Son Dakika Haberleri

Beyaz gemi kitabı yarışma soruları ve cevap anahtarı“BEYAZ GEMİ” ROMANI KİTAP SINAVI SORULARI


1)     Aşağıdakilerden hangisi “Beyaz Gemi” romanındakikarakterlerden birisi değildir?

A) Seyit Ahmet                B) Mehmet Dede                 C) Çocuk                   D) Gülcemal

 

2) “Beyaz Gemi” romanındaki dedeyetakılan lakap hangisidir?,

A) Cömert                      B) Çalışkan                          C) Hamarat                D) İyi yürekli

 

3) Aşağıdakilerden hangisi“Beyaz Gemi” romanındaki çocuğun çevresindekilere taktığı adlardan birideğildir?

A) Kurt                      B) Tank                              C) Aslan                        D) Deve

 

4) Urazkul ile ilgili aşağıdaverilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A)   Bir kız, bir oğlan iki çocuğu vardır.                     C) İyi niyetli birisidir.

B)   Karısı ile iyi geçinmektedir.                                 D)Çevresindeki kişiler tarafından sevilmemektedir.

 

5) Dedenin torununa anlattığımasalın kahramanı kimdir?

A) Geyik Ana                 B) Küçük Kurbağa             C) Yaramaz Kedi          D) Minik Tavşan

 

6) Çocuğun köpeğinin adı veözelliği nedir?

A) Karabaş- Cesurdur.                              B) Baltek-Tembeldir.

C) Balkız- Uyuşuktur.                               D) Çapkın-Koşmayı sevmez.

 

7) Aşağıdakilerden hangisi“Beyaz Gemi” romanındaki yer adlarından biridir?

A) Birlik Dağı                     B)Aşık Deresi                   C) Asker Ormanı               D) Isık Göl

 

8) Aşağıdaki karakterlerdenhangisi “Beyaz Gemi” romanında yoktur?

A) Kulubey                       B) Köketay                      C) Cengiz                           D) Urazkul

 

9) “Beyaz Gemi” romanındakiçocuk için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)   Etrafındaki bazı varlıklara kendince isimlervermektedir.

B)   Anne ve babasıyla beraber yaşamaktadır.

C)   Masalları çok sevmektedir.

D)   Dedesini çok sevmektedir.

 

10) Ninenin çocuğa verdiği adnedir?

A) Yaramaz                       B) Haylaz                         C) Serseri                     D) Yabancı

 

11) “Beyaz Gemi” romanı ileilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A)   Romandaki çocuğun ailesi zengindir.

B)   Romandaki karakterlerden birinin adı Büke teyzedir.

C)   Romandaki çocuk ninesini çok sevmektedir.

D)   Mümin Dede Buğu soyundandır.

 

12) “Beyaz Gemi” romanındakidedenin en çok alınmasına (üzülmesine) neden olan olay nedir?

A)   Tören veya şenlik yapılırken eş, dostlarının ona birşey danışmaması.

B)   Tarlada çok çalıştırılması.

C)   Kendinden yaşça küçük olan kişilerin ona saygısızdavranması.

D)   Çocuğun hayaller kurması.

 

13) “Beyaz Gemi” romanı ileilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)   Kitaptaki çocuk hayaller kurmayı sever.

B)   Kitapta yaşayan insanlar Kırgız soyundandır.

C)   Kitaptaki nine çok iyi kalpli ve sevecendir.

D)   Urazkul karısını sürekli dövmektedir.

 

14) “Beyaz Gemi” romanı ileilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Kitapta ormanda yaşayananne-baba ve çocuğun mutlulukları anlatılmaktadır.

B) Kitaptaki insanların tamamımutlu ve sorunlardan uzak yaşamaktadır.

C) Kitaptaki karakterlerintamamı erkektir.

D) Kitaptaki çocuk dedesi veninesi ile yaşamaktadır.

 

15) Romanın adının “Beyaz Gemi”olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuğun gemileri çok sevmesi.

B) Yaşadıkları yerde beyazgemilerin bulunması.

C) Çocuğun kaptan olmayı hayaletmesi.

D) Çocuğun babasının beyazgemide çalıştığını hayal etmesi.

 

 

 

 

 

 

 

CEVAPLAR:

 

 

1)      B    2) C   3) C   4) D   5) A 6) B   7) D   8) C  9) B   10) D   11) B  12) A   13) C  14) D 15) D Benzer Dosyalar