Son Dakika Haberleri

Dünyanın Atatürk ile ilgili Söylediği SözlerDünyanın Atatürk ile ilgili Söylediği Sözler

Amerika

– John F.KENNEDY – A.B.D.Başkanı

Atatürk bu yüzyılın büyük insanlarından birinin tarihi başarılarını, Türk halkına ilham veren liderliğini,

modern dünyanın ileri görüşlü anlayışını ve bir askeri lider olarak kudret ve yüksek cesaretini

hatırlatmaktadır. Çöküntü halinde bulunan bir imparatorluktan özgür Türkiye’nin doğması yeni

Türkiye’nin özgürlük ve bağımsızlığını şerefli bir şekilde ilan ve o zamandan beri koruması,

Atatürk’ün Türk halkının işidir. Şüphesiz ki, Türkiye’de giriştiği derin ve geniş inkılâplar kadar bir

kitlenin kendisine olan güvenini daha basarı ile gösteren bir örnek yoktur.

– Franklin ROOSEVELT – A.B.D.Başkanı, 10 Kasım 1938

Benim üzüntüm, bu adamla tanışmak hususundaki şiddetli arzumun gerçekleşmesine artık imkân

kalmamış olmasıdır.

– General Mc ARTHUR

Asker-devlet adamı, çağımızın en büyük liderlerinden biri idi. Kendisi, Türkiye’nin, dünyanın en ileri

memleketleri arasında hak ettiği yeri almasını sağlamıştır. Keza O, Türklere, bir milletin

büyüklüğünün temel taşını teşkil eden, kendine güvenme ve dayanma duygusunu vermiştir.

– Franklin ROOSEVELT – ABD Başkanı, 1928

Sovyet Rusya Hariciye Nazırı Litvinof ile görüşürken kendisine onun fikrince bütün Avrupa’nın en

kıymetli ve en ziyade dikkate değer devlet adamının kim olduğunu sordum. Bana Avrupa’nın en

kıymetli devlet adamının Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal olduğunu söyledi.

– Gladys Baker – Gazeteci

İnsanı teslim alıcı fevkalade önderlik kuvveti vardır. O, tetiktir, hazır cevaptır, dikkati çekecek kadar

zekidir.

Almanya

– Prof.Walter L.WRIHT Jr.

O, kişisel kazanç ve ün peşinde koşan basit bir diktatör değil, gelecek kuşaklar için sağlam temeller

atmaya uğraşan bir kahramandı.

– Profesör Herbert MELZIG – Tarihçi

Istırap çeken dünyada barış ve esenliği yeniden kurmak ve insanlığın yalnız maddi değil, manevi

gelişmesini sağlamak isteyenler Atatürk’ün iman verici ve yön göstericiliğinden örnek ve kuvvet

alsınlar.

– Herbert MELZIG

O, kendi milleti ve beşeriyet âlemi için beslediği muhabbetle, bir dahinin neler yarattığına dair,

cihana fevkalade heyecanlı bir sahne seyrettirmektedir.

Fransa

– Albert LEBRUN – Fransız Cumhurbaşkanı

Akıllı ve barışçı yöntemlerle gerçekleştirdiği eseri halkların tarihinde izlerini bırakacaktır.

– Maurice BAUMANT – Profesör

Eski Osmanlı imparatorluğu bir hayal gibi ortadan silinirken, milli bir Türk Devleti’nin kuruluşu, bu

cağın en şaşırtıcı başarılarından birisidir. Mustafa Kemal, yüce bir eser ortaya koymuştur. Atatürk’ün

parlak başarısı bütün sömürgeler için bir örnek olmuştur.

– Claude Ferrer – Yazar

Karşımdaki bu büyük adamda, keşfettiğim bu büyük meçhulde maharet ve karakter o kadar iyi

işlenmişti ki, sözlerinde hiçbir şüphe aranamazdı.

– Pierre Dominique – Gazeteci

Bu günün Türkleri, yüzyıllar önce Avrupa’yı titreten canlı millet durumuna erişmiştir. Ve bu aksam O

büyük ölünün başında bekleyen Türkiye, güçlü ve dipdiri Türkiye’dir.

– Paris Basını

Asırları aşan adam !..

