Son Dakika Haberleri

Küçük ve büyük harflerin yazılışı çalışma notuKÜÇÜK VE BÜYÜK HARFLERİN YAZILIŞI


            Cümleninilk sözcüğü büyük harfle başlar.

Örnek: Sokakta gürültü arttı. Uzatan bir laterna sesi geliyordu.

            Yorgo birşeyler söylüyor, ama Recep dinlemiyordu.  

            Özelisimler büyük harfle başlar. Örnek:

            Kahve halkıSelim Paşayı aralarında görünce çekindiler.

            Kişilerinünvanları ve adları büyük harfle başlar.

Örnek: Ayşe Hanım, Öğretmen Halil, Yüzbaşı Kemal, HocaNasrettin…

            Şiirde dizebaşları büyük harfle yazılır.

                            SESSİZCE

“Küllenmiş bir ateştir direnen

Kalbimin derinliklerinde

Hep hayalinde beslenen

Rüya dönemeçlerinde

*   *    *   *    *    *

Bir başlangıçtı dudaklarında

Ben hep bu başlangıcı görmek istedim

Gözlerinin akşamlarında

Sessizce konuş benimle”

            Kitapadları ve yazıların başlıkları büyük harfle başlar, her sözcüğün ilk harfibüyük yazılır.

            Kaşağı,Demirciler Çarşısı Cinayeti, İnce Memed,Mai ve Siyah,Nutuk…

            Özeladların kısaltmaları büyük harfle başlar; her sözcüğün ilk harfi büyük olur.

TBMM, TDK, PTT, DDY…

            Ay, güneş,dünya sözcükleri astronomi terimi olarak kullanıldıkları zaman büyük harfle;diğer zamanlarda küçük harfle başlar.

            1-Dünya,güneş’in etrafında döner

            2-Senidünyalar kadar seviyorum; güneş gibi içimi ısıtıyorsun.

            Birinci örnekte,dünya ve güneş astronomi terimi olarak kullanılmıştır.

            İkinciörnekte ise böyle bir anlam yoktur.

            Bir başkakimseden alıp tırnak içinde verdiğimiz aktarmaların ilk sözcüğü büyük harflebaşlar.

            “Birkaç günsonra idi. Çardaktaki sandalyenin üzerine oturmuş bir şeyler okuyordum.”

            Mektuplardahitapların ilk sözcüğü büyük harfle başlar.

            Sevgili babacığım,canım anneciğim, kıymetli arkadaşım…

            Resmiyazılarda hitap sözcükleri büyük harfle başlar.

            Sayın Profesör,Sayın İstanbul Valisi,

            Cümlerakamla başlamışsa ondan sonra gelen sözcüğün ilk harfi küçük yazılır.(IV.Murat, III. Selim gibi özel isimler bu kuralın dışındadır.)

            V.sınıf,III. blok, VI. daire…

            İkinoktadan sonra örnekler sıralanıyorsa bu örnekler küçük harfle yazılır.

            Yazsebzeleri: Patlıcan,biber,domates,saltalık..

            Şiirinbiçim özellikleri: Uyak, redif, ölçü…

            Gazete vedergi adlarının her sözcüğü büyük harfle başlar.

            Resmi Gazete,Adam Sanat, Milliyet Çocuk…

            Ülke adlarıve bu adlardan sonra gelen cumhuriyet ve krallık sözcüklerin ilk harfi büyükyazılır.

            KuzeyKıbrıs Türk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri.Benzer Dosyalar