Son Dakika Haberleri

Coğrafyanın bölümleri neledir?COĞRAFYANIN BÖLÜMLERİ

Coğrafya incelemiş olduğu konuları göre iki bölüme ayrılmaktadır :

1. Genel Coğrafya


A. Fiziki Coğrafya

a) Jeomorfoloji

b) Klimatoloji

c) Biyocoğrafya

d) Hidrografya

B. Beşeri Coğrafya

C. Ekonomik Coğrafya


2. Yerel Coğrafya

A) Bölge Coğrafyası

B) Ülke Coğrafyası

C) Kıta coğrafyası


1. GENEL COĞRAFYA : Fiziki beşeri ve ekonomikolayların yeryüzünün tamamında ayrı ayrı ele almaktadır. Olayların meydanageliş nedenleri ve dağılışları incelenmektedir. Gözlem ve karşılaştırmayapılarak olaylar bir sınıflandırmaya çalışmaktadır. Genel coğrafya incelemişolduğu konular bakımından üç bölüme ayrılmaktadır.A) Fiziki Coğrafya : Yüzey şekilleri başta olmaküzere okyanuslar denizler göller ve akarsular gibi su küreyi oluşturan unsurlarda inceleme alanına girmektedir. Fiziki coğrafya denizlince yeryüzünün dışgörünümü aklımıza gelmelidir.

Jeomorfoloji ( Yüzey şekilleri bilimi ) :Yeryüzü şekillerinin oluşumlarını araştırır. bunları sınıflandırır. ÖrneğinDepremlerin meydana gelmesi . akarsuların oluşturmuş olduğu şekiller , buzul verüzgarların meydana getirdiği yer şekilleri jeomorfolojinin inceleme alanınagirmektedir.Klimatoloji( İklim Bilgisi ): Yeryüzündeki iklim tiplerinive bu iklim tiplerinin coğrafi dağılımını incelemektedir. Örnek vermekgerekirse Tropikal iklimi meydana getiren şartlar ve bu iklimin görüldüğüyerler klimatoloji biliminin kapsamı alanına girmektedir.

Biyocoğrafya( Canlılar coğrafyası ) :İnsan hariç yeryüzündeki diğer canlıların ( hayvan ve bitki ) coğrafidağılışını ve bu bu dağılışı etkileyen fiziki şartları incelemektedir. Örneğinküçük baş hayvanların dağılım alanları ve bu dağılımda etkili olan iklimkoşulları ve yer şekillerinin etkisi biyocoğrafyanın konusudur.

Hidrografya ( sular coğrafyası ) : Denizler , göller,akarsular ile yeraltı sularının özelliklerini inceler dağılışlarını açıklar .B) Beşeri Coğrafya : Yeryüzündeki insantopluluklarının doğal ortamla olan ilişkilerini incelemektedir.

İnsanlara ait tüm özellikler beşeri coğrafyanın konusu içerisinde yeralmaktadır. Örneğin İnsanların sayısı , yıldan yıla değişimi bu değişimdeetkili olan faktörler , İnsanların yaş cinsiyet , medeni durum, çalışmakoşulları , eğitim seviyesi gibi özellikleri beşeri coğrafyanın kapsamıiçerisinde yer almaktadır .C) Ekonomik Coğrafya : İnsanların yapmış olduğufaaliyetler ekonomik coğrafyanın kapsamı içerisinde yer almaktadır. Tarımıetkileyen şartlar , tarım ürünlerinin yetişme şartları , tarım ürünlerinincoğrafi dağılışı yine aynı sanayi , ulaşım, ticaret ve turizmi etkileyenolaylar da ekonomik coğrafyanın kapsamı içerisinde yer almaktadır.2. YEREL COĞRAFYA : Genel coğrafyanın incelemişolduğu tüm konular yerel coğrafyanın konuları arasında yer almaktadır. Ancakyerel coğrafya olayları incelerken bir sınır belirtmektedir ve olayları dahadar bir çerçeve de incelemektedir. Örneğin rüzgar oluşumuna neden olanfaktörler genel coğrafyanın klimatoloji biliminin kapsamı içerisindedir. AncakTürkiye'de etkili olan rüzgarlar yerel rüzgarlar yerel coğrafyanın konusunagirer.Benzer Dosyalar