Son Dakika Haberleri

Kutadgu Bilig kitabı yarışma soruları ve cevap anahtarıAdı soyadı:

Sınıf No:

A grubu

1) “Kutagu Bilig” hangi nazım şekliyle yazılmıştır?

a) Kaside b) Mesnevi c)Gazel d) Rübai d) Roman

2) “Kutadgu Bilig” ne anlama gelmektedir?

a) Türk Dilleri Sözlüğü b) Tasavvuf Bilgisi c) Hakikatler Eşiği

d) Bilginin Kaynağı e) Mutluluk Veren Bilgi

3)Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu Bilig’te adı geçen ve sembolleştirilenvarlıklardan değildir?

a) Alp Er Tunga b) Ay-Toldı c) Kün-Toğdı d) Ögdülmüş e) Odgurmuş

4)İlk Müslüman Türk devleti olan “Karahanlı” kelimesindeki “kara” kelimesihangi manada kullanılmıştır?

a) Kuzey-büyüklük b) Güney- büyüklük c) Kuzey- Liderlik d) Güney- Liderlike) Doğu- Işık

5) Eserde “Ay-Toldı”kimdir?

a) Vezirin oğlu b) Vezirin babası c) Vezir d) Köle e) Hükümdar

6)“Ay-Toldı” şehre gelince kiminle arkadaş oldu?

a) Odgurmış b) Küsemiş c) Kün-Togdı d) Ögdülmiş e) Vezir

7) “Ay-Toldı” saadeti neye benzetir?

a) Dünyaya b) Uzaya c) Topa d) Güneşe e) Yıldıza

8) Kün-Togdı’nın, veziri Ay-Toldı’ya verdikleri arasında aşağıdakilerdenhangisi yoktur?

a) Mühür b) Davul c) Zırh d) Kaftan e) Tuğ

9) “Ögdülmiş”e göre faydalı olan üç şey aşağıdakilerden hangileridir?

a) iyilik-utanç-doğruluk

b) Güzellik-iyilik-adalet

c) Yemek-uyumak-dinlenmek

d)Utanç-iyilik-yardımseverlik

e)Uyumak-iyilik-adalet

10) “Ögdülmiş”e göre kötü üç şey aşağıdakilerden hangileridir?

a)Yemek-hırsızlık-saygısızlık

b)İnat-yalan-cimrilik

c)Yalan-Küfür-tembellik

d)Kıskançlık-yalan-hırsızlık

e)İnat-hırsızlık-cimrilik

11) Hükümdar “Ögdülmüş” ü vezir yaparken ona aşağıdakilerden hangisinivermez?

a) Hilat(kaftan) b)Mühür c)At d)Ün e)Tuğ

12) Hükümdarın Ögdülmiş’ e sorduğu “Gönül kıvancı ve göz kıvancı nedir?”sorusuna Ögdülmiş nasıl yanıt verir?

a) Sevdiğine kavuşmak; sevdiğinin yüzünü görmek

b)Sevdiğinin yanında olmak; sevdiğine dokunmak

c) Göz için sevdiği bir yüzü görmek kıvançtır; gönül için ise arzusunakavuşmak bir kıvançtır.

d) Fakirlere yardım etmek; paraya kavuşmak

e) Hasret duyduğu sevgiliye kavuşmak; onu övmek

13) Ögdülmiş’e göre aşağıdakilerden hangisi “Halkın, beyler üzerindekihaklarından değildir?

a) Görevliye vazife vermeden önce ona giyecek ve yiyecek vermek

b)Görevlilere iyi muamele etmeli

c)Hizmetinin karşılığını vererek ona bağışta bulunmalı

d)Orduyu daima memnun etmeli

e) Onlara ilim tahsil ettirmeli

14) Hükümdarın, Ögdülmüş’e bulduğu akıllı, kendini ibadete vermiş dağdainzivaya çekilmiş yardımcı kimdir?

a)Odgurmuş’un babası

b)Odgurmuş

c) Ay-Toldı

d) Kün-Togdı

e)Vezir

15)Eserde “Odgurmış” neyi sembolize eder?

a) Akibet b) Saadet c) Adalet d) Akıl e) Zeka

16)Hükümdar’a göre itibar gören iki çeşit insan aşağıdakilerdenhangileridir?

a) Öksüzler ve yetimler

b)Padişahlar ve vezirler

c)Alimler ve peygamberler

d)Öğreten ve öğrenen

e)Anne ve baba

17) Ögdülmiş’e göre Allah’ın kulları için yarattığı iki ev aşağıdakilerdenhangileridir?

a) Vatan-Memleket

b) Mekke-Medine

c) Cennet Cehennem

d) Köy-Anavatan

e) Vatan-Cennet

18) Odurgumuş’un hükümdardan istediği şeyler arasında aşağıdakilerdenhangileri yoktur?

a) Gençlik b) Sağ olmak c) Zenginlik d) Eş e) Ölümsüzlük

19)Odgurmuş, hükümdarın teklifini neden kabul etmiyor?

