Son Dakika Haberleri

Fareler ve insanlar kitabı sınav sorularıFARELER ve İNSANLAR kitabı sınavsoruları

1-) Yazarın ele aldığı olay nedir?

Yazar;romanında bir tanesi zeki,diğeri ise zeka özürlüiki arkadaşın hayalini kurdukları çiftliğe sahip olmak için gerekli olan parayıkazanmak için çalıştıkları çiftlikte yaşadıkları olayları ve verdiklerimücadeleyi ve anlatıyor.

 

2-) Yazar olaylar içindekonulara,değerlere nasıl bakmış?Eserde bu kavramlara kendi anlamları dışındabir anlam verilip verilmediği yazarın hayal gücü araştırılacak.

Yazar olaylar içinde konulara objektif olarak bakmışve değerleri tıpkı o olayları kendi yaşamış gibi gerçekçi anlatmıştır. Bununyanı sıra eserinde benzetmelere ve tasvirlere ağırlık vermiştir. Bunlar yazarınhayal gücünün bir göstergesidir.

 

3-) Olayda merkez kişi kim ( açıklayarak) kişi incelemelerinin eserdeki yeri nedir? ( Örnek cümlelerle ruh tahlilleriniyazınız. )

Bu eserde ele alınan olayda merkez kişi olarak tek birkişi belirtmek yanlış olur. Çünkü olayın merkezini oluşturan iki kişi var,tümolaylar bu iki kişi üzerinde geçiyor. Bunlar ufak tefek,çevik hareketli biriolan George ve onun can yoldaşı iriyarı,suratsız,unutkan ama iyi kalpli biri olanLennie. Yazar kişileri anlatırken kullandığı tasvirlerle okuyucunun hayalgücünü kullanıp,kafasında tam anlamıyla bir kişi oluşturmasını sağlamıştır.

örnek: “Şekilsiz suratlı,iri,açık renk gözlü,genişfakat sarkık omuzlu kocaman bir adamdı.Lön lön yürürken ayaklarını ayılar gibisarkıtıyordu.”

 

4-) Eserde açık yada gizli çatışmalarvar mı? (Ruh-beden, çirkin-güzel, gerçek-şiir, şahıs-yer, iyi-kötü,zengin-fakir)

Eserin genelini açık çatışmalar oluşturuyor. Bedeniçirkin olan Lennie’nin

temiz kalbi, akıllı olan George’un,Lennie’nin yaptığıhatalarla nasıl çileden çıktığı, zengin olan çiftlik sahibi ile işçi olarakçalışan iki arkadaşın arasında geçen tartışmaları bu çatışmalar örnek olarakverebiliriz.

 

5-) Olay kahramanı ve kahramanlar doğayıeşyayı nasıl seyrederler.( eşya hareket halindemi? bazı maddeler olmayabilir.Nedenini açıkla?

Olayın kahramanları eşyadan çok doğa üzerindedururlar.Özellikle George ve Lennie için hayalini kurdukları çiftliği düşlerkendoğayı seyretmek büyük bir zevktir.

 

6-) İnsan yazgısı nedir? ( Tanrı,doğakarşısında açıkça pasif yada aktif bir durum alınmış mı? )

Olaylar bir çiftlikte geçiyor dolayısıyla kahramanlarsüreli doğayla iç içeler. Doğanın bir parçası olan hayvanlardan da olayda sıkçasöz edilmiş. Lennie ‘ nin

çiftlikte sahip olduğu yavru köpeğin ölümünü ve buölümün onu ne kadar etkilediğini, insanın Tanrı karşısında pasif kalması olarakalabiliriz. Çünkü insanlar gibi hayvanlarında ölümü Tanrı’nın yazgısıdır.

 

7-) Sosyal çevre nedir? ( Olaylarnerede, hangi zamanda geçiyor? ) örnek cümle ile açıkla.

