Son Dakika Haberleri

Buluşların hayatımıza olumsuz etkileriOlumsuz Etkileri:

Günlük yaşamımızda buluş ve icatlarısık sık kullanırız.

Buluş ve icatların olumlu yönleriolduğu kadar olumsuz yanları da vardır.

Teknolojinin zararları, teknolojidenyararlanma durumuna göre değişmektedir.

Bilgisayar başında çok fazla zamangeçirirsek göz ve beden sağlığımız bozulabilir. Arkadaşlık ve aile içiiletişimizde olumsuzluklar ortaya çıkabilir. Sosyal yönümüz gelişmeyebilir.

Otobüs, uçak, metro, otomobil,motosiklet gibi bir çok ulaşım araçları hayatımızın her alanına girmeyebaşlamıştır. Bu taşıtlarda sürekli teknolojik gelişmeler olmaktadır.Ancak buaraçları kullanırken kurallara uymadan ve çok hızlı kullanırsak kazalara nedenolabilir. Bu da can ve mal kaybına yol açmaktadır.Ayrıca, ulaşım araçlarıhavayı, toprağı ve suyu kirletmekte ve gürültü kirliliğine yol açmaktadır.

Evimizdeki elektrikli araçları doğrukullanmadığımızda hayatımız tehlikeye girebilir.

Savaş uçakları, atom bombası vb.buluş ve icatların olumsuz yanlarındandır. İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'yaatılan atom bombası yüz binlerce insanın birkaç dakika içerisinde ölümüne yolaçmıştır.

Yapılan büyük yollar ve havakirliliği ormanların yok olmasına neden olmaktadır. Ormanlarla birlikte pek çokcanlı türü de yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır.

Teknolojinin yol açtığı küreselısınma ve iklim değişikliği nedeniyle bir çok hayvan türünün nesli tükenmeküzeredir.

Teknolojinin neden olduğu kirlilikinsan sağlığını da tehdit etmektedir. Hava, su ve toprağın kirlenmesi baştaastım ve çeşitli kanser türleri olmak üzere pek çok hastalığın artmasına nedenolmuştur. Bu yüzden insanların sağlık harcamamaları da artmaktadır.       

Hayatımızı hem olumlu hem de olumsuz yöndeetkileyen buluş ve icatlarda vardır. Örneğin,cep telefonları iletişim alanında insanlara kolaylık sağlar. Fakat uzun süre kullanıldığında    yaydığı radyasyon nedeniyle insansağlığına zarar verir. Televizyon, izlendiğinde gözlerimizi Kredi kartlarıhayatımızı kolaylaştıran teknolojik gelişmelerinden birisidir. Ancakgelirimizin çok üzerinde harcama yapmak, ekonomik durumumuz, ruh sağlığımız veaile hayatımızda çok büyük sıkıntılar ortaya çıkarabilir.

İlaçlar doktor tavsiyesi ilekullandığımızda olumlu etkisi görüldüğü gibi, doktor tavsiyesi olmadan heraklımıza geldiğinde kullandığımızda sağlığımıza zarar verebilir.

Birçok teknolojik buluşun üretildiğibüyük tesisler olan fabrikalar, gerekli önlemler alınmadığında, canlı yaşamınıtehdit eden büyük çevre felaketine yol açabilir.Benzer Dosyalar