Son Dakika Haberleri

Çoğul İsimler Ders NotuÇoğul isim:    

Yapısında,anlamında birden çok varlığı barındıran, çokluk eki almış isimlerdir. Cinsisimlerinin çoğulu yapılır.

 onlar,evler, fikirler, merkezler, dünyalar, kuşlar, böcekler, kelebekler, arılar...

 

Not: Şekil yönüyle çoğul olmadığı,çokluk eki almadığı hâlde anlamca çoğul olan kelimeler vardır.
Seçmen, tercihini yarın ortaya koyacak.
Asker, sınırları bekliyor.
Genç yaşta saçı dökülmüş.

Bucümlelerde seçmen, asker ve saç kelimeleri tekil oldukları hâlde anlamca çoklukbildirmektedirler. Bunlar, topluluk isimleri değildir.

 

Not: Bazı durumlarda özel isimlere deçoğul eki getirilir:

1. Aileanlamı katar; -gil ekinin yerine kullanılır, yapım eki görevinde olduğu içinayrılmadan yazılır.

YarınAhmetlere gideceğiz.
İzmir'e, amcamlara/dedemlere/teyzemlere gideceğiz.  (burada özel ismegetirilmemiş.)
Aliler bize gelecekler.

 

2.Benzerleri anlamı katar, kesme işaretiyle ayırarak yazılır:
Bu millet nice Fatih'ler, Kemal'ler yetiştirecektir.
Bu topraklarda ne Çaldıran'lar, ne Ridaniye'ler yaşandı.

 

3. Aynı ismitaşıyanları belirtir:
Sınıftaki Ali'ler ayağa kalksın.
Hüseyin'lerin hepsi buraya gelsin.

 

4. Abartmaanlamı katar:Çalışmak için ta Almanya'lara gitti.

 

5. Topluluk,soy kavramı bildirir:Osmanlılar, Türkler, Yunanlar, Adanalılar, Konyalılar...Benzer Dosyalar