Son Dakika Haberleri

Domaniç dağlarının yolcusu kitabı soru ve cevap anahtarıDOMANİÇ DAĞLARININ YOLCUSU

 

1-C)İstiklal Savaşı

D) Balkan Savaşı

------------------

2-     Domaniçlikadının kendi oğlunu "öldürme sebebi"    aşağıdakilerden hangisindeverilmiştir?                             

A) Oğlunun amansız bir hastalığa yakalanması

B)Oğlunun düşman askerine casusluk etmesi

C) Oğlunun kötü yola düşmesi

D) Oğlunun savaştan kaçması

------------------

3-     Domaniçlikadının kocası neden ölmüştür?

A)   Bir kan davasındaöldürüldü.

B)Birinci dünya savaşında bir cephede savaşırken öldü.

C)  Anlaşmazlık sonucuçıkan bir kavgada öldü.

D) Yakalandığı amansız bir hastalıktan kurtulamadığı içinöldü.

------------------

4-     Kocasınınölümünden sonra Domaniçli kadın hayatını neye adadı?

 

A)  Kocasının intikamınıalmaya

B) Oğlunuvatana hayırlı bir evlat olarak yetiştirmeye.

C) Ailesini zenginlik içinde yaşatmaya

D) Köyündeki öğrencileri yetiştirmeye

------------------

5-     Aşağıdakilerdenhangisi yazarın Domaniç’e gidişi hakkındaki düşünceleri arasında yer almaz?

  A) Anadolu’nunbilmediği bir köşesini görecekti.

  B) Bir yurt kadınınınkahramanlığını daha yakından inceleyecekti.

  C) Kurtuluş Savaşı’ndayaşananları daha yakından inceleyecekti.

  D) O bölgedekiinsanların fikirlerini daha iyi anlayacaktı.

------------------

6-“Domaniç Dağlarının Yolcusu” adlı eserde yazar hangi şehre gitmektedir?

 A)  Bursa    B) İstanbul   C)Ankara    D) İzmir

7- Yazar,Bursa Valisi Fazlı GÜLEÇ’ e niçin mektup yazar?

 

A) İncelemesi gereken bir konu için İnegöl Kaymakamlığının kendisineyardım etmesini rica etmek için.

B) İnegöl’e ulaşamayıp birçok zorluk çektiğiiçin.

C) İnegöl’deki kızların okula gönderilmesineyardımcı olunması için.

D) Domaniç Dağlarındaki efsaneleşen kadına aylıkbağlanması için.

------------------

8- İnegöl Kaymakamı’nın adı nedir?

A)RamizBey                      C)Remzi Bey

B)RızaBey                          D)Ragıp Bey

------------------

9- Yazaraotel odasında yalnızlığını ve can sıkıntısını unutturan ne olmuştur?

A)Odaya sessizce giren kedi.

B)Karşıki otelin damında bulunan iki leylek.

C)Pencerelerin önündeki kırıntılara gelen kuşlar.

D)Sokakta oynayan çocuklar.

------------------

10- Vatana ihanet eden oğlunusilahıyla vurarak öldüren kahraman kadının hikâyesinin yaşandığı olay hangisavaş esnasında gerçekleşmiştir?

A) İkinci İnönü

B)Sakarya

C)Dumlupınar

D)Büyük Taarruz

------------------

11-Domaniçli kahraman kadının hikâyesiniİnegöl kaymakamına anlatan yazar neden hayal kırıklığına uğramıştır?

A)Kaymakam yazarı uzun süre dinleyemediği için

B) İnegöl kaymakamının böyle birolaydan haberi olmadığı için

C)Kaymakam, yazarın anlattıklarını önemsiz bulduğu için

D)Kaymakamın Domaniçli kahraman kadını bulmak için yardım edemeyeceğini söylediğiiçin

------------------

12- Yazar Şukufe Nihal’in “Beyazbadanalı minimini odamın bütün eşyası siyah demir bir karyola, iki hasıriskemle…” diye tarif ettiği odası hangi otele aittir?

A)Pera Palas                                    C)İnegöl Oteli

B)Bursa Oteli                                   D) Eskişehir Konukevi

 

13- Şukufe Nihal’in İnegöl’dekalacağı yeri gösteren polis memuru, yazarın hangi tür eserini ailesiylebirlikte her gece okurmuş?

A)Masal

B)Gezi yazısı

C) Şiir

D)Hikâye

------------------

14- Ferhat Ağa kimdir ve nerelidir?

A) Otelci-Trabzonlu

B)Otel müşterisi-Trabzonlu

C)Otelci-Diyarbakırlı

D)Otel müşterisi- Diyarbakırlı

------------------

15- Kitapta “kaptıkaçtı” kelimesihangi anlamda kullanılmıştır?

A)Çocuklar arasında oynanan bir hırsız-polis oyunu

B) Bireşyayı izinsiz alıp kaçmak

C) Yolcu taşımada kullanılan taşıt

D)Eğitilmiş köpeklere verilen isim

------------------

16- İnegöl’denhareket ettikten sonra konakladıkları köyde Şukûfe NİHAL’den köylüler neistemiştir?

