Son Dakika Haberleri

Erguvan hasreti kitabı sınav soruları1.“Edep”le ilgili aşağıda verilenbilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Osmanlıcabir kelimedir, aslı Arapçadır.

B) Çoğuluadap’tır.

C) Osmanlıhayat tarzının her karesinde varlığını hissettirmiştir.

D) Terbiyeve görgü gibi kelimelere kullanım alanı açmıştır.

E) Bu kelimeTürkçemizde bugün kullanılmamaktadır.

2-Kitabınyazarına göre, Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan “çay” ve “kahve” ileilgili aşağıda verilen bilgi ve yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Hindistanve Seylan dünyada en çok çay üreten iki ülke; İngilizler ve İrlandalılar da ençok tüketen iki millet…

B)Türkiye’de çayın seri ve profesyonel üretimine 1940’lı yıllarda başlanmıştır.

C) Çay,köpüklü olur; olmazsa iyi çay olmaz.

D) Kahve,Türk kültüründe hiçbir zaman çocukların içecek listesinde yer almamıştır.

E) Kahvenintiryakisi olan bir insana “Kahveyi şekerli mi içersiniz, yoksa şekersiz mi?”diye sorulmaz.

3-Avrupa’da21 gün kalmıştır. Onun bu Avrupa gezisinde zevk ve eğlenceye yer yoktur. O, birTürk erkeğine yakışmayacak davranışlardan hep uzak durmuştur. Pere LachaiseMezarlığı’nda gezerken, başına bir kestane düşer. Yazar, bir ab için ölümühatırlar ve başını yukarı doğru kaldırarak şöyle der: “Ölüm düşüncesinikafamızdan çıkarmamızı mı anlatmak istiyorsun ey kestane?”

Yukarıdakiparçada sözü edilen ve Türk edebiyatında “Hâce-i Evvel (ilk öğretmen)” olarak da tanınanyazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) OrhanPamuk

B) Atillaİlhan

C) AhmetMithat Efendi

D) Ziya Paşa

E) ÖmerSeyfettin

4-Hz.Mevlâna’ya göre “insan ilehayvan arasındaki en önemli fark” nedir?

A) Samimiyet

B) Akıl

C) Edep

D) İbadet

E) Uhuvvet

5-C. SıtkıTarancı: “Neylersin, ….… herkesin başında.”

Y. KemalBeyatlı: “….… asude bir bahar ülkesidir rinde.”

N.FazılKısakürek: ….… güzel şey, budur perde arkasından haber.”

Yukarıda boşbırakılan yerlere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilmelidir?

A) Sevgi

B) Hüzün

C) Doğum

D) Ölüm

E) Aşk

6-Haccagiderken Peygamberimiz için bir naat (şiir) yazar. Şair Medine’ye girdiğinde,önceden kimsenin bilmediği ve görmediği bu şiiri müezzin minareden okumaktadır.Şair şaşırır ve müezzine: “Bu sözleri nereden biliyordunuz?” diye sorar.Müezzin şöyle cevap verir: “Rüyamda Peygamberimiz bana, ‘Bugün seher vakti,âşıklarımdan biri beni ziyarete gelecek. Onu bu sözlerle karşıla!’ dedi. Ben dePeygamberimizden duyduğum bu sözleri ilan ediyorum.” Şair anlar ki;Peygamberimiz için yazdığı bu şiir, kendisinden önce Peygamberimiz’eulaşmıştır.

Bu parçadasözü edilen şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) MehmetAkif Ersoy

B) Nabi

C) NecipFazıl Kısakürek

D) YunusEmre

E) SezaiKarakoç

7-Bir günöğrencilerine ders verirken kendisini konuya öyle bir kaptırır ki, hanımınınçağırmasını duymak istemez. Hanımı çok kızar, avazı çıktığı kadar ona bağırır,gök gürültüsü gibi bir ses çıkarır; ama o yine duymazdan gelir. Derken kadın,öfkeyle eline bir kova su alır ve öğrencilerinin önünde su dolu kovayıkocasının başından aşağı boşaltır. O, hiçbir şey yapmıyor ve öğrencilerinedönüp şöyle diyor: “O gök gürültüsünden sonra bu yağmurun geleceği belliydizaten!”

Bu parçadasözü edilen “filozof”aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sokrat

B) ÖmerHayyam

C) Eflatun

D) Pavlov

E) Aristo

8-O, beşerelinden çıkabilecek tokadın en şiddetlisidir. O tokat sayesinde dünya, beşerelinin nelere kâdir olduğunu iyi anlamış ve o tokattan tarih boyunca uzakdurmaya çalışmıştır. O tokadın, düşman kılıcından daha şiddetli olduğunu bilmekiçin, bu musibete düçar olmaya gerek yoktur. Bu tokadı yiyen de yine iflaholmaz.”

“TokatlarKaça Ayrılır” başlıklı yazıdan alınan yukarıdaki parçada sözü edilen tokatçeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şefkattokadı

B) Osmanlıtokadı

C) İlahitokat

D) Beşertokadı

E) Zecrtokadı

9-YazarŞeref Yılmaz’a göre “ModernEvliya Çelebi” aşağıdakilerden hangisidir?

A) SaimOrhan

B) TayfunTalipoğlu

C) ŞorayUzun

D) BarışManço

E) MuratYeni (Maceracı)

10-Hipokrat;saçın dökülmemesi için afyon, karaturp, güvercin dışkısı ve pancar kökünüçeşitli baharatlarla karıştırıp kafa derisine uygulamış; fakat başarılıolamamıştır.

  1. Roma İmparatoru Julius Sezar; kelliğini gizlemek için arkadaki saçlarını uzatıp, başının ön kısmındaki saçsız bölgeyi kapatmıştır.
  2. Fransa Kralı 8. Luis, kelliğini perukla gizlemeye çalışmıştır.

IV. Kellikleilgili en eski belge 1862 yılında yazılan Ebers Papirüsü’dür.

  1. Ünlü bir kel olan Mısır Kraliçesi Cleopatra, saç sorununu aşamadığı için ülkede saçı olan herkesin saçını kazıtmıştır.

Kellikleilgili yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışlığı vardır?

A) I ve II.

B) II. veIII.

C) II. veIV.

D) III. veIV.

E) IV. ve V.

11.Aşağıdaki yargılar doğruysa (D), yanlışsa (Y) şeklinde yazınız.

TanzimatEdebiyatı I. Dönemde ‘’Sanat toplum içindir.’’ görüşü benimsenmiştir.( )

TanzimatEdebiyatı 1862 Tasvir-i Efkâr gazetesiyle başlar. ( )

Tanzimatdönemi Edebiyatı’nda mesnevi, hikâye vb. yazı türleri gelişmiştir.( )

Tanzimatdönemi Edebiyatı’nda birinci dönemde roman teknik bakımdan kusursuzdur.( )

Tanzimat Edebiyatı2. dönemde ‘’Sanat sanat içindir.’’ görüşü hakimdir. ( )

12. Aşağıdaismi verilen eser isimlerinin karşısına şair veya yazarın ismini yazınız.(10P)

FelatunBey’le Rakım Efendi:

Tercüman-ıAhval Mukaddimesi:

Sergüzeşt:

Kamus-ıTürki:

Makber:

13. Aşağıdakicümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.(10P)

ArabaSevdası, ilk ………………… romandır.

AbdülhakHamit Tarhan ………………………. şiirini sona erdiren sanatçıdır.

İlk edebiroman ……………………………., ilk tarihi roman, …………….’dır

AbdülhakHamit’in tiyatroları okunmak için değil ……………… içindir

BaşarılardilerimBenzer Dosyalar