Son Dakika Haberleri

Benim küçük dostlarım kitabı sınav soruları ve cevap anahtarı1-) Yazarınele aldığı olay nedir?

Yazar;romanındabir tanesi zeki,diğeri ise zeka özürlü iki arkadaşın hayalini kurduklarıçiftliğe sahip olmak için gerekli olan parayı kazanmak için çalıştıklarıçiftlikte yaşadıkları olayları ve verdikleri mücadeleyi ve anlatıyor.

2-) Yazarolaylar içinde konulara,değerlere nasıl bakmış?Eserde bu kavramlara kendianlamları dışında bir anlam verilip verilmediği yazarın hayal gücüaraştırılacak.

Yazarolaylar içinde konulara objektif olarak bakmış ve değerleri tıpkı o olaylarıkendi yaşamış gibi gerçekçi anlatmıştır. Bunun yanı sıra eserinde benzetmelereve tasvirlere ağırlık vermiştir. Bunlar yazarın hayal gücünün birgöstergesidir.

3-) Olaydamerkez kişi kim ( açıklayarak ) kişi incelemelerinin eserdeki yeri nedir? (Örnek cümlelerle ruh tahlillerini yazınız. )

Bu eserdeele alınan olayda merkez kişi olarak tek bir kişi belirtmek yanlış olur. Çünküolayın merkezini oluşturan iki kişi var,tüm olaylar bu iki kişi üzerindegeçiyor. Bunlar ufak tefek,çevik hareketli biri olan George ve onun can yoldaşıiriyarı,suratsız,unutkan ama iyi kalpli biri olan Lennie. Yazar kişilerianlatırken kullandığı tasvirlerle okuyucunun hayal gücünü kullanıp,kafasındatam anlamıyla bir kişi oluşturmasını sağlamıştır.

örnek:“Şekilsiz suratlı,iri,açık renk gözlü,geniş fakat sarkık omuzlu kocaman biradamdı.Lön lön yürürken ayaklarını ayılar gibi sarkıtıyordu.”

4-) Eserdeaçık yada gizli çatışmalar var mı? (Ruh-beden, çirkin-güzel, gerçek-şiir,şahıs-yer, iyi-kötü, zengin-fakir)

Eseringenelini açık çatışmalar oluşturuyor. Bedeni çirkin olan Lennie’nin

temiz kalbi,akıllı olan George’un,Lennie’nin yaptığı hatalarla nasıl çileden çıktığı,zengin olan çiftlik sahibi ile işçi olarak çalışan iki arkadaşın arasında geçentartışmaları bu çatışmalar örnek olarak verebiliriz.

5-) Olaykahramanı ve kahramanlar doğayı eşyayı nasıl seyrederler.( eşya harekethalindemi? ) bazı maddeler olmayabilir. Nedenini açıkla?

Olayınkahramanları eşyadan çok doğa üzerinde dururlar.Özellikle George ve Lennie içinhayalini kurdukları çiftliği düşlerken doğayı seyretmek büyük bir zevktir.

6-) İnsanyazgısı nedir? ( Tanrı,doğa karşısında açıkça pasif yada aktif bir durumalınmış mı? )

Olaylar birçiftlikte geçiyor dolayısıyla kahramanlar süreli doğayla iç içeler. Doğanın birparçası olan hayvanlardan da olayda sıkça söz edilmiş. Lennie ‘ nin

çiftliktesahip olduğu yavru köpeğin ölümünü ve bu ölümün onu ne kadar etkilediğini,insanın Tanrı karşısında pasif kalması olarak alabiliriz. Çünkü insanlar gibihayvanlarında ölümü Tanrı’nın yazgısıdır.

7-) Sosyalçevre nedir? ( Olaylar nerede, hangi zamanda geçiyor? ) örnek cümle ile açıkla.

