Son Dakika Haberleri

Beş şehir kitabı sınav soruları ve cevap anahtarı1. Anadolu’nun kaderiyle ilgili, Ankara’da yaşanmış olan ve yazara göre “enmühim ve en sonuncu” olay hangisidir?
İstiklal Savaşı

2. Ankara kalesinin karşısındaki küçük tepede, İmparator Agustus’un şerefinedikilen Roma’nın zafer mabedinin kalıntılarıyla yan yana duran camii hangisidir?
Hacı Bayram-ı Veli Camii

3. Ankara’da Selçuklu devrinden kalma en önemli eser hangisidir?
Alâeddin Camii

4. Neden Ankara’da Selçuklu’dan kalma fazla eser yokmuş? (iki sebep)
Çünkü Selçuklu sultanları Ankara’da kalmamış, ayrıca burası büyük kervanyolları üzerinde değilmiş?

5. Yazar Erzurum’a 1923’ teki ikinci gidişinde şehrin tanınamayacak derecedeharap olduğunu görüyor. Bunun sebebi neymiş?
Dört yıl süren Birinci Dünya Savaşı ve hemen arkasından başlayanİstiklal Savaşı şehri harap etmiş.

6. Önceden Erzurum’un ticaretinin çok gelişmesinin sebebi neymiş?
Transit şehri olmasından, yani Trabzon-Tebriz yolunda bulunmasıdolayısıyla.

7. Erzurum’da toprak sahiplerinin ve Gürcü beylerinin kızlarından gelinolarak alınan kadınlara ne denirmiş?
“Paşa” denirmiş.

8. Erzurumlu Edip Hoca, Arnavut Bey’in kardeşinin kızıyla evlenmek arzusudolayısıyla fetva isteğinin önce reddedip, sonra niçin “cevaz” veriyor?
Arnavut Bey, Edip Hoca’yı küfürle itham edip, tabanca çekereköldürmekle tehdit ediyor.


9. Başkenti Konya olan Selçuklu devletinin karşılaştığı “iki mühim hadise”nedir?
Haçlı seferleri ve Moğol istilaları.

10. Yazar, “Keykubat” “Keyhüsrev” gibi Selçuklu hükümdar ve vezirlerinin isminineye benzetiyor?
Kur′an’dan, Şehname’den ve Oğuz Destanından beraberce koparılmışmücevherlere benzetiyor.11. Konya’da ve diğer Selçuklu şehirlerinde, Selçuk mimarisinin en parlak devrihangi hükümdarın dönemine rastlar?
Alâeddin Keykubat devrine rastlar.

12. Mevlana ile babası Konya’ya hangi Selçuk hükümdarı tahta iken, hangi yıldagelirler?
1228 yılında Alâeddin Keykubat tahtta iken gelirler.


13. Şeyh Edebâli, önce vermek istemediği kızı Mal Hatun’u Osman Bey’e dahasonra neden vermeyi kabul eder? Kısaca anlatınız.
Osman Beyin kendi evlerinde misafireten yattığı bir gece Osman Beyingördüğü rüyasını dinledikten sonra kabul eder. Osman Bey rüyasında, ŞeyhEdebâli’nin göğsünden çıkan hilal şeklindeki ayın, bedir halinde kendi koynunagirdiğini ve daha sonra yine kendi karnından çıkan bir çınar ağacının bütün dünyayısardığını görmüştür.

14. André Gide Bursa’da hangi camiden “ zekânın kemal halinde sıhhati” diyehayranlıkla bahseder.
Yeşilcamii’den.

15. Bursa’da Zaman bölümünde yer alan, Emir Sultan menkıbelerinden birinianlatınız.
- Değneğiyle yere vurarak su taşırması……
- Hoca Kasım isminde bir zengine verdiği bir sikkenin otuz bin ve dahasonra yüz otuz bin olması ve onunla bir zaviye yapılması……..
- Bir arslanın zincirini koparıp, Emir Sultan’ın türbesini ziyaretetmesi.


16. Yazarın çocukluğunda, bir Arabistan şehrinde tanıdığı hasta kadın, hummabaşlayınca İstanbul’un nesini sayıklarmış? Niçin?
İstanbul’un sularını, çeşmelerini sayıklarmış. Bu, onun ilacı gibi birşeymiş, onları sayıklayınca iyileşirmiş.

17. Yazarın üzülerek andığı ve “İstanbul’da bugün mahalle kalmadı!” dediğimahallelerin yerini ne almıştır?
Apartmanlar

18. Yazara göre İstanbul’un Roma, Atina, Isfahan gibi mimari yönden zengin olandiğer tarihi şehirlerden üstün ve farklı tarafı neymiş?
Şehrin eşsiz tabiatıymış. Bu tabiat, mimari eserlerin görünmesineayrıca yardım ediyormuş.
19. Sultan Ahmet, Süleymaniye gibi büyük mimari eserlerle birlikte, yazarın“küçük köşeler, sürpriz peyzajlar” dediği, İstanbul’u tamamlayan diğer unsurlarnelerdir?
Küçük camiiler, medreseler , çeşmeler, kapı çerçevesi, bahçeler,türbeler ve mezarlıklar…. gibi unsurlardır.

20. II. Selim’in yaptırdığı Boğaziçi’ndeki Beşiktaş Sarayı’nı sahili doldurarakgenişleten ve bu sarayın Dolmabahçe Sarayı adıyla anılmasına sebep olan padişahkimdir?
I. AhmedBenzer Dosyalar