– Mercel Sauvage – Gazeteci

Mevcut rütbelerin hepsini kaldırdığı bir memlekette, bu adam, bütün rütbeleri, kazanmıştır. O

memlekette, bulabilecek en şerefli isim O’na verilmiştir

– Gerrad Tongas – Yazar

Bu, insanlığa denenmiş bir felsefe örneği olarak sunulabilir. Atatürk yüz yıllara sığabilecek işleri on

yılda tamamladı.

– BRIAND – Fransız Başbakanı

Yeni Türk Devleti ile Ankara Andlasması’nın imzalanması nedeniyle; “Bizi arkadan vurdu, dağ

başındaki haydutlarla, Mustafa Kemallerle anlaştı” diyenlere Fransız Başbakanının Mecliste verdiği

cevap: Dağ başındaki haydutlar diye isimlendirdiğiniz kahraman Mustafa Kemal ve O’nun tüm

askerleri burada olsalardı, teker teker hepsinin heykellerini dikerdik. Böylesine kahraman bir

andlasma imzalamaktan gurur duyuyorum.

– Berthe Georges – Gaulis

Denilebilir ki onsuz, İslam alemi yolunu bulabilmek için elli yıl daha bekleyecekti.

– Claude FERRER – Fransız Edibi

O, yüce bir dağa benzer. Eteğinde yaşayanlar bu yüceliği fark edemezler. Bu dağın azametini

kavrayabilmek için, O’na çok uzaklardan bakmak gerekir.

– Charles De GAULLE

Türkiye tarihi, bugün her zamandan çok Batı ve Avrupa tarihinden ayrılmaz bir haldedir. Ve

Atatürk’ün bu yöndeki gayretleri sonuçsuz kalmamıştır. Memleketlerimiz arasındaki yüzyılları aşan

dostluk, bu gelişmenin temel öğelerinden biridir.

– George BENNES – Vu Gazetesi

Kemal Atatürk’ün karakterinin bir cephesini göstermek itibariyle bir noktayı hatırlatmak isterim. Bize

savaşlarından birini anlatıyordu. Birdenbire durdu: Görüyorsunuz ya, dedi: birçok zaferler

kazandım. Fakat bunların en büyüğünden sonra bile her akşam, savaş alanlarında ölen bütün

askerleri düşünerek içimde derin bir keder duyuyorum. Cesaret ve zekasından başka yüreği bu

kadar yüce olan böyle bir Şef’in, yurdu için mucizeler yaratmış olmasına şaşılabilir mi?…

– Raymond CARTIER – Le Nouvelliste Gazetesi

Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda Türkiye’nin asla değişmeyeceğini ve

değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. Hâlbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan aşağı

değişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini de yabancı zırhlıları ve

kapitülasyonlar gibi memleketten sürüp attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti. Tamamen ve tasavvur

edilmesi mümkün olduğu kadar…

İngiltere

– Winston CHURCHILL – İngiltere Başbakanı,1938

Savaşta Türkiye’yi kurtaran, Savaştan sonra da Türk Milletini yeniden dirilten Atatürk’ün ölümü,

yalnız yurdu için değil, Avrupa için de büyük kayıptır. Her sınıf halkın O’nun ardından döktükleri

içten gözyaşları bu büyük kahraman ve modern Türkiye’nin Ata’sına değer bir görünümden başka

bir şey değildir.

– Alan Moorehead – Yazar

O genç ve dahi Türk Şefi’nin o esnada Çanakkale’de bulunması, müttefikler bakımından talihin en

acı darbelerinden biridi

– Herbert Sideabotham – Yazar

Atatürk, eskimiş bilimlerle boş yere kafasını yormamış olduğundan daha taze ve cesur düşünen bir

önderdir. Kendisi için, bugünkü Avrupa’nın en güçlü Devlet Adamıdır diyebileceğimiz Atatürk, hiç

şüphesiz devlet adamlarının en cesur ve orijinalidir.

– Grace Ellison

Herhangi bir olayı derinliğiyle kavramak, çıkar yolu görüp birdenbire harekete geçmek iktidarı,

O’nun eşsiz otoritesinin başlıca kaynaklarından biridir.

