Son Dakika Haberleri

Cumhuriyet Bayramı Oratoryosu 2017        CUMHURİYETORATORYOSU

Biröğrenci Anlatıcı:

Kasım 1918. İstanbul işgal ediliyor. Emperyalist devletlerDünya’yı paylaşamayınca 1. Dünya Savaşı başladı. Osmanlı Devleti Almanya ‘nınyanında olup karşılarına aldılar. İngiltere, Fransa, Rusya ve İtalya’yayenilince imzandı Mondros Ateşkes Anlaşmasını.

Biröğrenci Anlatıcı:

Ordu’yu dağıttılar, silahları toplayıp donanmayı etkisiz halegetirdiler. Üstelik haberleşme sistemi ve demiryollarımız da artık yoktu.

Biröğrenci Anlatıcı:

İstanbul yönetimi yenilgiyi” alınyazısı “ diye kabullenmişti.İşgallere direnecek ne gücü ne de cesareti vardı.Halk, cephede ölümle, cephegerisinde ise yoksullukla savaşıyordu.

Koro:

Çanakkale içinde aynalıçarşı,

Ana ben gidiyom düşmanakarşı

Ooof gençliğim eyvah.

 

Erkekler:

Mustafa Kemal Paşamızbaşlattı,

İlk önce çıktıSamsun’a Kurtuluş Savaşı’mızı,

Özgürlüğün yollarını,Halk, ordusuyla birlikte

Anlattı bütün halkına.Karşıladı düşmanları.

 

 

Koro: Şiir şekliyle okunacak

Samsun’dan güneş gibi doğdunsen Atatürk

 Yurdumdan düşmanı kovdun sen Atatürk.

 Özgürlük, barış için koştun sen Atatürk,

 Aydınlık yurt için coştun sen Atatürk.

 

Kızlar:


Mustafa Kemal'in kağnısı derdi, kağnısına
Mermi taşırdı öteye, dağ taş aşardı.
Çabuk giderdi, çok götürürdü Elifçik,
Nam salmıştı asker içinde.
Bu kez yine herkesten evvel almıştı yükünü,
Doğrulmuştu yola önceden önceden.

Erkekler:

 

Evler talan edilmiş…

Evler yıkılmış…

İnsanlar canlı canlı yakılmış

Süngülerin ucuna bebekler takılmış

Taş üstünde taş

Baş üstünde baş,

Bırakmamış niyetleri

Ağır olacak elbet, bu zalimlarin diyetleri…

             

 

 

  

Kızlar:

Öküzleriyle kardeş gibiydi Elif,
Yemezdi, içmezdi, yemeden içmeden onlar,
Kocabaş, çok ihtiyardı, çok zayıftı,
Mahzundu bütün bütün Sarıkız, yanı sıra,
Gecenin ulu ağırlığına karşı,
Hafifletir, inceden inceden.

 

Erkekler:

Bu başak, bu salkım, bu bağ, bu harman

Bu bizim tarlalar, bizim ovalar,

Bu ocak , bu maden, bu dağ, bu orman

Bu yiğit vatan bizim

Kimse elimizden alamaz onu…

 

Kızlar:

 

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Erkekler:
"Hedef Akdeniz, asker!" diyen parmağa koştuk...
Zafer bahçelerinden gül koparmağa koştuk...

Yol gösterdi göklerden bize binlerce yıldız,
Kıpkızıl ufuklardan taştı al bayrağımız.

Koştuk aslanlar gibi kükreyip dağdan dağa
Canavarlar dişinden vatanı kurtarmağa.

 

Kızlar:

Kurtuluş mücadelemiz,Cumhuriyetin ilanı,

Zaferlerle sonuçlandı.Sevindirdi hepimizi.

Doğdu özgürGüneş’imiz, Yaşatmak cumhuriyeti,

Aydınlandı günlerimiz.Bütün ulusun göevi.

Erkekler:


Sakarya'dan su içtik o çelik süngülerle,
Yuvaları dağılmış bir avuç yılmaz erle.

Eğilmez başımıza taç yaptık hürriyeti,
Zaferle kalbimize yazdık Cumhuriyeti...

 

ERKEK: (Mavi gözlü sarışın bir çocuk)

               Ben Atatürk derim ki;

               Yurdumuz ağaçlarla, okullarla,yollarla, fabrikalarla dolacak

               Çalışacaksınız daha.

               Ben Atatürk derim ki;

                Ellerinizde bilginin,hürriyetin ışığı, avuçlarınız doğmak üzere olan bir

                çağa uzanmış. Bir evrenkardeşliğinde çoğalacaksınız daha.

                Ben Atatürk derim ki;

                Yükseleceksiniz göğe,dalgalanacaksınız.

                Yıldızdan yıldıza, sonsuza dekbayraksınız daha.

 

 

Koro: 

Çıktık açık alınla onyılda her savaştan.

On yılda on beş milyongenç yarattık her yaştan

Başta bütün dünyanınsaydığı başkumandan,

Demir ağlarla ördük,anayurdu dört baştan.

Türk’üz Cumhuriyetingöğsümüz tunç siperi,

Türk’e durmak yaraşmaz,Türk önde Türk ileri!

 Benzer Dosyalar