Son Dakika Haberleri

Ergenekon destanı ders notuErgenekon Destanı

Moğol ilinde Oğuz Hansoyundan il Han'ın hükümdarlığı sırasında Tatarların hükümdarı Sevinç Han Moğolülkesine savaş açtı. ilhan'ın idaresindeki orduyu Kırgızlar ve diğer boylardanda yardım alarak yendi. ilhanın ülkesindeki herkesi öldürdüler. Yalnız ilHan'ın küçük oğlu Kıyan ve eşi ile yeğeni Nüküz ile eşi kaçıp kurtulmayıbaşardılar. Düşmanın, onları bulamayacağı bir yere gitmeğe karar verdiler.Yabanî koyunların yürüdüğü bir yolu izleyerek yüksek bir dağıda dar bir geçitevardılar. Bu geçitten geçerek içinde akar sular,pınarlar, çeşitli bitkiler,çayırlar, meyva ağaçları, çeşitli avların bulunduğu bir yere gelince Tanrıyaşükrettiler ve burada kalmağa karar verdiler. Dağın doruğu olan bu yere dağ kemerianlamında "Ergene" kelimesiyle "dik" anlamındaki"Kon" kelimesini birleştirerek "Ergenekon" adını verdiler.Kıyan ve Nüküz'ün oğulları çoğaldı. Dört yüz yıl sonra kendileri ve sürüleri okadar çoğaldılar ki Ergenekon'a sığamadılar.Atalarının buraya geldiği geçitinyeri unutulmuştu.Ergenekon'un çevresindeki dağlarda geçit aradılar. Birdemirci, dağın demir kısmı eritirlerse yol açılabileceğini söyledi. Demirinbulunduğu yere bir sıra odun, bir sıra kömür dizdiler ve ateşi yaktılar. Yetmişyere koydukları yetmiş körükle hep birden körüklediler.Demir eridi, yüklü birdeve geçecek kadar yer açıldı.ilhan'ın soyundan gelen Türkler yeniden güçlenmişolarak eski yurtlarına döndüler, atalarının intikamını aldılar. Egenekondançıktıkları gün olan 21 martta her yıl bayram yaptılar. Bu bayramda bir demirparçasını kızdırırlar, demir kıpkırmızı olunca önce Hakan daha sonra beylerdemiri örsün üstüne koyarak döğerler. Bugün hem yeniden özgür hem de baharbayramı olarak hala kutlanmaktadır.Benzer Dosyalar