Olaylar Salinas Irmağı yakınlarındaki büyük,etrafıyeşilliklerle dolu,geçimini hayvancılıkla sağlayan bir çiftlikte geçiyor. Eserhangi zamanda geçtiğine dair bir bilgi içermiyor.

örnek: “Salinas Irmağı, Soledad’ın birkaç milgüneyinde tepenin yamacına pek yaklaşır,suyu derinleşir,rengi yeşile dönüşür.Ama yinede ılıktır sular.”

 

8-) Sosyal zümrehangisi?öğrenci,işçi,köylü,sosyal çevresi gibi. Öğretmen köy çalışması gibi.

Olayların sosyal zümresi işçidir. Kendi işine sahip olmakisteyen iki işçinin para kazanmak uğruna verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

 

9-) Eserde doğa üstü varlıklar varmı?(Aklımızın üstünde tipler varmı,akıl almayan bir kahraman varmı )

Eserde doğa üstü varlıkların olduğu söylenemez yazargerçekçi bir dil kullanmış fakat Lennie’nin çiftliğin sahibini karısınınsaçlarını okşarken boynunu kırması veya az önce söylenen bir şeyi unutması onudiğer kahramanlardan belkide etrafımızdaki birçok insandan ilginç kılıyor.

 

10-) Doğa ve eşya tasvirleri konuya veruh haline uygun mu? ( kahramanın veya yazarın) tasvirler kişinin ağzından mıyapılmıştır? )

Gerek doğa gerekse de eşya tasvirleri tek kelimeylekonuya uygundur. Yazarın yanı sıra kahramanlarda tasvir yapmışlardır.ÖrneğinLennie patronunun karısını anlatırken: “saçları buklelenmiş sarkıyor,ufacıksosislere benziyordu” cümlesini kullanıyor.

 

11-) Varlıklar soyut mu, somut muanlatılmış? (hayali mecazi yoksa gerçekmi )

Varlıklar kimi zaman somut kimi zaman soyutanlatılmış. Eserin genelinde gerçekçi bir anlatım olsa da,mecazi anlatımlara dayer verilmiştir.

 

12-) Zaman ve yerin olayla, kişilerle,psikolojik ve sosyal ortamla ilişkisi nedir?

Olayın geçtiği çiftlik kişilerle,sosyal ortamla tamanlamıyla bağdaşlaşmıştır.

 

13-) Yazar roman anlatımında nerede yeralmış?Yazar mı konuşuyor?Kahraman mı konuşuyor?Yazar olaya bakışında taraftutuyor mu?

Yazar romanı kendisi anlatmıştır. Ama konuşmalarkahramanların ağzındandır. Yazar olayları anlatırken son derece objektif biryaklaşımda bulunmuştur,taraf tutma gibi bir şey söz konusu değildir.

 

14-) Roman yoğunmu, ayrıntıdantemizlenmiş mi?

Roman yoğundur. Ayrıntılara çok fazla yer verildiği desöylenilebilir.

 

15-) Zaman kavramında geriye dönüş varmı? Geçmişi hayal etmek gibi.

Eserde kahramanlar sık sık bir geriye dönüşyaşıyorlar. Eski anılarından, eski çalışma ortamlarından sıkça bahsediyorlar.

 

16-) Eser boyunca kişilerde karakterdeğişikliği oluyor mu ?

Arkadaşı Lennie’yi ne durumda olursa olsunkolluyan,gözeten ve en önemlisi seven George’un ,eserin sonunda Lennie’yivurması eserdeki karakter değişikliklerine verilebilecek en güzel örnek.

 

17-) Yazarın iletmek istediği mesajnedir?

Yazar bu kitaba verilebilecek en güzel adı vermiş.Fareler ve İnsanlar.. Bence alt sınıfı fareler, üst sınıfı yani zengin kesimiinsanlar olarak düşünmüş. Sosyal sınıf eşitliği olmayan bir çevrede fakirinsanların zenginlerle verdiği mücadele belki de...Benzer Dosyalar