Son Dakika Haberleri

Ağız içi epitel hücrelerin incelenmesi deney planıAĞIZ İÇİ EPİTELHÜCRELERİNİN İNCELENMESİ

DENEYİNAMACI: Ağıziçi epitel hücrelerini mikroskopta incelemek, soğan zarı hücresiylekarşılaştırmak.

HAZIRLIK SORULARI:

1-Epitel hücreleri vücudun nerelerinde bulunur?Araştırınız.

2-Ağız içi epitel hücreleri ile soğan zarı hücresininmikroskoptaki görünümleri arasındaki benzer ve farklılıkları nelerdir?

3-Bir bitki hücresi ile hayvan hücresi arasındaki benzer vefarklılıklar nelerdir? Araştırınız.

KULLANILAN ARAÇVE GEREÇLER:

1-mikroskop

5-metilen mavisi veya iyot çözeltisi

2-lam

6-su

3-lamel

7-damlalık

4-kalın uçlu kürdan

8-kurutma kağıdı

DENEYİN YAPILIŞI:

1-Temiz bir lamın üzerinedamlalıkla bir damla su koyunuz.

2-Ağzınızı açarak kürdanın kalıntarafıyla yanağınızın iç yüzeyini yada dilinizin üzerini  hafifçesıyırınız..

3-Kürdanın ucundaki tükürüklümaddeyi, lamın üzerine damlatmış olduğunuz suya karıştırınız.Taşma olduğundakurutma kağıdını kullanabilirsiniz.

4-Karışımın üzerine havaalmayacak şekilde lamelle kapatınız. Preparatı mikroskopta inceleyerek,gördüklerinizi çiziniz.

5-Hazırladığınız örneğin üzerinedamlalık yardımıyla metilen mavisi veya iyot çözeltisi damlatınız.

6-Lameli kapattıktan sonratekrar inceleyiniz. Gördüğünüz şekilleri aşağıdakiyle karşılaştırınız.

 

DENEY SONUÇLARI:

Mikroskop incelemesinde boyananhücrelerle boyanmayan hücreler arasında belirli farklar ortaya çıkmıştır.Boyanan hücrelerde çekirdek ve bazı hücre organelleri daha net görülür.Ağız içiepitelinde hücre duvarı ve kloraplast gibi organellerin olmadığı görülür. Benzer Dosyalar