Son Dakika Haberleri

Buluşların hayatımıza olumlu etkileriBULUŞLARIN HAYATIMIZA ETKİLERİ:

OlumluEtkileri:

Günlük hayatımızda pek çokteknolojik buluşu kullanmaktayız. Bu buluşlar iletişimden sağlığa, eğitimdenulaşıma, beslenmeden eğlenceye kadar bir çok alanda yaşantımızı kolaylaştırmayadevam etmektedir.

İnsanlar, yeryüzünde var olduklarıilk çağlardan itibaren çevresini incelemeye ve ondan yararlanmaya çalışmıştır.Beslenebilmekiçin büyük çabalar sarfetmişlerdir. İlk çağlarda insanların kullandığı aletleritaşları yontarak yapmışlardır.

Ancak, yıllar geçtikçe alet yapmatekniklerini geliştirmişlerdir. Taş aletlerin bir ucu kesme işlemleri içinsivriltip diğer ucunu ise elle tutmak için yontmuşlardır.

Göçebe hayatı terk ederek yerleşikgeçen insanlar evler, köyler ve şehirler kurmuşlardır.

Toprağı ekmeyi öğrenmiş. Buğday,arpa, mısır, mercimek gibi tahılları yetiştirip beslenmelerindekullanmışlardır. Koyun, keçi, sığır ve at gibi bazı hayvanlarıevcilleştirmişlerdir.

İnsanlık tarihinin en önemli buluşu ateştir. Ateşin bulunmasıyla birlikte, insanlar yemekpişirme, ısınma gibi pek çok alanda ateşi kullanmaya başlanmışlardır.

İnsanların ilk önemli buluşlarından biri de tekerlektir. Tekerlek ilk olarak çömlekçi çarkı olarakkullanılmıştır. Tekerlekli arabaların

yapılması insanların yaşamında büyükkolaylıklar sağlamıştır.

Tekerlekle birlikte insanlarınyaşamını kolaylaştıran pek çok araç bulunmuştur. Bu araçlar zamanla geliştirilmişve günümüzdeki bilgi ve teknoloji seviyesine ulaşılmıştır.

Elektrik de önemli buluşlardan bir diğeridir. İlk insanlar geceleri aydınlanmak için ateşyakmışlardır. Daha sonra gece aydınlanmalarında mum ve gaz yağı kullanmıştır.

Petrolün bulunması ile gaz lambasıve lüks gibi aydınlatma araçları bulunmuştur. Aydınlatma alanındaki en önemlibuluş ise Edison'un elektrikle çalışan ampulü bulması ileolmuştur.

İnsanlar elektirik ve ampulsayesinde evlerini ve iş yerlerini geceleri de aydınlatmaya başladılar. Busayede işlerini gece de yapma olanağı elde ettiler.

Sanayi alanında yapılan en büyük buluş, buharmakinesinin icadı olmuştur. Buhar gücününmakinelerde kullanılmasıyla sanayi çağı başlamıştır. Bu sayede geliştirilengemi, otomobil , uçak yapımı ticaret ve ulaşımda büyük kolaylıklar sağlamıştır.

laşımda da teknolojik gelişmelersağlayarak insanların zamanı daha verimli kılmaya başlamışlardır.Büyük yollar,su kanalları, köprüler yaparak ulaşımda büyük kolaylıklarsağlamışlardır.Eskiden aylarca at üstünde giderek ulaşabildiği bir yeregünümüzde uçakla birkaç saat sonra ulaşabilmektedir.

Bilgisayar ve internetinkeşfedilmesi ile bilgi çağı başlamıştır. Bilgisayarlarda bilgiyi depolama,internet ile de kısa sürede bilgiyi paylaşma ve aynı zamanda bu bilgilereulaşma olanakları da arttı Giderek artan insan nüfusunun barınması için devapartmanlar yapıldı. Bu apartmanların ısınması için kalorifer sistemlerikuruldu.

Evimizde kullandığımız teknolojikaletler hayatımızı hiç düşünemediğimiz kadar kolaylaştırmaktadır. Örneğinfırında hazırladığımız bir yemek pişerken, aynı zamanda ortaya çıkanbulaşıkları bulaşık makinesinde yıkayabiliyoruz. Bulaşıklar yıkanırkentelevizyon izleyebiliyor ya da bulaşıklar yıkanırken, yemek pişerkenelbiselerimizi ütüleyebiliyoruz. Buradan da anlaşılıyor ki evde kullandığımızteknolojik aletler hayatımızda çok büyük kolaylıklar sağlamıştır.

Günümüzde sağlık alanında da bir çokbuluş ve icatları görmekteyiz. İnsanların yakalandıkları hastalıkların tedavisiya da teşhisi için sağlık çalışanları bir çok teknolojik aletlerikullanmaktadır. Örneğin, doktor bizi muayene ederken stetoskop kullanır.Röntgen veya MR cihazı ya da tahlil makineleri yardımı ilehastalığımıza teşhis konulur. Ayrıca günümüzde ameliyatlarda da bir çokteknolojik gelişmeler takip edilmektedir.Hastalığımızın tedavisindekullandığımız ilaçlarda olumlu buluş ve icatlardandır.Benzer Dosyalar