a) Verdiği paranın az olması

b) Ögdülmüş ile sorun yaşadığı için

c) Dünya işleriyle uğraşan kişi ibadet yapamayacağı için

d) Ona maaş bağlamaması

e) Dağdaki evinden ayrılmak istemediği için

20)Aşağıdakilerden hangisi Ögdülmiş’in Odgurmuş’a bahsettiği halkkatmanlarından değildir?

a) Hz.Muhammed’in soyu ve torunları

b) Alimler

c) Hekimler

d) Efsuncular

e) Dilenciler

21) Aşağıdakilerden hangisi Ögdülmiş’in Odgurmuş’a bahsettiği halkkatmanlarından değildir?

a) Düş yoranlar

b)Demirciler

c)Yıldız falcıları

d)Şairler

e) Çiftçiler

“İnsanın süsü yüz, yüzün süsü gözdür

Aklın süsü dil, dilin süsü sözdür”

22) Yukarıdaki beyitte neyin önemi vurgulanmaktadır?

a) Dilin önemi

b) Aklın her şeyden üstün olduğu

c) İnsanın en anlamlı yeri gözleridir

d) Yüz en önemli yerimizdir

e) İnsanın soyut bir yapısının olduğu

23)“Yemeğe adam çağıran ve yemeğe giden dört türlüdür.”Ögdülmiş’e görebunların en iyisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çağrıldığı her davete gider

b)Yemeğe gitmez ama başkalarını yemeğe çağırır

c) Davete gider, kendisi de davet eder

d) Çağrıldığı halde hiçbir davete gitmez

e) Kendisi de hiç kimseyi davet etmez

24) Aşağıdakilerden hangisi Odgurmuş’un Kün-Togdı’ya verdiği öğütlerdenbirisi olamaz?

a) İbadetini bırakma,sevap kazan

b) Bekarları evlendirip yuva kurmalarını sağla

c )Para dağıt, açları doyur

d )Doğruluk ve hak yolundan sapma

e) Halka karşı sevgin ve bilgin olsun; kibirlenme

25) Odgurmuş’un, beye söylediği üç seçkin bilgili kimse aşağıdakilerdenhangisidir?

a)Başbakan-Alim-İmam

b)Alim-Vezir-İmam

c)Vezir-Öğretmen-Doktor

d)Adalet Bakanı-Beyin arkasından gelecek kişi-Başbakan

e)Dışişleri bakanı-Adalet bakanı- başbakan

Adı Soyadı:

Sınıf No: B grubu

1) Eser kime sunulmuştur?

a) Tabgaç Buğra Han b) Kaşgarlı Mahmut c) Türk milleti

d) Mevlana e) Ahmet Yesevi

Eserin yazarı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Edip Ahmet Yükneki b) Ahmet Yesevi c) Yunus Emre d) Yusuf Has Hacip

e) Kaşgarlı Mahmut

2) “Kutadgu Bilig” ne anlama gelmektedir?

a) Türk Dilleri Sözlüğü b) Tasavvuf Bilgisi c) Hakikatler Eşiği

d) Bilginin Kaynağı e) Mutluluk veren bilgi

3)Eserde “Kün-Toğdı” kimdirr?

a) Vezir b) Saadet c) Akibet d) Hükümdar e) Akıl

4)İlk Müslüman Türk devleti olan “Karahanlı” kelimesindeki “kara” kelimesihangi manada kullanılmıştır?

a) Doğu-Işık b) Güney- büyüklük c) Kuzey- Liderlik d) Güney- Liderlik e)Kuzey-büyüklük

5)Eserde “Ögdülmiş” kimdir?

a) Hükümdar b) Vezir c) Vezirin oğlu d) Vezirin babası e) Akıl

6) Odgurmuş’un yardımcısı kimdir?

a) Ay-Toldı b) Kün-Togdı c) Kumaru d) Ogdülmiş e) Küsemiş

7)Aşağıdakilerden hangisi Ögdülmiş’in Odgurmuş’a bahsettiği halkkatmanlarından değildir?

a) Düş yoranlar

b)Çifçiler

c)Yıldız falcıları

d)Şairler

e) Demirciler

8)Odgurmuş, hükümdarın teklifini neden kabul etmiyor?

a)Verdiği paranın az olması

b)Ögdülmüş ile sorun yaşadığı için

c)Dağdaki evini terk etmek istemediği için

d)Ona maaş bağlamaması

e) Dünya işleriyle uğraşan kişi ibadet yapamayacağı için

9)Odgurmuş’un, beye söylediği üç seçkin bilgili kimse aşağıdakilerdenhangisidir?

a)Başbakan-Alim-İmam

b) Adalet Bakanı-Beyin arkasından gelecek kişi-Başbakan

c)Vezir-Öğretmen-Doktor

d)Alim-Vezir-İmam

e)Dışişleri bakanı-Adalet bakanı- başbakan

10)Aşağıdakilerden hangisi Odgurmuş’un Kün-Togdı’ya verdiği öğütlerdenbirisi olamaz?

