Son Dakika Haberleri

Altın ışık kitabı sınav sorularıALTIN IŞIK:

1.   Tembel Ahmet bir gün bir kervanda iş bulup yola çıkar. Yolda bir kuyunun başında su için dururlar. Tembel Ahmet su vermek için kuyuya iner, bu esnada kuyunun içinde oturan, hapsedilmiş bir kız görür. Kız ile, onu dönüşte kurtarmak için anlaşırlar. Kız, Tembel Ahmet’e o sırada ne verir?
A. Çiçek        B. Nar            C. Yüzük         D. Pırlanta
2.   Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(     ) Tembel Ahmet’in kuyuda gördüğü kız kayınbiraderinin nişanlısıdır.
(     ) “Kuğular” masalında Nilüfer kardeşlerini süt gölünde yıkamıştır.
(    ) “Pekmezci Anne” masalında kızın babası ticaret yapmak için uzağa gitti ve kızını yalnız bıraktı.
(     ) “Yılan Beyle Peltan Bey” masalında Ayşe Kız, çocukları için Peltan Bey’i seçmiştir.
3.   Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
?   “Kuğular” masalında Nilüfer, kardeşlerini kurtarmak için …………………………………….  örmüştür.
?   “Küçük Hemşire” masalında, padişah birinci vezirin oğullarına ………………………………… diğer vezirin kızlarına ……………………………… dermiş.
?   Padişah vezirin oğullarından …………………………………..………. getirmesini istemiştir.
KİRALIK KONAK:
1.   Aşağıdakilerden hangisi “Kiralık Konak”ın kahramanlarından değildir?
A. Neriman      B. Naim Efendi           C. Servet Bey             D. Sekine
2.   Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
(     ) Faik Bey, romandaki olumlu karakterdir. Seniha’yı sevmektedir. Duygusal, romantik, gururlu bir gençtir. Kitap okumayı seven, kültürlü bir insandır.
(     ) Hakkı Celis, savaşmak için gittiği Çanakkale’de şehit düşmüştür.
(     ) Seniha ile Faik, Seniha’nın düzenlediği çay günlerinde tanışırlar.
(     ) “Kiralık Konak” kitabının yazarı Reşat Nuri GÜNTEKİN’dir.
3.  Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.
?   …………………………., Naim Efendi’nin kızıdır. İyi niyetli, uysal, pasif bir kişiliğe sahiptir.
?   …………………………., Sekine’nin kocasıdır. Batı medeniyetine özenen, ahlâksız, değer yargıları olmayan, eğlence düşkünü, sorumsuz bir kişidir.
?   Roman, ……………………………………….. zamanlarını kapsamaktadır.

Benzer Dosyalar