Son Dakika Haberleri

Cümlenin öğeleri zarf tümleci konu anlatımıYükleminanlamını zaman, durum, yön, miktar, tarz, vasıta, şart, sebep, birliktelikyönlerinden tamamlayan kelimeler ve kelime gruplarıdır. (Zarf ile zarftümleci aynı şey değildir. Zarf bir kelime türüdür; zarf tümleci ise görevadıdır. İsimler, zarflar, sıfatlar vb zarf tümleci olarak görev alabilirler.)®Edat tümleci (edatlı tümleç) olarakadlandırılan tümleçler de birer zarf tümlecidir.

]Zarf tümlecini bulmak içinyükleme “nasıl?, ne zaman?, ne kadar?, nereye?” ve “kiminle?, neyle?, niçin?,neden?, niye?”soruları sorulur.

*Akşama doğru eve varırız.

*Anlatılanları korkuyladinledik.

*Bazı öğrenciler anneleriylegelmişlerdi.

*Sağa solabakmadan içeri girdi.       

*Ankara’ya uçaklagiderler. 

*Sevinçle boynuma sarıldı.

*Cumhuriyet 1923’teilan edildi.

*Evdeki çocuklar aşağıindi.

]Bir cümlede aynı veya farkı türden birkaç tane zarftümleci bulunabilir. Zaman zarfı genellikle diğer zarf çeşitlerinin önünde,miktar zarfı da yüklemden önce kullanılır.

 

*Vurgulanmakistenen öge yükleme yaklaştırılır.Kitabı ondan aldım.

                                                                                     DT.

*Kapıdaonu arkadaşları bekliyormuş.

                            Nesne

Cümlede“mi” soru edatı varsa bu edattan önce gelen öğe vurgulanmıştır.

*Buakşam siz mi İstanbul’a gideceksiniz?

           Özne

]Ara cümleler cümle dışı unsurlardır.Ögelerbulunurken söz öbekleri(tamlamalar,birleşik eylemler,deyimler …vb)bölünmemelidir.Ünlemler,bağlaçlar ve seslenmeler de cümle dışıunsurlardır.Cümlenin öğelerini bulurken önce yüklem bulunmalı sonra öznebulunmalı,sonrada diğer ögeler bulunmalıdır. 

*Eyvah,çocukdüştü.  (CümleDışı Unsur)

*Cümlede özne,nesne,dolaylıtümleç ve zarf tümleci açıklayıcısıyla birlikte kullanılabilir.

*Bir cümlede birden fazla özne,dolaylı tümleç, nesne, zarftümleci ortak bir yükleme bağlanabilir.(Annesini,babasını,akrabalarını ve bütün arkadaşlarınıgörmek istiyordu.)

*Sorucümleleri değişik öğeleri buldurmayı amaçlayabilir. Sorulara verilecek cevaplarhangi öğeyi oluşturuyorsa, soru cümlesi o öğeyi buldurmaya yöneliktir.

 *-Ne zaman geldin?

ÖZNE

NESNE

DOLAYLI T.

ZARF T.

 

 

Kim?

B.li Nesne

Kime?

Kimde?

Kimden?

 

Neye?

Nede?

Neden?

 

Nereye?

Nerede?

Nereden?

 

Nasıl?

Ne zaman?

Kiminle?

Niçin?

Ne kadar?

Hangi yöne?

Hangi

Şartlarda?

 

TEMEL ÖĞELER

Yüklem

Özne

 

YARDIMCI ÖĞELER

Nesne

Tümleç

A) Dolaylı T.

B) Zarf T.

 

 

Kimi ?

Neyi ?

(-i hali alır)

 

 

 

 

B.siz Nesne

 

ne

 Benzer Dosyalar