Son Dakika Haberleri

İsim Tamlaması (Ad Takımı) ders notu                                             AD TAMLAMASI (ADTAKIMI)


En az iki adındeğişik ilgilerle birbirini tamamlayarak oluşturduğu söz gruplarıdır.

Yağmurdan sonra evin çatısı akmaya başladı.


Bu cümlede “ev”ve “çatı” adları, aitlik ilgisiyle anlamca birbirini tamamlayarak bir söz grubuoluşturmuştur.


Adtamlamalarında birinci sözcüğe “tamlayan”, ikinci sözcüğe tamlanan” denir.

evin     çatısı

tamlayan tamlanan

Tamlayanınaldığı ek, “tamlayan eki”, tamlananın aldığı ek ise “tamlanan eki”dir.

Tamlayan Eki

Eklendiği adla(tamlayan) başka bir ad (tamlanan) arasında ilgi kuran eklerdir. “-ın, -in,-un, -ün, (-nın, -nin, -nun, -nün)” ekleri tamlayan ekleridir.

Tamlanan Eki

Eklendiği ismin(tamlananın) tamlayanda bildirilen bir kişiye ya da varlığa ait olduğunugösteren eklerdir. “-ı, -i, -u, -ü, (-sı, -si, -su, -sü)” ekleri tamlananekleridir.

ev – in çatı – sı

tamlayan eki tamlanan eki

Bu örnekte,tamlayan eki “ev” sözcüğünün “çatı” sözcüğüyle ilgili olduğunu; tamlanan eki de“çatı”nın eve ait olduğunu bildirmektedir.

Ad tamlamaları,oluşturulma biçimlerine göre dört grupta incelenir:

  • Belirtili Ad Tamlaması
  • Belirtisiz Ad Tamlaması
  • Zincirleme Ad Tamlaması
  • Takısız Ad Tamlaması


Benzer Dosyalar