Son Dakika Haberleri

Ayrı yazılan birleşik sözcükler ders notuAyrıYazılan Birleşik Sözcükler

1. Etmek, edilmek, olmak, olunmak vb.yardımcı fiillerle kurulan birleşik fiillerde, isim herhangi bir ses düşmesineuğramazsa bu tür birleşik fiiller ayrı yazılır.

arz etmek, alay etmek, not etmek sözetmek, yok olmak, ilan etmek vb.

2. Birleşme sırasında anlam değişikliğiolmayanlar ayrı yazılır.

ada balığı, kırlangıç balığı, iskele kuşu,Ankara keçisi, ardıç otu, sakız ağacı, ateş çiçeği, kuş üzümü, çavuş üzümü,kuru fasulye vb.

3. Sıfat tamlaması yapısındaki birleşiksözcükler ayrı yazılır.

akar amber, çalar saat, döner ayna,döner kapı, yatar koltuk, çıkmaz sokak, yazar kasa, görünmez kaza vb.

4. Renk sözü veya renklerden birinin adıylakurulmuş olan isim ve sıfat tamlaması durumundaki bitişik sözcükler ayrı yazılır.

gül rengi, gümüş rengi, ateş kırmızısı,boncuk mavisi, açık mavi, koyu mavi, koyu yeşil vb.

Birleşik sözcükler ile ayrı yazılanbirleşik sözcükler için Türk Dil Kurumu yayınlarından Yazım Kılavuzu’na bakınız.Benzer Dosyalar