Son Dakika Haberleri

Cümlenin öğeleri nesne konu anlatımıNESNE

Yüklemdebildirilen ve öznenin yaptığı işten doğrudan etkilenen öğe nesnedir.Düz tümleçde denir.

Yükleme sorulan“ne?, neyi?, kimi?” sorularının cevabıdır.Geçişli fiil cümlelerinde nesnebulunur.İsim cümlelerinde nesne bulunmaz.

*İyilik eden iyilikbulur.

* Her gün gazeteokuyorum.

 

1-BelirtiliNesne: Belirtme hal ekialmış olan kelime ve kelime gurupları belirtili nesnedir. Yükleme sorulankimi?,neyi? Sorusuyla bulunurlar.

*Ahmet,futbolusokaklarda öğrenmiş.

*Bu kötümserdüşünceleri kafandan silmelisin.

*Yabancılar Türkmotiflerini çok seviyor.

 

2-BelirtisizNesne: Yalın halde olan veyükleme sorulan ne? sorusuna cevap veren nesne türüdür.

Özneyle karışmaması içinönce öznenin bulunması gerekir.

*Ahmet Bey oldukça güzel bir ev almış.

*Her sabah iki fincan çay içerim.

*Her sabah bir elma yerim.

 ]Belirtisiz nesne daima yüklemden hemen öncegelir.

]Bir cümlede birden fazla nesne bulunabilir.

]Edilgen fiil olan cümlelerde nesne aranmaz.

]Yüklemi fiilimsiden oluşan isimcümlelerinde nesne bulunabilir.(Bunu sana borçluyum.)Benzer Dosyalar