   A)  Okullarına öğretmen verilmesi için bir yazı yazmasını

   B)Kendisine köylerinde öğretmenlik yapmayı teklif etmiştirler

   C)İstanbul’dan kütüphanelerine kitap göndermesini

   D)Kendilerini unutmamasını, tekrar köylerine gelmesini

------------------

17-“Domaniç Dağlarının Yolcusu ’’ adlı kitabın ana fikri nedir?

 

A) Vatan ve yurt sevgisinin her şeyden üstün olması

B) Domaniç’in tanıtılması

C) Domaniç kadınının zorlu yaşamı

D) Memleket sorunları

------------------

18- Yazar,niçin yemek seçmek zorunda kalıyor?

A)Ayrı tabakta koymadıkları için.

B)Yemekler çok yağlı olduğu için.

C)Hasta olduğu için.

D)Yemekleri temiz ve sağlıklı bulmadığı için.

 

 

 

19- Yazar,Ferhat Ağa’nın davetini niçin kabul eder?

A)Otelde rahatsız edildiği için.

B)Ferhat Ağa’da kasabayı anlatan bir kitap olduğuiçin.

C)Kasabanın evlerini, kadınlarını ve onların yaşam şartlarını tanımakiçin.

D)Domaniç Dağlarının kadını onun evinde olduğuiçin.

------------------

20- Yazar,Ferhat Ağa’nın hazırlattığı arabayla gittiği köyde nasıl karşılandı? Köylüleryazardan ne istedi?

A)Misafir ettiler, camilerine hoca gönderilmesiiçin yardım istediler.

B)İyi karşıladılar, gençler iş sahibi olması içinyardım istediler.

C)İlgili karşıladılar, toprak sahibi olmak içinyardım istediler.

D)Yazarın ziyaretine mutlu oldular, okullarına öğretmen gönderilmesiiçin yardım istediler.

------------------

21-Yazarın ziyaret ettiği köylerde ve kasabalarda köylülerin hangi özellikleriyazarı çok etkilemiştir?

A) Misafirperverlik

B) Hoşgörülü olmaları

C) Türküleri çok sevmeleri ve söylemeleri

D) Geleneklerine bağlı olmaları

------------------

22- Yazarıİnegöl’de şaşırtan ve memnun eden olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eserlerini okumuş bir polisle karşılaşması ve polisin, yazarınşiirini okuması

B) Kaymakamın, yazarı kapıda karşılaması

C) Yazarın kalacağı otelin çok lüks olması

D) Yazarın, aradığı kişiyi bulması

------------------

23-Çok sevdiğim, az tanıdığım Anadolu’nun yanıkbağrından bir ses… Onun ruhundan kopmuş bir hava… Anadolu! Baştan başa şiirdolu Anadolu!.. Küçüklüğümde güzelliği, saflığı, tehlikeler dolu uçurumluyolları, efsaneleriyle gözlerimde esrar dolu bir engin gibi canlananmemleketin, bütün ömrümde hasretini çektim. Beni şehre bağlayan vazifelerdenfırsat buldukça her zaman ona koştum.”

Yukarıdakiparagrafa göre değerlendirildiğinde yazarla ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Yazar, Anadolu’ya her zaman gidememektedir.

B)Yazar, çocukluğundan beri Anadolu’nun özlemini çekmiştir.

C) Yazar, Anadolu’yu karış karışbilmektedir.

D)Yazar, Anadolu’ya ve Anadolu insanının kültürüne hayrandır.

24-Kitapta sözü edilen kadının onu istemeye gelenlere cevabı nedir?

A) Defolun evimden!

B) Sizi buraya kim gönderdi?

C) Ben evlenmeyi düşünmüyorum.

D) Aslan yatan yere ben köpek bağlamam.

------------------

25-“Köyü sevimli yapmakta, köy sevgisini, ülküsünü aşılamakta, gençliğinterbiyesini üzerlerine alanların ne büyük rolü, önemi vardır. Onlar gençliğemektep sıralarında iken yurt için fedakârlık zevkini öğretmeli. Hele köydengelip şehirde okuduktan sonra tekrar köye dönmek istemeyenleri bu büyük şehirhastalığından korumak için onlara kendi doğup büyüdükleri yeri yükseltmekzevkini, gururunu aşılamalıdır.”

      Yukarıdaki paragrafa göre aşağıdakilerdenhangisi Şukûfe Nihal’in “köy” ile ilgili düşüncesini yansıtmamaktadır?

 

A)  Yazaragöre gençliğe köy sevgisinin kazandırılması eğitimi yönetenlerin işidir.

B) Gençlerin büyük şehirlere yöneldiğini ifadeetmiştir.

C) Gençlere doğup büyüdükleri yer için çalışmaduygusu kazandırılmalıdır.

D) Eğitim görmüş kişiler sadece büyük şehirlerin gelişmesi içinuğraşmalıdır.

------------------

26- “DomaniçDağlarının Yolcusu” adlı kitabın sinemaya aktarılmış ismi nedir?

A) Domaniç Yolcusu

B) Dağların Yolcusu

C)Domaniç’e Gezi

D)İnegöl’e İnen Yol

------------------

27- “Domaniç Dağlarının Yolcusu” adlı kitaplailgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A)     B)      C)     D)     28- “DomaniçDağlarının Yolcusu” adlı kitapla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

 

A)       B)       C)       D)        Köylüler yazarıiyi karşılamış ve onunla sık sık konuşmuşlardır.

 

 Benzer Dosyalar