Son Dakika Haberleri

Eğil dağlar kitabı yarışma soruları ve cevap anahtarıEğil dağlar kitabısoruları - Yahya Kemal

 

“EĞİL DAĞLAR” KİTABI KİTAP OKUMA YARIŞMASI SORULARIDIR

1- Yahya Kemal’in “Eğil Dağlar” kitabının ismi nereden gelmektedir?

A) Bir halk hikayesinden

B) Bir halk türküsünden

C) Namık Kemal’in bir şiirinden

D) Bir atasözünden

E) Kendi şiirinden

2- “Eğil Dağlar” kitabında anlatılan Millî Mücadele yıllarında Yunanlılarhangi şehrimizin kendilerine ait olduğunu iddia etmişlerdir?

A) Ankara’nın

B) İstanbul’un

C) İzmir’in

D) Antalya’nın

E) Muğla’nın

3- Yahya Kemal 27 Mayıs 1921 tarihli yazısında ne sebeple Babıâligazeteciliğini yererek gazetelerin “gaflet” içinde olduğunu söylemiştir?

A) Gazeteler Ankara hükümetine destek verdiği ve Mustafa Kemal’i övdüğü için

B) Kurtuluş Savaşı’ndan sonraki barış müzakerelerinde Ankara Hükümeti’nidestekledikleri için

C) Özellikle İstanbul’daki işgallerde yanlı haber yaptıkları için.

D) Barış müzakerelerinde gerçekleri yansıtmayıp, Avrupa basınının yanlıhaberlerine itibar ettikleri için

E) Misak-ı Millî sınırlarını tanımayıp Millî mücadeleye destek olmadıklarıiçin

4- Yahya Kemal “Yeni Türk Ruhu” başlıklı yazısında ve “Kurdun Dişisi veYavruları” yazısında Türk ordusunu,erkek kurda, Anadolu’yu ise dişi kurdabenzetmiştir. Yazıdaki “Kurdun Ölümü” isimli hikaye Fransız edebiyatından hangiyazara aittir?

A) Paul Valery

B) Jean Jacques Rousseau

C) Montaigne

D) Alfred de Vigny

E) Baudelaire

5- “Ramazanla Beraber” başlıklı yazısında Yahya Kemal, İstanbul’daki hangideğişikliğin İstanbul’un tamamıyla bir Türk şehri olduğunu ispat ettiğinisöylemektedir?

A) Camilerde okutulan Kuran-ı Kerim’in

B) İnsanların ramazan sebebiyle çarşılara çıkmasının

C) Ramazanda kurulan eğlence çadırlarının

D) Verilen iftar yemeklerinin

E) Geceleri minareler arasında kurulan mahya ve kandillerin

6- “Bu Muharebenin Askerleri” yazısında Yahya Kemal, neden savaşın sonundaaskerlerin terhis edilmesini istemiyor?

A) Savaşın bittiğine inanmadığı için

B) Yeni bir savaştan korktuğu için

C) Askerler terhis olunca sıradan bir halk insanı olacakları, yaptıklarıkahramanlıklar unutulacağı için

D) Askerlerin normal hayata uyum sağlayamayacağını düşündüğü için

E) Askerin sosyal hayata düzensizlik getireceğine inandığı için

7- Yahya Kemal İstiklal Savaşı’nın kazanılmasından sonraki süreçlerle ilgiline düşünmektedir?

A) Savaşta harap olmuş yapılar derhal tamir edilmelidir.

B) Savaşın bitişiyle birlikte barış görüşmeleri önem kazanmıştır.

C) Öncelikli olarak eğitime önem verilmelidir.

D) Sanat ve edebiyatla ilgili çalışmalar önem kazanmalıdır.

E) Savaş bittiğine göre hiçbir şeyin önemi kalmamıştır.

8- Yahya Kemal’in “gelecek nesillerin ne nevi bir facia günü” olduğunukavrayamayacaklarını düşündüğü, İstanbul’un İşgali hangi gündür?

A) 17 Nisan 1920

B) 30 Mart 1919

C) 16 Eylül 1920

D) 16 Mart 1920

E) 21 Nisan 1921

9- Yahya Kemal kitabında Namık Kemal’den en çok hangi özelliği sebebiylebahsetmektedir?

A) Vatanperverliği ve “vatan” kavramını zihinlere sokması sebebiyle

B) Yeni Türk edebiyatının kuruluşunda bulunması sebebiyle

C) Şinasi ile arkadaşları sebebiyle

D) Hürriyet şiirinin yazarı olması sebebiyle

E) Savaşta gösterdiği kahramanlıklar sebebiyle

10- “Eğil Dağlar” kitabının ilk baskısı hangi yıl yapılmıştır?

A) 1912

B) 1922

C) 1936

D) 1905

E) 1966

1-B 2- C 3- D 4- D 5-E 6- C 7- B 8- C 9- A 10-E

 Benzer Dosyalar