Son Dakika Haberleri

Beyaz zambaklar ülkesinde yarışma soruları ve cevap anahtarı.“Beyaz Zambaklar Ülkesinde” Soruları

21- Okuduğunuz kitabın “Tarihten Ders Almak” bölümünde anlatılanlara göreaşağıdakilerden hangisi yanlıştır?( 2,5 puan )

A) Devletlerin tarihi ve milletlerin hayatı, Moskova’daki Devlet Tiyatrosunabenzemektedir.
B) Yeni nesiller, eskimiş zamanı geçmiş yönetim tarzlarından çok memnunkalmaktadır.
C) Tarih, devlet yaşamının nasıl kuvvetlendirileceğini, halkın nasıleğitileceğini gösteren bir bilimdir.
D) Gelişime ayak uyduramayan, tedbirini almayan devlet ve imparatorluklarınyıkılmasına şaşmamak gerekir.

22- “Milletlerin tarihini kim yaratır? Devletin ve bütün insanlığın hayatındakien büyük olaylar, kimler tarafından yönetilir? Ayrı ayrı fertler tarafından mı?Yani tek başına bazı büyük adamlar, büyük İngiliz düşünürü Carly’ın dediğigibi, kahramanlar tarafından mı? Yoksa bütün millet fertlerinin gayreti ve halkruhunun gerilimi sayesinde mi?”
Yukarıdaki sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir?( 2,5 puan )
A) Milletlerin ve bütün insanlığın tarihini yapanlar, manen kuvvetli olanlar,zekâ ve yetenek sahibi bulunan kahramanlardır.
B) Hayatı yaratan, olayların yönünü çizen ve bunların karakter ve rengini verentek başına kahramanlar değil halkın ta kendisidir.
C) Halka yön veren, tarihi yaratan kahramanlar ve halktır. Bunlar birbirinitamamlar. Her biri, bir gerçeğin iki yarısından biridir.
D) Milletlerin tarihini yaratan ve insanlığa yön verenler ne kahramanlardır nede halktır.

23-Rus Çarı I.Aleksandr’ın Finlandiya’yı işgal etmesindeki asıl amaçaşağıdakilerden hangisidir?
( 2,5 puan )

A) Başkenti Petersburg’u tehlikeden korumak için
B) Yeraltı zenginliklerini ele geçirmek için
C) Halkını köle olarak kullanmak için
D) Kendi kültürünü yaymak için

24- “Finlandiya, her zaman Rusya ve İsveç tarafından işgal edilmek tehlikesiylekarşı karşıyadır. Kuvvetli komşularına direnebilmesi için, kültür bakımındanonlardan daha yüksek olması gerekir.”
Yukarıdaki sözleri kim söylemiştir?( 2,5 puan )
A) Karokep
B) Snelman
C) Gulbe
D) Yarvinen

25-Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?( 2,5 puan )

A) Yarvinen-Reçel Kralı
B) Thomes Gulbe-Yumurta Kralı
C) Okunen-Sucuk Kralı
D) Karokep-Buğday Kralı


26- Karokep’i yeniden namuslu hayata döndüren,ona yeni bir yol haritası çizenaşağıdakilerden hangisidir?( 2,5 puan )

A) Snelman
B) Lev Tolstoy
C) Yarvinen
D) Papaz

27- Kitabın son bölümde anlatılan “Halk Doktoru”nun en büyük eseri nedir?Kısaca yazınız.
( 2,5 puan )

28- Finlandiya’nın kurtuluş mücadelesi ile Türkiye’nin kurtuluş mücadelesiarasındaki benzerliklerden bir tanesini yazınız.( 2,5 puan )


29- İsveç Devleti’nin Finlandiya’ya gönderdiği devlet memurlarının genelözelliklerinden üç tanesini yazınız.( 5 puan )
30-“Beyaz Zambaklar Ülkesinde” kitabının ana düşüncesini bir cümleyle yazınız.(5 puan )Benzer Dosyalar