a) İbadetini bırakma,sevap kazan

b) Bekarları evlendirip yuva kurmalarını sağla

c )Para dağıt, açları doyur

d )Doğruluk ve hak yolundan sapma

e) Halka karşı sevgin ve bilgin olsun; kibirlenme

11)“Yemeğe adam çağıran ve yemeğe giden dört türlüdür.”Ögdülmiş’e görebunların en iyisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Çağrıldığı her davete gider

b)Yemeğe gitmez ama başkalarını yemeğe çağırır

c) Davete gider, kendisi de davet eder

d) Çağrıldığı halde hiçbir davete gitmez

e) Kendisi de hiç kimseyi davet etmez

12)Aşağıdakilerden hangisi Ögdülmiş’in Odgurmuş’a bahsettiği halkkatmanlarından değildir?

a)Hz.Muhammed’in soyu ve torunları

b)Alimler

c)Hekimler

d)Efsuncular

e)Dilenciler

13)Odurgumuş’un hükümdardan istediği şeyler arasında aşağıdakilerdenhangileri yoktur?

a) Eş

b) Sağ olmak

c) Zenginlik

d) Gençlik

e) Ölümsüzlük

14)Hükümdarın, Ögdülmüş’e bulduğu akıllı, kendini ibadete vermiş dağdainzivaya çekilmiş yardımcı kimdir?

a)Odgurmuş’un babası b)Vezir c)Ay-Toldı d)Kün-Togdı e)Odgurmuş

15)“Ögdülmiş”e göre kötü üç şey aşağıdakilerden hangileridir?

a)İnat- yalan-Cimrilik

b)Yemek-hırsızlık-saygısızlık

c)Yalan-Küfür-tembellik

d)Kıskançlık-yalan-hırsızlık

e)İnat-hırsızlık-cimrilik

“Misk ve bilgi birbirine benzer; insan bunları yanında gizli tutamaz.”(misk=güzel koku)

16) Yukarıdaki cümle ile anlatılmak istenen nedir?

a) Herkes güzel kokmak zorundadır.

b) Bilgini herkesten gizlemelisin

c) Güzel kokan herkes bilgilidir.

d)İnsan, kokusunu herkese duyurmamalıdır.

e)Bilgili insan, bilgisini başkalarına aktarmak zorundadır.

17)Eserde “Odgurmış” neyi sembolize eder?

a) Zeka b) Saadet c) Adalet d) Akıl e) Akıbet

18)Aşağıdakilerden hangisi Ögdülmiş’in Odgurmuş’a söylediği yemek adabıylailgili değildir?

a) Yemekten önce meyve ye

b) Boğazını sıkı tut, onun esiri olma

c) Büyüklerden önce yemeğe başlama

d) Yemeği sağ elle ye

e) Önünde ne varsa sıyırma, tok gözlü davran

19)Eserde “Odgurmış” kimdir?

a) Hükümdar b) Vezir c) Ögdülmüş’ün akrabası

d) Ögdülmiş’in babası e) Vezirin oğlu

20)Hükümdarın Ögdülmiş’ e sorduğu “Gönül kıvancı ve göz kıvancı nedir?”sorusuna Ögdülmiş nasıl yanıt verir?

a) Sevdiğine kavuşmak; sevdiğinin yüzünü görmek

b)Sevdiğinin yanında olmak; sevdiğine dokunmak

c)Fakirlere yardım etmek; paraya kavuşmak.

d) Göz için sevdiği bir yüzü görmek kıvançtır; gönül için ise arzusunakavuşmak bir kıvançtır.

e) Hasret duyduğu sevgiliye kavuşmak; onu övmek

21)“Ögdülmiş”e göre faydalı olan üç şey aşağıdakilerden hangileridir?

a) Yemek-uyumak-dinlenmek

b) Güzellik-iyilik-adalet

c) İyilik- utanç-doğruluk

d)Utanç-iyilik-yardımseverlik

e)Uyumak-iyilik-adalet

22)Kün-Togdı’nın, veziri Ay-Toldı’ya verdikleri arasında aşağıdakilerdenhangisi yoktur?

a)Tuğ b) Davul c) Zırh d) Kaftan e) Mühür

23)“Ay-Toldı” saadeti neye benzetir?

a) Dünyaya b) Uzaya c) Topa d) Güneşe e) Yıldıza

24)Devlet hizmetine girmek için gerekli olan iki şey aşağıdakilerdenhangisidir?

a) Sağlam vücut- liderlik

b)Sağlam vücut- altın

c) Etkili konuşmak-Para

d) Kültür- Sağlık

e) Eğitim- para

“İyi insan hep iyilik eder; yaptığını insanın başına kakmaz.Kendi çıkarınıdüşünmez ve bir karşılık beklemez.”

25) Yukarıdaki cümle hangi atasözünü hatırlatır.?

a) Damlaya damlaya göl olur.

b)İyilik yap, denize at; bilmezse balık, bilir Halık

c)Sakla samanı gelir zamanı

d)İyilik eden iyilik bulur.

e)Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

 Benzer Dosyalar