Son Dakika Haberleri

Dede korkut hikayeleri kitabı soruları ve cevap anahtarıDEDE KORKUT HİKÂYELERİ SORULARI

1.   Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut’un özelliklerinden biri değildir?
a)   Dede Korkut, herkesin saydığı ve ona danıştığı bilge bir kişidir.
b)   Dede Korkut, zor durumda kalanların yardımına yetişen biridir.
c)    Dede Korkut, bir büyücüdür.
d)   Dede Korkut, ozan ve bir yol göstericidir.

2.   Aşağıdakilerden hangisi Dede Korkut Hikâyeleri’nin şahsiyetlerinden biri değildir?
a)   Deli Dumrul
b)   Dilber Hatun
c)   Uşun Koca Oğlu Segrek
d)   Tepegöz 

3.   Dede Korkut Hikâyeleri’nde aşağıdaki öğütlerden hangisine değinilmemiştir?
a)   Düşman ile savaşta üstün gelmek
b)   Korkak olmamak
c)   Düşmana boyun eğmek
d)   Dürüst olmak

4.   Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesi’nde Dede Korkut, Dirse Han’ın oğluna  “Boğaç” adını neden vermiştir?
a)   Boğaç Han, Dirse Han’ın tek oğlu olduğu için bu isim verilmiştir.
b)    Boğaç Han, erdemli bir çocuk olduğu için bu isim verilmiştir.
c)   Boğaç Han, hünerli bir çocuk olduğu için bu isim verilmiştir.
d)   Boğaç Han, Bayındır Han’ın ak meydanında bir boğa öldürdüğü için “Boğaç” adı verilmiştir.

5.   Duha Koca Oğlu Deli Dumrul Hikâyesi’nde Deli Dumrul, Azrail’in elinden canını nasıl kurtarmıştır?
a)   Deli Dumrul, Azrail’e direnerek mücadeleyi kazanır ve canını kurtarır.
b)   Deli Dumrul’un annesi ve babası Azrail’e yalvararak Deli Dumrul’un canının bağışlanmasını ister ve Deli Dumrul kurtulur.
c)   Azrail Deli Dumrul’a acır ve canını almaktan vazgeçer.
d)   Azrail’in Deli Dumrul’a bir can bulursa yaşamasına izin vereceğini söylemesi üzerine Deli Dumrul’un karısı canını vermeye razı olur ve Deli Dumrul ölmekten kurtulur.

6.   Tepegöz’ün gözüne kızgın şişi saplayarak onu öldüren ve halkı Tepegöz’den kurtaran kimdir?
a)   Basat
b)   Bamsı Beyrek
c)   Kanlı Koca Oğlu Kanturalı
d)   Dede Korkut

7.   Şalur Kazan’ın Evinin Yağmalanması Hikâyesi’nde Şalur Kazan’ın evi kim tarafından, neden yağmalanmıştır?
a)   Şalur Kazan’ın evi, askerleri tarafından yağmalanmıştır.
b)   Şalur Kazan’ın evi, aç kalan Oğuz Beyleri tarafından yağmalanmıştır.
c)   Şalur Kazan’ın askerleriyle ava çıkmasını fırsat bilen Kafir Şöklü Melik tarafından yağmalanmıştır.
d)   Şalur Kazan, sevilmediği için evi halkı tarafından yağmalanmıştır.

8.   Kam Küre Bey Oğlu Bamsı Beyrek Hikayesi’nde Bamsı Beyrek’in Banuçiçek’le evlenmesine kim, nasıl engel olmuştur? 
a)   Bamsı Beyrek başka bir kıza aşık oluğu için evlenmekten vazgeçmiştir.
b)   Banuçiçek’in kardeşi Deli Kaçar, Bamsı Beyrek’i öldürdüğü için evlenememişlerdir.
c)   Banuçiçek kâfirler tarafından esir edildiği için evlenememişlerdir.
d)   Banuçiçek’te gözü olan Yalancuk’un kanlı bir gömleği gösterip Bamsı Beyrek’in öldüğünü söylemesiyle evlenmeleri engellenmiştir.

9.   Dış Oğuz Beyleri İç Oğuz Beyleri’ne neden düşman olmuştur?
a)   Kazan’ın kızını Dış Oğuz Beyi’ne vermemesi üzerine düşman olmuşlardır.
b)   İç Oğuz Dış Oğuz’a baskı yaptığı için düşman olmuşlardır.
c)   Bamsı Beyrek’in öldürülmesi nedeniyle düşman olmuşlardır.
d)   Kazan evini yağmalattığında Dış Oğuz Beyleri’nin yağmaya çağrılmaması nedeniyle düşman olmuşlardır.

10.   Dirse Han Oğlu Boğaç Han Hikâyesi’nde Bayındır Han, verdiği ziyafette ak, kara ve kızıl çadıra kimleri oturtmuştur?
a)   Ak çadıra kadınları, kara çadıra hanları ve kızıl çadıra çocukları oturtmuştur.
b)   Ak çadıra yaşlıları, kara çadıra gençleri ve kızıl çadıra kızları oturtmuştur.
c)   Ak çadıra oğlu olanları, kara çadıra oğlu ve kızı olmayanları ve kızıl çadıra kızı olanları oturtmuştur.
d)   Ak çadıra çocuklu kadınları,  kara çadıra evlenmemiş kızları ve kızıl çadıra hanları oturtmuştur.

CEVAP ANAHTARI

1.   C
2.   B
3.   C
4.   D
5.   D
6.   A
7.   C
8.   D
9.   D
10.   CBenzer Dosyalar