Son Dakika Haberleri

Elektrik enerjisinin ısı enerjisine dönüşümü deney planıELEKTRİK ENERJİSİNİN  ISI ENERJİSİNE DÖNÜŞÜMÜNÜNİNCELENMESİ

DENEYİN AMACI: Elektrik enerjisinin ısı enerjisinedönüştüğünü görmek.

HAZIRLIK SORULARI:

1-Evimizde kullanılan elektriksobasının ısı vermesi nasıl gerçekleşmektedir?Araştırınız.

2-Elektrik akımı bir iletkenüzerinden akarken ısı enerjisine dönüşür mü? Nedenleriniaraştırınız.      

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:

1.döküm ayak-2 adet

2.yalıtkan saplı çubuk-2 adet

3.bağlantı kablosu

4.güç kaynağı

5.nikel krom tel ( 0,4 mm ve 0,2 mm)

 

DENEYİN YAPILIŞI:

1-Şekildeki düzeneğihazırlayınız.

2-Bağlantı kablosunun birininikel krom tel üzerinde gezdiriniz. Bağlantı kablosunun arasında kalan nikelkrom telin boyu kısaldıkça ısınmanın arttığını gözleyiniz.

3-Deneyi değişik kalınlıktanikel krom telle tekrarlayınız.

DENEYİN SONUCU: 

İletken telin akkor halegelmesi, tel üzerinde elektriksel enerjinin ısı enerjisine dönüştüğünügösterir.

TEORİK BİLGİ:

           Isı bir enerji çeşididir. İletkenden akım geçtiğinde iletken içerisindekiserbest elektronların kinetik enerjileri, iletkenin atom ve moleküllerineçarparak enerjilerini aktarırlar.  Bunun sonucu olarak da atommoleküllerin titreşim genliği artar ve iletkenler ısınır.

           Direnci büyük iletkenlerde yüklerin kazandıkları enerjinin tamamına yakınıısıya dönüşür.

 Benzer Dosyalar