Son Dakika Haberleri

Atatürk ilkeleri kısa ders notuATATÜRK  İLKELERİ

Cumhuriyetçilik İlkesi: Cumhuriyetçilik, milli egemenliğin hakim kılındığıbir yönetim biçimidir.

 

Halkçılık İlkesi: Cumhuriyet ile yönetilen bir ülkede, siyasalaçıdan kalkınmada, yönetimde, ulus ve devlet imkanlarının kullanılmasında halkyararının gözetilmesi demektir.

 

Milliyetçilik İlkesi: Türk vatandaşlarının kendi varlığı ve mutluluğuiçin çalışması, başka ülke insanlarının da ülke bütünlüğüne ve birliğine saygıgösterilmesi anlamı ifade edilmektedir.

 

Laiklik İlkesi: Din olgusunun çağdaş bir düzeye getirilmesidir.Din ile ilgili işlerin belli bir düzen haline getirilerek, devletin din vevicdan hürriyetini tanımasıdır. Kısaca din işleri ile devlet işlerinin ayrıtutulması demektir.

 

Devletçilik İlkesi: Bireylerin özel girişimlerini ve yapacaklarıfaaliyetlerini esas almak kaydı ile gerektiğinde devletin milletimiz adınamemleket ekonomisini kontrol altında bulundurması anlamı ifade edilmektedir.

 

İnkılapçılık (Devrimcilik)İlkesi: Aklın, bilimin ve çağın gerektirdiğiyeniliklerin, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yapılmasıdır.Benzer Dosyalar