Son Dakika Haberleri

Kompozisyonda gelişme bölümünün özellikleriGelişme Bölümünün Özellikleri :


Gelişme bölümü; konuyuaçıklayan, ana düşüncenin ortaya çıkmasına katkıda bulunan yardımcı düşünceleriiçerir.

ü Konu, bu bölümdeaçılır. Bunun için de örneklerden benzerliklerden, karşıtlıklardan, tanıkgöstermelerden yararlanılır.

ü Ayrıntılar, gelişmecümlelerinde birbirini tamamlayarak, birbirine, bağlayıcı öğelerle bağlanaraksıralanır.

ü Gelişme bölümündekiparagraflardan her biri, dil ve düşünce yönünden kendisinden önceki ve sonrakiparagrafa bağlıdır.

ü Tüme varım yöntemiyleyazılan yazılarda ana düşünce, gelişme cümlelerinden biri olabilir.


Kompozisyon gelişmebölümlerine örnek 1:

Yazarken, kitapları bir yana bırakır, aklımdan çıkarırım; kendi gidişimiaksatır diye. (giriş cümlesi)Gerçekten de iyi yazarlar üstüme fena abanır, yüreksiz ederler beni. Hanibir ressam varmış, kötü horoz resimleri yapar ve uşaklarına, dükkana hiç canlıhoroz sokmamalarını sıkı sıkı tembih edermiş, ben de öyle... Hatta çalgıcıAntigenides'in bulduğu çare benim daha çok işime gelirdi Antigenides bir şeyçalacağı zaman, kendinden önce ve sonra halka uzun süre kötü şarkılardinletirmiş... (gelişme bölümü)


Kompozisyon gelişmebölümlerine örnek 2:

(giriş bölümü)      Bu görev televizyon gibi yayın araçlarınadüşer. Özellikle gerçekçi oyunlarda yeni türetilen ve halkın henüz kullanmadığıkelimelerin kullanılmasına karşıyım. Şinasi : Tiyatroda kişilerin,kişiliklerine göre konuşması gerektiğini söylerken en doğru ilkeyi göstermişti.Alışılmamış kelimeler sahnede kullanıldığında halkta tepki yaratıyor. BugünTürkçe'yi çok iyi kullanan yazarların yanı sıra, aşırı ve öz Türkçe kelimelerledolu eserlerle de karşılaşıyoruz. Tiyatro eserlerinde bunu yapamazsınız.Tiyatroda rol alan her oyuncu, kahramanın mensup olduğu toplum kesimine uygunbiçimde konuşur... (gelişme bölümü)Benzer Dosyalar