Son Dakika Haberleri

Konsolosun köpeği kitabı sınav soruları1.“Bülbül” hikâyesindeİhsan Bey’in bülbülü bahçedeki gülü görünce ne yaptı? Kısaca anlatınız.

A) Bülbül oradan kaçtı.

B) Gülün güzelliğine dayanamayıp gülü görünceöldü.

C) Gülün yapraklarını gagalamaya başladı.

D) Yukarı çıkıyor,aşağı iniyor, taklaatıyor, hiç ötmüyordu.

E) Gülü görünce çıldırırcasına ötmeye başladı.

2-İhsan Bey’in gülü hayata nasıl vedaetti?

A) Gülü görünce heyecandan dayanamayıp vefatetti.

B) Ortasından diken geçmiş kırmızı gülyaprağına baktı ve kendini yere attı

C) Kafesinden ayrıldığı için kafesine hasretçekerek öterek çatladı.

D) İlk sahibinden ayrıldığı için buna dayanamayıpöldü.

E) TRT kanalın öten bülbülün sesine dayanamayarakçıldırırcasına öterek öldü.

3. ‘’Delilik Bulaşıcıdır’’ hikâyesindeDeli Sabri yazara hangi soruyu soruyor da yazar işin içinden çıkamıyor?

A) Türkçe’de neden‘’baba yiğit’’varda da ‘’anayiğit’’ yok?

B) Türkçe’de neden‘ana hat’’varda da ‘‘baba hat’’yok?

C) Türkçe’de neden ‘‘anayasa’’varda da‘‘babayasa’’ yok?

D) Türkçe’de neden ‘‘ana yol’’varda da ‘‘babayol’’ yok?

E) Türkçe’de neden ‘‘yandım anam’’varda da‘‘yandım babam’’ yok?

4. Konsolos Fehmi Bey neden kangalköpeğini

Tercih etti?

A) Sahibini çok iyi koruduğu için

B) Söylenen her şeyi ezberlediği için

C) Hafızasında iki yüze yakın kelimetutabildiği için

D) Diğer köpeklerden daha büyük olduğu için

E) Fehmi Beye çok sevimli geldiği için

5. Karacan, Bozacıya neden saldırdı?

A) Bahçede boza satmaya çalıştığı için

B) Fehmi Beyin evine hırsızlığa girdiği için

C) Evin bahçesine kaçan topun arkasından gittiğiiçin saldırdı.

D) Yaralı bir kedinin arkasından bahçeye girdiğiiçin saldırdı.

E) Yaralı bir papağanın arkasındanbahçeye girdiği için saldırdı.

6. Yazar gurbette haftasonları Niyazi Amcaya neden gidiyor?

A) Hasret gidermek için

B) Türkçe konuşmak için

C) Niyazi Amcayla ilgilenmek için

D) Çocukluk arkadaşlarıyla buluşmak için

E) Okul yeri bulmak için

7-‘’Sürgün’’ isimli hikâyede NerimanTeyze nereden sürgüne gönderilmişti, geriye dönebilmiş mi?

A) Kırım- Bahçesaray, geri dönememiştir.

B) Rize’den geriye dönebilmiştir.

C) Kırım- Bahçesaray, geri dönebilmiştir.

D) Batum’dan, geri dönememiştir.

E) Batum’dan geri dönebilmiştir.

8-Vahdet Bey’in okul açmak için gittiğiülke hangi ülkeydi?

A) Kazakistan

B) Romanya

C) Burma

D) Kenya

E) Buryat

9-Vahdet Bey’in gittiği ülkedekarşılaştığı ilk kişi kimdi?

A) Neriman Teyze

B) Lübnanlı Abdullah

C) Yakup Amca

D) Sınıf arkadaşı

E) Hintli Ahmet

10-Abdullah Sultan isimli Lübnanlıöğrenci Türkçe derslerinde komutları neden kendisi vermek istiyor?

A) Askerciliği çok sevdiği için

B) Türkçe öğretmenini çok sevdiği için

C) Türkçe dersini çok sevdiği için

D) Sınıf başkanı olduğu için

E) Türkçe dersinin öğretmeni öyle istediği için

11-‘’Konsolosun Köpeği’’ hikaye kitabındaaşağıdaki hikayelerden hangisi yoktur?

A) Bülbülün Çilesi

B) Sürgün

C) Bir Hasret Ülkesi

D) Filateli Servisi

E) Gurbet

12-‘’Kirli Araba’’ hikâyesinde YunusEmre’nin,

‘’Müslüman’ım diyen kişi, ………………………’’ifadesi nasıl tamamlanmalıdır?

A) Namazı bilse gerek

B) Temizliği bilse gerek

C) Şartı nedir bilse gerek

D) Adab-ı muaşereti bilse gerek

E) Büyüğe saygıyı bilse gerek

13-Aşağıdaki ifade nasıl tamamlanmalıdır?

‘’Zulüm ile abad olanın …….. ………. ……….’’

A) geçmişi kötü olur

B) çoluğu çocuğu perişan olur

C) ahiret hayatı kötü olur

D) ahiri berbat olur

E) memleketi berbat olur

14-‘’Bir Hasret Ülkesi ‘’ adlı hikâyehangi ülkede geçmektedir?

A) Burma

B) Hindistan

C) Avustralya

D) Türkiye

E) Rusya

Benzer Dosyalar