Afganistan

– Emanullah HAN – Afgan Kralı

O büyük insan yalnız Türkiye için değil, bütün doğu milletleri için de en büyük önderdi.

Avusturya

– Neue Freie Presse, Viyana

Büyük düşüncelerin adamı… Bir devlet mimarıydı.

– Avusturyalı Heykelci KRIPPEL

Atatürk öyle bir insandır ki, hayali değildir. İstediğini bilir, bildiğini yapar, yapamayacağı bir şeyi de

istemez.

Çin

– Ma Shao-Cheng – Yazar

Mustafa Kemal yeni Türkiye’nin kalbidir. Eski, yıpranmış bir toplumdan yepyeni, güçlü bir millet

yaratmış, eşsiz kişiliğiyle kendini herkese saydırmış, enerjisiyle herkesi kendine inandırmıştır.

Hindistan

– Bayan Sucheta KRIPALANI – Hint Parlamento Heyeti Başkanı

Atatürk, yalnız Türk Milleti’nin değil, özgürlüğü uğruna savaşan bütün milletlerin önderiydi. O’nun

direktifleri altında siz bağımsızlığınıza kavuştunuz. Biz de o yoldan yürüyerek özgürlüğümüze

kavuştuk.

İsrail

– Ben Gurion – İsrail Başbakanı, 1963

Mustafa Kemal Atatürk, kuşkusuz 20. yüzyılda dünya savaşından önce yetişen en büyük devlet

adamlarından biri, hiçbir millete nasip olmayan cesur ve büyük bir inkılapçı olmuştur.

İsviçre

– Profesör MORRF

Türkiye’yi yaratan, tarihimizin bu en büyük adamını başımı en derin hürmetle eğerek selamlarım.

– Profesör SEKRETAN

Yalnız bir asker değil, aynı zamanda yüzyılımızın bir daha göremeyeceği bir dahi idi.

İtalya

– C.C.SFORZA

Hayatının sonuna kadar milleti’nin mutlak güveni ile kurduğu devletin başında muzaffer

kumandanının kişiliği, eşi görülmemiş bir karakter örneğidir.

– Gladys Baker

Üstün iradesi, tükenmez cesareti ve eşsiz seziş ile hasımlarını dize getirdi. Fazilet ve ciddiyeti, üç

yılda memleketine yalnız askeri, aynı zamanda tam ve doyurucu bir siyasi zafer kazandırdı.

F.Perrone Di San Martino (Yazar)

Lübnan

– KERAMA – Lübnan Başbakanı, 10 Kasım 1963)

Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır. Türk Milleti’nin başındaki büyük ve dahi Atatürk, politika ve

savaş alanlarında yılmayan büyük ve yurtsever bir insandı.

Macaristan

– Prof.M.Zaajti Franes

Türkiye’yi bir arı kovanına ve bütün Türkleri de bal aramaya çıkmış çalışkan arılara benzetiyorum.

Nasıl arılar beylerinin etrafında toplanıp çalışırlarsa bütün Türk Milleti bu gün büyük dahi Mustafa

Kemal etrafında toplanmışlardır.

Pakistan

– Eyüp Han – Pakistan Cumhurbaşkanı

Kemal Atatürk, yalnız bu yüzyılın en büyük adamlarından biri değildir. Biz Pakistan’da, O’nu geçmiş

bütün çağların en büyük adamlarından biri olarak görüyoruz. Askeri bir deha, doğuştan bir lider

ve büyük bir yurtsever…

Rusya

– Kalinin – Sovyet Başbakanı

Şöhreti bütün cihana yayılmış olan tecrübeli başkanın yönetimi herkesin sevgi ve saygısını çeken

büyük Türk Milleti’nin milli bağımsızlığını devamlı bir başarı ile kuvvetlendirmiş ve yeni milli yapısını

yaratmıştır.

– Ikbal

Bizim aslımız rengi uçmuş bir kıvılcım iken, O’nun bakışı ile cihanı kaplayan ve aydınlatan bir güneş

haline geldik.

Yugoslavya

– Branko Aczemovic – Elçi

Atatürk’ün dehası, tarihte Türk Milleti’nin taşıdığı ruhun faziletine en yüksek örneklerinden birini teşkil

edecektir.Benzer Dosyalar