OlaylarSalinas Irmağı yakınlarındaki büyük,etrafı yeşilliklerle dolu,geçiminihayvancılıkla sağlayan bir çiftlikte geçiyor. Eser hangi zamanda geçtiğine dairbir bilgi içermiyor.

örnek:“Salinas Irmağı, Soledad’ın birkaç mil güneyinde tepenin yamacına pekyaklaşır,suyu derinleşir,rengi yeşile dönüşür. Ama yinede ılıktır sular.”

8-) Sosyalzümre hangisi?öğrenci,işçi,köylü,sosyal çevresi gibi. Öğretmen köy çalışmasıgibi.

Olaylarınsosyal zümresi işçidir. Kendi işine sahip olmak isteyen iki işçinin parakazanmak uğruna verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

9-) Eserdedoğa üstü varlıklar varmı? (Aklımızın üstünde tipler varmı,akıl almayan birkahraman varmı )

Eserde doğaüstü varlıkların olduğu söylenemez yazar gerçekçi bir dil kullanmış fakatLennie’nin çiftliğin sahibini karısının saçlarını okşarken boynunu kırması veyaaz önce söylenen bir şeyi unutması onu diğer kahramanlardan belkideetrafımızdaki birçok insandan ilginç kılıyor.

10-) Doğa veeşya tasvirleri konuya ve ruh haline uygun mu? ( kahramanın veya yazarın)tasvirler kişinin ağzından mı yapılmıştır? )

Gerek doğagerekse de eşya tasvirleri tek kelimeyle konuya uygundur. Yazarın yanı sırakahramanlarda tasvir yapmışlardır.Örneğin Lennie patronunun karısınıanlatırken: “saçları buklelenmiş sarkıyor,ufacık sosislere benziyordu”cümlesini kullanıyor.

11-)Varlıklar soyut mu, somut mu anlatılmış? (hayali mecazi yoksa gerçekmi )

Varlıklarkimi zaman somut kimi zaman soyut anlatılmış. Eserin genelinde gerçekçi biranlatım olsa da,mecazi anlatımlara da yer verilmiştir.

12-) Zamanve yerin olayla, kişilerle, psikolojik ve sosyal ortamla ilişkisi nedir?

Olayıngeçtiği çiftlik kişilerle,sosyal ortamla tam anlamıyla bağdaşlaşmıştır.

13-) Yazarroman anlatımında nerede yer almış?Yazar mı konuşuyor?Kahraman mıkonuşuyor?Yazar olaya bakışında taraf tutuyor mu?

Yazar romanıkendisi anlatmıştır. Ama konuşmalar kahramanların ağzındandır. Yazar olaylarıanlatırken son derece objektif bir yaklaşımda bulunmuştur,taraf tutma gibi birşey söz konusu değildir.

14-) Romanyoğunmu, ayrıntıdan temizlenmiş mi?

Romanyoğundur. Ayrıntılara çok fazla yer verildiği de söylenilebilir.

15-) Zamankavramında geriye dönüş var mı? Geçmişi hayal etmek gibi.

Eserdekahramanlar sık sık bir geriye dönüş yaşıyorlar. Eski anılarından, eski çalışmaortamlarından sıkça bahsediyorlar.

16-) Eserboyunca kişilerde karakter değişikliği oluyor mu ?

ArkadaşıLennie’yi ne durumda olursa olsun kolluyan,gözeten ve en önemlisi sevenGeorge’un ,eserin sonunda Lennie’yi vurması eserdeki karakter değişikliklerineverilebilecek en güzel örnek.

17-) Yazarıniletmek istediği mesaj nedir?

Yazar bukitaba verilebilecek en güzel adı vermiş. Fareler ve İnsanlar.. Bence alt sınıfıfareler, üst sınıfı yani zengin kesimi insanlar olarak düşünmüş. Sosyal sınıfeşitliği olmayan bir çevrede fakir insanların zenginlerle verdiği mücadelebelkide...Benzer Dosyalar