Son Dakika Haberleri

Atatürk'ün bilim ve teknolojiye verdiği önem



Kendi yer altı ve yer üstükaynaklarını işleyip, kazanca dönüştüremeyen, kendi toprağını ekemeyen, kendisanayisini kuramayan devletler, kesinlikle gelişemez. Atatürk bu gerçeğibildiği için

"Hayatta en hakiki mürşit ilimdir,fendir" ve

"İlim, fen ve uzmanlık neredevarsa, sanayi nerede varsa gidip, öğrenmeye mecburuz. Bilim ve teknik neredeise oradan alacağız ve herkesin kafasına koyacağız. Bilim ve teknik için kayıtve şart yoktur." demiştir.Ona göre bilimin milleti yoktur. Daima bilimselve teknolojik gelişmelerin takipçisi olmamızı öğütlemiştir.

Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'ningelişmiş ülkeler düzeyine çıkabilmesi ve çağı yakalayabilmesi yolunda en gerçekyol göstericinin bilim ve fen olduğunu söylemiştir.Atatürk bilime veteknolojiye önem verdiğini sadece sözleriyle değil, bu alanda yapmış olduğu birtakım uygulamalarıyla da göstermiştir.

Ø     Ø     Ø     Ø     Ø     Ø     Ø     Ø    1925'te"İstikbal göklerdedir" diyerek Türk Hava Kurumu'nun kurulmasınısağlamıştır.



Benzer Dosyalar