Son Dakika Haberleri

İki dirhem bir çekirdek kitabı sınav sorularıNUMARASI:                                                                          ALDIĞI NOT:

2014-2015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI AKKİSE FATİH İLKÖĞRETİM OKULU 7.. SINIF TÜRKÇE DERSİ II. DÖNEMKİTAP SINAVI

               


                İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK

1.) İki takımhalinde bir tür askerî talim kabilinden oynanan oyunda rakipler ellerine birçeşit sopa alarak çarpışırlar. Birbirlerinin kafalarına, sırtlarına vurmayagayret ederlermiş. Amaç rakibin kafasına vurabilmek ve darbeden korunmaktır.Tanımı verilen oyunun adı nedir?

A.) Polo  B.) Matrak C.) Cirit  D.) Çelik çomak

 

2.) Viyana Kuşatması sırasındaOsmanlı mehter takımı günlerce bir müzik aleti çalıp durmuş. Bu ses oranınhalkını o kadar bizar etmiş ki zaten Osmanlılar kuşatmadan galip çıkmasalarbile yöre halkı teslim bayrağını çekecekmiş. Çalınan bu alet aşağıdakilerdenhangisidir?

A.) Kös  B.) Trampet C.) Darbuka D.) Ramazan davulu

 

3.) “Sarı çizmeli Mehmet Ağa”deyimini bir şarkısına konu eden müzisyenimiz kimdir?

A.) Erkin Koray    C.) Barış Manço

B.) Cem Karaca    D.) Bülent Ortaçgil

 

4.) Aşağıda “aba” ile kurulandeyimlerdeki boşlukları doldurunuz.

Abası…………………………. Yerinden yamalı

Aba vakti………………………. , ……………………vakti aba olmaz.

……………………………abaya çekmek

Abanın kadri……………………………..bilinir.

Aba altından……………………………..göstermek

5.) “Çizmeyi aşmak” deyimin debir hikayesi vardır. Anlatılan olaylar kimler arasında geçer?

A.) Ressam-kunduracı   B.) Kunduracı-heykeltraş

C.) Asker-ressam        D.) Asker-heykeltraş

 

6.) Evliya Çelebi “Eski çamlarbardak oldu.” Deyimini anlatırken hangi ilimizden bahseder?

A.) Zonguldak  B.) Trabzon C.) Bolu  D.) Samsun

 

7.) Aşağıdaki deyimlerde boşbırakılan yerleri tamamlayınız.

…………………………………………… Düşmanı

Lafla ………………………. Gemisi Yürümez.

Hem …………………………… Hem ……………………………

…………………………………….. Gelin Gitmek

 

8.) Tarihte gök bilimleriyleilgilenen ilk medeniyetler hangileridir?

A.) Aztekler-İnkalar  B.) Sümerler-Keldânîler

C.) Macarlar-Mısırlar  D.) Akadlar-Lidyalılar

9.)Vaktiyletesti ve çanak-çömlek imal edilen kasabalardan birinde, uzun yıllar bu meslekteçalışan bir çırak, kalfa olup artık kendi başına bir dükkan açmayı arzu ederolmuş. Ne yazık ki her defasında ustası ona:
“Sen daha bu işin inceliğini bilmiyorsun, biraz daha emek vermen gerekiyor”dermiş.
Ustasının bu sonu gelmez nasihatlerinden sıkılan kalfa, artık dayanamaz vegidip bir dükkan açar. Açar açmasına da yeni dükkanında güzel güzel yaptığıtestiler, küpler, vazolar, sürahiler onca titizliğe ve emeğe rağmen orasındanburasından yarılmaya, yer yer çatlamaya başlar. Kalfa bir türlü bu çatlamalarınönüne geçemez. Nihayet ustasına gider ve durumu anlatır.
Usta, “Sana demedim mi evladım; sen bu işin inceliğini henüz öğrenmedin. Busanatın bir ……………………………….. vardır” demiş.
Usta bunun üzerine tezgaha bir miktar çamur koyar ve, “Haydi” der, “geç bakalımtezgahın başına da bir testi çıkar. Ben de sana inceliğini göstereyim.”
Eski çırak ayağıyla merdaneyi döndürüp çamura şekil vermeye başladığında ustaönünde dönen çanağa arada sırada  üfleyerek zamanla testiyi çatlatacak olan bazıküçük hava kabarcıklarını patlatıp giderir. Böylece çırak da bu sanatın incenoktasını öğrenmiş olur.
Her sanatın incelik gereken nazik kısmına da o günden sonra “…………………………………………..!”denilmeye başlanır.

Anlatılan hikayede boşluklara gelmesi gereken deyimi yazınız.

10.)Aşağıdakicümlelerde boş bırakılan yerlere uygun deyimleri getiriniz.

-Ezanokundu mu?

-Okunmadıama müezzinin………………………………………

 

-İnsanınbir ……………………………………, bir de eşşek saati vardır.

 

-ArsenLüphen adında çok ünlü bir hırsız varmış. Hırsızlıkta o kadar usta imiş ki,“İnsanın ……………………………………………………….” Derlermiş onun için.

 

-Demindenberi bir şey söylemek için kıvranıp durduğunun farkındayım.Hadi…………………………………………

 

 -Turfanda sebze ve meyve fiyatlarının yanınayaklaşılmıyor, hepsi de……………………………………………………..

 

 Benzer Dosyalar