Son Dakika Haberleri

Gezegenler ve özellikleri ders notumerkür

Merkür (Utarit), Güneş Sistemi'nin Güneş'e enyakın gezegenidir.Büyüklük açısından 8 gezegen arasında sekizinci sırayı alır. Adını Romamitolojisinde ticaret ve yolculuk tanrısı ve tanrıların habercisi olarakbilinen Merkür'den alır. Çıplak gözle izlenebilen 5gezegenden biri (diğerleri Venüs,Mars,Jüpiter ve Satürn) olarak eski çağlardan beri insanoğlunundikkatini çekmiştir. Yer benzeri ya da 'kaya' yapılı gezegenlersınıfına girmektedir. Güneş'e yakınlığı nedeniyle yeryüzünden izlenmesi güçtürve hakkında bilinenler sınırlıdır. Uydusu bulunmamaktadır.

Venüs

Venüs ya da Çoban Yıldızı, Güneş Sisteminde, Güneşe uzaklık bakımından ikincisıradaki gezegen.Ayrıca Zühre, Roma Astrolojisi'nde Lucifer isimleriyle bilinir. Eski Romatanrıçası Venüs (Eski Yunan Mitolojisi'nde Afrodit)adını bu gezegenden almıştır. Halk arasında Çolpan veya Çoban Yıldızıolarak da bilinir. Kendi ekseni etrafında, Güneş Sistemindeki diğer tüm gezegenlerin aksi istikamettedöner. Venüs saat yönünde dönen tek gezegendir.

dünya

Dünya (Yer, Yeryüzü, Acun,eski dilde Arz), Güneş Sistemi'nin Güneş'euzaklık açısından üçüncü sıradaki gezegeni. Üzerinde yaşam barındırdığı bilinen tek doğal gökcismidir. Katı ya da 'kaya' ağırlıklı yapısı nedeniyle üyesi bulunduğu yer benzeri gezegenler grubuna adını vermiştir.Bu gezegen grubunun kütle ve hacim açısından en büyük üyesidir. Büyüklükte,Güneş Sistemi'nin 8 gezegeni arasında gazdevlerinin büyük farkla arkasından gelerek beşinci sıraya yerleşir. Tekdoğal uydusu Ay'dır.

mars

Mars ya da Merih,Güneş Sistemi'ndeki, Güneş'ten itibaren dördüncü gezegendir. Bugezegen Roma mitolojisindeki savaş ilahı Mars'a ithafen bu adlaadlandırılmıştır. Literatürde kullanılan diğer adlarından biri, yüzeyindeyaygın demiroksittendolayı kızılımsı bir görünüme sahip olduğu için Kızıl Gezegen'dir.

JÜPİTER

Jüpiter (Müşteri,Erendiz) Güneş Sisteminin en büyük gezegeni.Güneşten uzaklığa göre beşinci sırada. Adını Roma tanrılarının en büyüğü Jüpiter'den alır. Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmaktave gazdevleri sınıfına girmektedir

SATÜRN

Satürn Güneş Sisteminin güneşten yakınlık sırasına göre 6. gezegenidir.Türkçesi Sekendizdir. Büyüklük açısından Jüpiter'den sonra ikinci sırada gelir. Adını Romatarım tanrısı Saturnus'tanalır. Arapça kökenli Zühal adı Türkçe'de giderek daha az kullanılmaktadır.Sekendiz olarak da bilinir. Çıplak gözle izlenebilen 5 gezegenden biri(diğerleri, Merkür, Venüs,Mars,ve Jüpiter) olarak eski çağlardan beri insanoğlunundikkatini çekmiştir. Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmaktave gazdevleri sınıfına girmektedir.

URANÜS

Uranüs Güneş Sisteminin Güneş'tenyakınlık sırasına göre 7. gezegenidir. Çap açısından Jüpiter ve Satürn'den sonra üçüncü, kütle açısından bu ikigezegen ve Neptün'ün ardından dördüncü sırada gelir. Adını Yunanmitolojisi'ndeki gökyüzü tanrısı Uranos'tan (Yunanca'da Ορανός, Latinceleştirilmişşekli ile Uranus) alır. 1781 yılında WilliamHerschel tarafından bulunmuştur. Gaz devlerisınıfına girmektedir.

NEPTÜN

Neptün, Güneş Sisteminin Güneş'tenuzaklık sırasına göre 8. gezegenidir. Kütle açısından Jüpiter ve Satürn'den sonra üçüncü,çap açısından bu iki gezegen ve Uranüs'ün ardından dördüncüsırada gelir. Adını Roma deniz tanrısı Neptunus'tan alır. 1846 yılında UrbainLe Verrier ve JohannGottfried Galle tarafından bulunmuştur. Gaz devlerisınıfına girmektedir.

 

AY

Ay, Dünya'nın tek doğaluydusudur ve Güneş Sistemi içinde beşinci büyük doğal uydudur.Dünya ile Ay arasında ortalama merkezden merkeze uzaklık 384.403 km, yaniDünya'nın çapının yaklaşık otuz katı kadardır. Ay'ın çapı 3.474 km'dir,[1] bu da Dünya çapının dörtte birinden biraz fazladır.Dolayısıyla Ay'ın hacmi Dünya'nın hacminin %2'sidir. Kütlesi Dünyakütlesinden 81,3 kat daha düşüktür. Yüzeyinde kütleçekimetkisi yerçekiminin yaklaşık %17'sidir. Ay, Dünya'nın yörüngesindebir turunu 27,3 günde tamamlar. Dünya, Ay ve Güneşgeometrisinde görülen periyodik değişimler sonucunda her 29,5 günde tekrar edenAy'ın evreleri oluşur.Benzer Dosyalar