Son Dakika Haberleri

Coğrafya Biliminin İlkeleriCoğrafyaBiliminin İlkeleri : Her bilim dalının olduğu gibi coğrafyanın da kendine özgü metot veilkeleri bulunmaktadır. Coğrafya bir olayı incelerken şu ilkelerdenyararlanmaktadır. Bu ilkeler şunlardır ;

1.Nedensellik İlkesi : Coğrafi olayların araştırılması sırasında olayların nedenlerisorulmakta ve bunlara yanıtlar aranmaktadır. Örneğin Yağmur nasıl yağmaktadır ?, Deprem neden olan faktörler nelerdir ?

2.Dağılış İlkesi : Coğrafi olayların yeryüzündeki dağılımı incelenmektedir. Coğrafyacı birolayın sadece nedenini araştırmakla kalmaz bu olayın yeryüzü genelindedağılımını da incelemektedir. Yukarıda sorulan soruları coğrafyacı şöyle devameder ; Yağmurun ülkemizdeki coğrafi dağılımı nasıldır ? Türkiye'de depremlerhangi sahalarda daha fazladır ? ağılış ilkesi sadece coğrafya ya haz birözelliktir.

3.Karşılıklı İlgi İlkesi: Coğrafi olayların birbirleri ile olan bağlantıları daincelenmektedir. Örneğin Yağışın basınçla , sıcaklığın Güneş ışınlarının düşmeaçısı ile olan ilişkisi ya da Dağlık ve engebelik alanların nüfus ve yerleşmeüzerindeki etkileri de incelenmektedir.Benzer Dosyalar