor?

A- Otobüsle –Paris

B- Trenle – Leeds

C- Gemiyle- Leeds

D- Trenle – Paris

E- Gemiyle – İstanbul

9- Eserin kahramanının “ Ylajalı” dediği kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A- Kahramanın kız kardeşi

B- Kahramanın sokakta görüp aşık olduğu kız.

C- Sokakta dilenen yaşlı bir kadın

D- Pansiyon sahibinin kızı

E- Yayın evinin sahibi

10- Eserin kahramanı mum almak için gittiği bir dükkandan vermediği beşkronun üstünü alıyor.Eserin kahramanı bu para ile ne yapıyor?

A- Aldığı parayı haksız bularak dükkan sahibine hemen geri veriyor.

B- Dükkandan çıkıp bir lokantada biftek yiyor ve kalan parayı birfakir kadına veriyor.

C- Aldığı para ile pansiyona olan borcunu ödüyor.

D- Para ile kendisine güzel bir elbise alıyor.

E- Aldığı paranın haksız olduğunu düşünerek hepsini fakir insanlara veriyor.

11- Eserdeki olaylar aşağıdakilerden hangisinde geçmektedir.?

A- Kristina

B- Londra

C- Paris

D- İstanbul

E- Liyon

12- Aşağıdakilerden hangisi eserin kahramanı olan Tangen’in yaşadığı şehirdekaldığı yerlerden değildir?

A- Pansiyon

B- Parklarda

C- Devlet dairesinde misafir odalarında

D- Demirci atölyesinde

E- Amcasının evinde

13- Aşağıdakilerden hangisi eserin kahramanının para bulmak için yaptığı eylemlerdendeğildir.?

A- Yeleğini verme

B- Arabasını kiraya verme

C- Ceketini rehin verme

D- Gözlüğünü ve yorganını satmaya kalkma

E- Önceden yazdığı hikâyeleri satma

14- Eserin kahramanı yolcu pansiyonunda kalırken odasından ayrılmak zorundakalıp pansiyonun alt katında kalmak zorunda kalıyor. Bunun nedeniaşağıdakilerden hangisidir?

A- Kaldığı odada yazdığı yazılar için ilhan gelmemesinden.

B- Kaldığı odanın yan odasında kalanların kendisini rahatsın etmesinden.

C- Odada yalnız kaldığından birileri ile konuşma ihtiyacı hissetmesinden.

D- Pansiyon parasını ödeyemediğinden pansiyon sahibinin o odayıbaşkasına kiraya vermesinden.

E- Kaldığı odadaki musluğun bozulması ve tamir edilememesinden.

“AÇLIK” KİTABININ YAZILI SORULARI ÖRNEK 3

1- Açlık romanını üç dört cümleyle özetleyiniz.10 p

2- Eserin kahramanı Tangen’in mesleğini yazınız.5 p

3- Eserin kahramanı Tangen karakteri hakkındabilgi veriniz.5 p

4- Knut Hamsun’a bu eser hangi ödülükazandırmıştır? 5 p

5- Eserdeki olaylar hangi şehirde geçiyor? 5 p

6- Eserin kahramanı yaşadığı şehirde ne türyerlerde kalıyor ve bu yerlerde yaşadığı zorluklar hakkında bilgi veriniz.10 p

7- Eserin kahramanı para bulmak için hangieşyalarını satıyor ve rehin olarak veriyor? 5 p

8- Eserin kahramanı mum almak için gittiği bir dükkandanvermediği beş kronun üstünü alıyor. Bu para ile ne yapıyor ve yaptığı hatakarşısında tutumu ne oluyor? 10 p

9- Eserin kahramanın “Ylajalı” dediği kişikimdir? 5 p

10- Eserin kahramanı yolcu pansiyonunda kalırkenodasından ayrılmak zorunda kalıp pansiyonun alt katında kalmak zorundakalıyor.Bunun nedeni nedir .Açıklayınız. 10 p

11- Eserin kahramanı pansiyonda kaldığı zamanyazdığı piyesin ası nedir? 5 p

12- Eserin kahramanının kaldığı otelin adı nedir?5 p

13- Eserin kahramanın hayatı en son nasıl şekilleniyor.Nereyeve neyle gidiyor? 10 p

14- Bu eserde nasıl bir sonuç çıkardınız? 10 p

VEDAT CULHABenzer Dosyalar