Son Dakika Haberleri

Bilgi kaynakları ders notuBilgi edinmek amacıyla kullandığımızyayınlara bilgi kaynakları denir. Günlük gazeteleri okuyarak dünya ve ülkemizdeolup biten siyasi, ekonomik, politik, sanat, spor ve bilimsel gelişmelerleilgili haber, bilgi, değerlendirme ve görüşleri takip edebiliriz. Ancakgazetelerde yer alan yazı ve resimleri yeterli görmediğimiz durumda dergi,kitap, ansiklopedi, internet gibi kaynaklardan daha geniş bilgi edinebiliriz.Günümüzde internet, bilgi edinmede kullanacağımız en hızlı iletişimaraçlarındandır. Internet doğru kullanıldığında çok önemli bir bilgikaynağıdır.

Bilgi edinmek üzere başvuracağımız diğer kaynaklarise şunlardır:

Kitaplar:Birkonuda çeşitli düzeylerde bilgi içeren, genellikle tek ciltten oluşan, bir veyadaha fazla yazar tarafından yazılmış temel bilgi kaynaklarıdır. Sözlükler:Bir sözcüğün yazılışını, okunuşunu, anlamını veya başka dillerdeki karşılığınıöğrenmek için başvurulan kaynaklardır. Ansiklopediler: Çeşitli konulardabelirli bir yönteme göre düzenlene, bilim, sanat gibi uğraş dallarının tümbilgilerini ayrıntılı olarak bir arada bulunduran ve genellikle birkaç cilttenoluşan kitaplardır.

Almanaklar: Yıldabir çıkan ve o yılın olaylarını anlatan kitaplardır.

Atlaslar:dünyanın, bir ülkenin, veya bir bölgenin fiziki ve siyasi coğrafyası,ekonomisi,, tarih vb. konularda toplu bilgi vermek için bir araya getirilmişcoğrafya haritalarıdır. Biyografi: kişilerin hayatını anlataneserlerdir. Biyografilerde, kişinin hayatı başka kişi ve kişiler tarafından yazıyageçirilir. Otobiyografi: Otobiyografiler de biyografilerde olduğu gibikişilerin yaşam öykülerini konu alır. Aralarındaki fark ise; otobiyografilerdeyaşam öyküsünü anlatan kişinin kendisi olmalıdır.

Kronolojiler:Bilgiyi oluş sırasına göre aktaran kaynaklardır. Kronolojilerde bilgigenellikle tablolar halinde sunulur.

Kaynak CD'ler:12 cm çapında

1,2 mm kalınlığında ortası delik,parlak renkli basit bir disktir. Günümüzde öğretici bir çok kitap veansiklopediler CD'lere yerleştirilmiştir. Bunların dışında video filmler,kasetler, mikrofilmler gibi bilgi kaynakları da vardır.

Bilgi edinmek amacıyla kullandığımızyayınlar belirli aralıklarla çıkar. Bunlar günlük, haftalık veya aylıkolabilir. Bunlara süreli yayın adı verilir.

En önemli süreli yayınların başındadergiler gelir. Dergiler; belirli bir alanda, uzmanlar tarafından yazılmışmakaleleri içeren, haftalık, aylık, üç aylık gibi düzenli aralarla, belirli birad altında yayınlanan, sürekliliği olan kaynaklardır.

 

 

Araştırma ve Kaynak KullanmaYöntemi:

.              .              .              .              Telifsözcüğü, kitap yazmak; resim, heykel ya da beste yapmak; güzel bir sanat eserimeydana getirmek anlamına gelir.Telif hakkı ise bir fikir veya sanateserini meydana getiren kişinin, bu eserden doğan haklarının tümü demektir.Buhak devredilebilen bir haktır.

KAYNAKÇA NASIL YAZILIR?

 Okulda bizlere verilen araştırma ödevlerinihazırlanırken ders kitabı dışında; ansiklopedi, kitap, dergi gibi kaynaklardanyararlanabiliriz. Bu yaralandığımız kaynakları ödevimizin en arka sayfasında"Kaynakça" ölümünde göstermeliyiz. Kaynakça bölümünde:

                                                        Basıldığı yer ve tarihiyazılır.Benzer Dosyalar