Son Dakika Haberleri

Cümlenin öğeleri dolaylı tümleç konu anlatımıDOLAYLI TÜMLEÇ

“-e, -de, -den”eklerini alarak cümlenin, dolayısıyla yüklemin anlamını, “fiilin, çıkma(uzaklaşma), bulunma ve yönelme (yaklaşma) bakımlarından ilgili olduğu yer”yönünden tamamlayan öğedir. Yer tamlayıcısı da denir.

]Dolaylı tümleç, yükleme sorulan “nereye?,nerede?,  nereden?, kime?, kimde?,kimden?, neye?, nede?, neden?” sorularının cevabıdır.

*İnsan söylenen her söze inanmamalı.

*Öğretmenliğin temelinde sevgi vardır.

*Bu tertemiz atmosferde insanlar huzurbuluyor.

*Bu kentte çok mutluydum.

]Bir cümlede birden fazla aynıveya farklı cinsten yer tamlayıcısı bulunabilir.

Bulunma, ayrılma, yönelme;ekleri alan bütün kelimeler dolaylı tümleç değildir:

Gürültüden uyuyamadı                                        Zarf tümleci

Sisli havalarda dikkatliolunmalı.              Zaman zarfı

Onlar sonradan geldiler.                           Zarf tümleci

Misafiri ayakta karşıladı.                          Zarf tümleci

Nereye sorusunu yanıtlayaniçeri,dışarı,aşağı,yukarı,ileri,geri sözcükleri yalın durumdaysa zarftümleci,-e durum ekini almışsa dolaylı tümleç görevi üstlenir.

*Biraz ileri git.

           ZT.

*Biraz ileriye git.

          DT.Benzer Dosyalar