Son Dakika Haberleri

Bu ülke kitabı sınav soruları ve cevap anahtarı1.Aşağıdakilerdenhangisi “MünzeviYıldızlar” bölümünde yer alan şahıslardan değildir?

A) Balsac B) Said Nursî C) İbn Haldun D) Abdülhamit Han E) Kemal Tahir


“Argo, kanundan kaçanların dili; ………., tarihten kaçanların. Argo, korkununördüğü duvar; ………. şuursuzluğun. Biri günahları gizleyen peçe, öteki irfanıboğan kement. Argo, yaralı bir vicdanın sesi; ………., hafızasını kaybeden birneslin. Argo, her ülkenin; ………., ülkesizlerin.”

2.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Küfür B) Yabancı dil C) Uydurma dil D) Deyimler E) Ana dil


“…….., bir milletin hafızası, yani kendisi; heyecanıyla hasretiyle, şuuruyla.…….. uzanan el namusa uzanmıştır. Her mukaddesi yıkan Fransız İhtilali, tekmukaddese saygı göstermiş: ………. . ”

3.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Edebiyat B) Tarih C) Kamûs (sözlük) D) Kültür E) Gelenek


“………., idrakimize giydirilen deli gömlekleri. İtibarları menşe’lerindengeliyor. Hepsi de Avrupalı.”

4.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) İzm’ler B) Emperyalizm C) Üniversiteler D) Teknoloji E) Medeniyet


Annesi, ona babasından gizli olarak küçük yaşta Rusça öğretti. Frenk fikir veideallerini yaymaktaki gayretlerinden dolayı Frenk lakabını aldı. “ÜçMedeniyet”i yazdı.
5.Bu yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ahmet Ağaoğlu B) Abdullah Cevdet C) Rıza Tevfik D) Ali Kemal E) Yahya Kemal


6.“İntelijansiye” ne demektir?

A) Fikir akımı B) Aydınlar takımı C) Yabancı güçler D) Aklı esas alan bir akımE) Gelenekçiler


“…..… Avrupa için bir afyondur bütün ideolojiler gibi. Avrupa tarihi bir sınıfkavgası tarihidir. Osmanlı için şuurdur……., tesanüttür, sevgidir. Osmanlıtoplumu insan haysiyetine ve inanç birliğine dayanır.”
7.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Din B) Kültür C) Romantizm D) Tarih E) Aşk


8.Birçok ünlü sosyolog yetiştiren fakat 1958’e kadar liselere sosyolojidersini sokmayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransa B) Hindistan C) Rusya D) Türkiye E) Çin


9.Cemil Meriç’in “Her kitabı bir bombaydı, hıyanet kalesinde onulmazgedikler açan bir bomba…” dediği ve “Münzevi Yıldızlar” bölümündekendisine yer ayrılan ünlü romancımız aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reşat Nuri B) Peyami Safa C) Necip Fazıl D) Kemal Tahir E) Orhan Pamuk


10.Cemil Meriç’in “O, dağ başında va’z eden bir mürşit... Hor görülenlerher şeyini kaybedenler, mukaddesleri çiğnenenler ona koştu akın akın.” dediğive “Münzevi Yıldızlar” bölümünde kendisine yer ayrılan ünlü düşünüraşağıdakilerden hangisidir?

A) Dante B) İbn Haldun C) Bediüzzaman Said Nursî D) Nurullah Ataç E) İmamGazali

1

D

2

C

3

C

4

A

5

B

6

B

7

A

8

A

9

D

10

CBenzer Dosyalar