Son Dakika Haberleri

Düşünceyi geliştirme yolları ders notuDÜŞÜNCEYİGELİŞTİRME YOLLARI

 

     Bir yazıda ileriye sürülen görüş ve düşüncenininandırıcılığını sağlamak amacıyla yazar çeşitli yollara başvurur. Düşünceyigeliştirmek için başvurulan yöntemler şunlardır:

 

1) TANIMLAMA:

Birkavrama ya da olayın belirgin özellikleriyle tanıtılmasına tanımlama denir. Tanımkısaca “nedir” sorusuna verilen cevaptır.

 

ÖRNEK: İnsan vücudunun enküçük yapı taşına hücre denir.(Nesnel)

*Yiğitlik,kahramanlık, savaş temalarını işleyen şiirlere epik şiir denir.(Nesnel)

*Yaşam,güçlükleri yenebilme sanatıdır.(Öznel)

*Torosdağlarının etekleri Akdeniz’den başlar.(Değil)

 

2) ÖRNEKLENDİRME:

İleriyesürülen soyut düşüncenin somutlaştırılması yöntemidir. Söylenmek istenileninokuyucunun kafasında canlandırılmasını sağlayan bir yöntemdir.

 

ÖRNEK:

GençKalemler hareketi, edebiyatımıza özellikle dil konusunda yepyeni bir anlayışıgetirmiştir. Türkçe kendi benliğine yavaş yavaş dönmeye başlamış; halk, aydınlarınyazdıklarını anlar duruma gelmiştir.1911’li yıllarda yazan Ömer Seyfettin’i,Ziya Gökalp’i açıp okuyun, severek, anlayarak okursunuz yazdıklarını. Sözcükler,tamlamalar… hep anlayacağınız biçimdedir.

 

3) KARŞILAŞTIRMA:

Karşılaştırmadaiki varlık, iki kavram ya da iki şey arasındaki benzerlik ve karşıtlıklardanyararlanma söz konusudur. Benzerliklerin ya da karşıtlıkların ortaya konmasıkarşılaştırma ile olur.

 

ÖRNEK:

*ÖzgeAli’ye göre daha çalışkandır.

*Ençok sevdiğim arkadaşım sensin.

*Eskişiir hayali öğeleri yeni şiir ise somut öğeleri içerir.

 

4) TANIK GÖSTERME (ALINTIYAPMA):

Anlatılmakistenilen düşüncenin başkalarının görüşlerinden, sözlerinden yararlanarakaçıklanması yoludur. Başkalarının aynı konuda söylediği sözler yazı içerisindealıntı olarak gösterilir. Tanık olarak düşüncesine başvurulan kişinin,konusunda uzman güvenilir olması gerekir.

 

ÖRNEK: Mutluluk, aslındaherkesin çok yakınında. İsteyen herkes, her an mutlu olabilir. FilozofSokrates: “Bir kitap, bir çiçek, bir kuş… ne büyük saadet!” derken bunuanlatmıyor mu?

 

5) SAYISALVERİLERDEN YARARLANMA:

Düşünceyiinandırıcı kılmanın yollarından biri de sayısal verilerden yararlanmadır. İnsanlarokuduklarının sayılarla desteklendiğini görürlerse yazıyı daha da inandırıcıbulurlar.

ÖRNEK: AdapazarıŞeker  Fabrikası 1953’te işletmeye açıldı. Kuruluşta günde 1800 ton olanpancar işleme kapasitesi 1980’de 6000 tona çıkarıldı. Bu büyük bir gelişme.Benzer Dosyalar