Son Dakika Haberleri

Cümle ve özellikleri ders notuCÜMLE

Tanımı

Bir duyguyu,düşünceyi, isteği, haberi, durumu, olayı vb. ifade etmek için kurulan ve kendiiçinde anlam ve yargı bütünlüğü olan sözcüğe veya söz dizisine cümle denir.

Bugün hava nekadar güzel!

Senin de benimgibi, otobüste, çalan cep telefonun uzun süre açmayanlara, “Şehir magandaları!”diye bağırasın geldi mi hiç?

Özellikleri

]Her cümle bir yüklem ve varsa ona bağlı diğer öğelerdenoluşur.

]Cümlede yargı bildiren unsur yüklemdir. Cümle yüklem üzerinekurulur. İhtiyaca göre başka öğelerle desteklenir.

Geldim.

Ben geldim.

Ben buraya geldim.

Ben evden burayageldim.

Ben evden burayakoşarak geldim.

Ben evden burayakadar koşarak geldim.

Ben seni görmekiçin evden buraya kadar koşarak geldim.

]Bir cümle anlam ve yargı bildiren, ek-fiille çekimlenmiş birtek isimden (yüklem) veya zamana ve şahsa göre çekimlenmiş bir tek fiilden(yüklem) de oluşabilir, yüklemi ve birbirini anlam bakımından bütünleyen birdenfazla kelime ya da kelime grubundan da. Yani en küçük cümle tek kelimedenoluşabilir.

Öğretmenim.

Öğretiyorum.

Biz sizindegelmeyeceğiz.

Sokaklarda,caddelerde, kaldırımlara park eden otolar yüzünden, yayaların rahatça yürümeimkânı kalmadı artık.

Karşılıklıkonuşmalarda tek kelimeden oluşan cevap cümleleri önceki kelimelerletamamlanmaya bırakılmıştır

İnsanın eliniyakmaz mı?

Yakmaz.

Sen çok güzelTürkçe biliyorsun.

Biliyorum.Benzer Dosyalar