Son Dakika Haberleri

Bilimin öncüleri ders notuBİLİMİN ÖNCÜLERİ:

Thomas Edison:Biniaşkın buluş yapan; elektrik ampulünü, fonografi ve film gösterme makinelerinigeliştiren Amerikalı mucittir. Havası boşaltılmış bir ortamda ışık yayan vedüşük akımla çalışan ampul yapmayı başarmış bir bilim adamıdır.

Louis Pasteur:Fransa da doğmuş bu bilim adamı fizik, kimya ve tıp alanındaki çalışmaları iletanınmıştır. İnsan ve hayvanlarda görülen şarbon, tavuk kolerası ve kuduzhastalıkları ile, bağışıklık mekanizması ve aşı hazırlama teknikleri üzerindeçalışmıştır. Pasteur'un tüm dünyada tanınmasını sağlayan buluşu ise kuduzaşısıdır. Kuduz aşısı diğer aşıların da önünü açmıştır.

Madam Curie:Polonyalı ünlü kadın fizikçidir. Kanser hastalığını tedavi eden radyoaktiviteışınlarını bulmuştur. Bilim dalında Nobel Ödülü'nü iki kere alan ilk biliminsanı olmuştur.

Guglielmo Marconi: İtalya'da doğan bu bilim adamı ilk başarılı telsiztelgraf sistemini geliştirmiştir.

Kısa dalga radyo iletişimi üzerindeyaptığı çalışmalarla modern radyo yayımcılığının gelişmesini sağladığından,radyonun babası olarak tanınmıştır.

Albert Einstein:Yüzyılımızın  önemli isimlerindenbirisidir. O, ilk defa Galileo tarafından dile getirilen fakat kendisinin geliştirdiğiİzafiyet Teorisi, ayrıca madde-enerji ilişkisini  veren ünlü denklemi ile tanınmaktadır.Einstein, sadece iyi bir fizikçi değil aynı zamanda yetenekli bir  matematikçiydi.

Isaac Newton:İngiltere'de doğmuştur. Fizik, matematik, astronomi alanlarında buluşlar yapan,büyük bir mucittir. Bilimin gelişmesine büyük katkısı olmuştur. Fiziğin entemel konularından biri olan madde-enerji arasındaki ilişkiyi açığa çıkarmayaçalışmıştır.Aynalı teleskopu geliştirmiştir.Evrensel kütle çekim kanununuortaya atmıştır.

Galileo:Fizik,matematik ve astronomi gibi konularda çığır açan çalışmalar yapmış ve ilgisidaha çok hareket üzerine yoğunlaşmıştı. Teleskopu astronomik alanda kullananilk bilim adamıdır. Güneşi gözlemlemiş ve Güneş üzerinde bulunan gölgelerinGüneş'in üzerinde yer alan lekeler olduğunu kanıtlamıştır.Kısaca, 30 kezbüyüyen teleskopu yaptı. Termometreyi, sarkacı buldu.

Pascal: Küçükyaşta kendini gösteren bir deha örneğidir. Henüz 12 yaşında iken, hiç geometribilgisine sahip olmadığı halde daireler ve eşkenar üçgenler çizmeye başlayarak,bir üçgenin iç açılarının toplamının iki dik açıya eşit olduğunu bulmuştur.16yaşındayken geometri ve fizik kitapları yazmıştır. 19 yaşında ise aritmetikişlemlerini mekanik olarak yapan bir hesap makinesi icat etmiştir.

Alexander Graham Bell: Telefonun icat etmiştir.

Graham Bell aslında, sağırlarınsessizliğini ortadan kaldırmaya çalışıyordu. Bunu başaramadı ama telefonlabirbirinden kilometrelerce uzaktaki insanların birbirlerini duymalarınısağlayan telefonu bulmuştur.

Alfred Nobel:

Dinamitin mucidi olarak bilinir.Servetinin bir kısmını her yıl insanlığa hizmette bulunanlara sunulmasını vasiyetetti.Bu ödüller fizik, kimya, tıp yada fizyoloji, edebiyat ve barışa hizmetolmak üzere toplam beş dalda verilmektedir. 1900 yılında İsveç Hükümeti NobelVakfı'nı kurdu. Bu yıldan sonra da Nobel ödülleri düzenli olarak verilmeyebaşlandı.

Samuel Morse:1936'da çalışan ilk telgraf örneğini bitirdi. Morse ayrıca bir su kütlesiüstünden, demiryolu altından ve iletken herhangi bir şeyden sinyal gönderebilenradyo telgrafın icadına öncülük etti.Kendi adını verdiği bir telgraf kodutasarladı.

Alexander Fleming: Öldürücü bakteriyel hastalıklarla savaşabilen ilkantibiyotik olarak tarihe geçen "penisilindi bulmuştur.

Wilhelm Condrad Röntgen: Röntgen adı X- ray ışınlarının keşfederek sağlıkalanında büyük bir buluş gerçekleştirmiş bilim adamıdır.

Charles Francis Richter: Bugünde kullandığımız depreminşiddetini(büyüklüğünü) ölçmeye yarayan, kendi adıyla anılan "RichterÖlçeğini" geliştirmiştir.

Piri Reis: Eşsizbir harita ve deniz bilimleri üstadı olmasının yanı sıra, Osmanlı tarihindeizler bırakmış kaptandır. 1513 tarihli ilk dünya haritasını çizdi. Derlediğidenizcilik notlarını bir Denizcilik Kitabı(seyir kılavuzu) olan Kitab-ıBahriye'de bir araya getirdi.

Farabi: Doğabilimleri ve felsefe tarihi alanında yaklaşık 100 eser yazdı. Felsefe ve mantıkalanında yaptığı çalışmaları ile büyük ün kazanmış bir bilim adamıdır.

 

 

İbn-i Sina(lokman hekim):

Felsefe, matematik, astronomi,fizik, kimya, tıp ve müzik gibi bilgi ve beceri gerektiren çeşitli alanlardaçalışmalar yapmıştır. "Tıbbın Kanunu" adlı eseri XII. YüzyıldaLatince'ye çevrildi. İbn-i Sina 700 yıl Avrupa'nın tıp hocası oldu.

Cahit Arf:Şuanda kullandığımız 10 liraların arkasında fotoğrafı yer alan Cahit Arf, dünyacaünlü bir matematikçimizdir. Kendi adıyla bilinen matematik kuramları ile dünyaçapında tanınır.

Prof. Dr. Gazi Yaşargil:

1925'te Diyarbakır'da doğmuş Türkbilim adamıdır. Beyin ve sinir sistemleri üzerine yaptığı çalışmalarla tıpalanında çok önemli buluşlar gerçekleştirmiştir. Microcerrahiyi beyinle ilgilihastalıklarda uygulayarak çok zor ve hassas bölgelerdeki tümörlerinalınabileceğini kanıtlamıştır. Bu başarılarından dolayı Dünya BeyinCerrahları Birliği tarafından "yüzyılın adamı"seçilmiştir.

Prof. Dr. Mehmet Öz: 1960'ta Konya'da doğmuştur. Kalp- damar cerrahıdır.Kalp ve damar hastalıkları üzerinde yaptığı çalışmalardan dolayı "yılındoktoru" seçilmiştir. Mehmet öz halen Amerika'da meslek yaşantısınıdevama ettirmektedir.

Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu:

1935 yılında doğan Oktay Sinanoğlukimya ve biyoloji alanında çalışmaları bulunan bilim insanımızdır. 50 yıldırçözülemeyen bir matematik kuramını bilim dünyasına kazandırarak 28 yaşındaprofesör unvanını aldı.Benzer Dosyalar