Son Dakika Haberleri

Kuyucaklı Yusuf kitabı sınav soruları ve cevap anahtarı 

1) “Kuyucaklı Yusuf ” adlı eserinkonusu bir cümle ile ifade edilseydi aşağıdakilerden hangisi buna uygun cümleolurdu?

 

A ) Anne ve babasını küçük yaşta kaybedenbir çocuğun öyküsü

    B )  Küçüklüğünde başkasınaevlatlık verilen bir çocuğun  öyküsü

C ) Anne vebabasını kaybedince evlatlık edinilen Yusuf’un ölümle başlayıp, yine ölümle sona erenöyküsü

D)Mutlu bir ailede yaşayan bir çocuğun, çocukluktan yetişkinliğeuzanan öyküsü

 

2) Aşağıdakilerden hangisi eserde adıgeçen kahramanlardan değildir?

 

A) Salahattin Bey

B) Muazzez

C) İbrahim Bey

D) Yusuf

3) Aşağıdakilerin hangisindeYusuf hakkında verilen bilgi yanlıştır.

A-Anne ve babasını kaybettiğinde henüz birkaç aylıkbebektir.

B-Mektep onu sıkar, onunokumaya meyli yoktur.

C- Konuşmaktan hoşlanmaz.

D-Yanında çalışan işçilere merhametli davranmıştır.

 

4) Muazzezhenüz küçük bir çocukken dahi Yusuf’ un sözünden çıkmaz. Bu durumu en iyiaçıklayan seçenek hangisidir?

A)  Yusuf’ tan korkması

B) Annesi ve babası tarafından göremediği ilgiyi Yusuf’tangörmesi

C)Çocuk yaşta hem öksüz hem yetim kalan Yusuf’ a acıması

D)Yusuf’ u iyi bir oyun arkadaşı olarak görmesi

 

5) Kuyucaklı Yusufaslen nerelidir?

A) Edremit

B)Aydın

D) Muğla

 

6) Şakir’inMuazzezi’ elde etmek için bu kadar ısrarcı olmasının nedeni nedir?

A) Muazzez’e duyduğu karşı konulamaz aşk

B) Muazzez’in iyi bir eş olacağınainanması

C)Bayram yerinde Yusuf’tan yediği yumruğun acısını çıkartmakistemesi

D) Kaymakam Salahattin Bey’in makamından faydalanmak istemesi

 

 

 

7) Yusuf’un kaymakamlıktaki memuriyetininilk haftasında Salahattin Bey’den aldığı kara haber neydi?

 

A) Hilmi Beylerin Muazzez’e görücügelmeleri

B) Salahattin Beyİn amansız bir hastalığayakalanması

C) Salahattin Bey’in , Hilmi Bey’ekumarda kaybetmesi

D) Seferberlik ilan edilmesi

 

8) Salahattin Bey öldükten sonra kaymakamolan kişi kimdir?

 

A) Hilmi Bey

B) İzzet Bey

C) Sarı Hafız

D) Hacı Etem

 

9) Kuyucaklı Yusuf adlı romanın ana fikriaşağıdakilerden hangisidir?

 

A) Ekonomik güce sahip olan insanlar aynı zamanda toplumsal gücede sahiptirler.

B) Hayatı boyunca doğruluktanşaşmayanlar bunun mükafatını alır.

C) Kişi yaşadığı çevrede kimlerleyakınlık kurduğuna dikkat etmeli.

D) Bazen gerçek hiç olmadığı kadaryakınımızdadır.

 

10) Salahattin Bey’i kumardaborçlandırmalarındaki maksat seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?

 

A) Salahattin Bey’in makamındanfaydalanmak

B) Muazzez’i Şakir ile evlendirmeye mecbur bırakmak.

C) Salahattin Bey’in servetine sahipolmak.

D) Okuyucuya kumarın ne kadar yıkıcıolduğunu göstermek.

 

11)  Kuyucaklı Yusuf adlı romanda Şahinde nasıl biridir?

A) Ailesi için her türlü fedakarlığıyapan , sebatkar bir anne

B) Zevk düşkünü, paradan başka bir şey görmeyen bir kadın

C) Konu Komşusuna yardımı borç bilenbir kadın

D) Her daim yüzü gülen, hoş sohbet birinsan

 

12)  Kuyucaklı Yusuf adlıeserin yazarı kimdir?

A) Reşat Nuri

B)  NecatiCumalı

C) Sabahattin Ali

D) Halit Ziya

 

13)Yusuf , Muazzez’in Şakir  yerine kiminleevlenmesini uygun görüyor.

A) Hacı Etem

B) İzzet Bey

C) Ali

D) Hacı Hüsrev

 

14)Yusuf’un vergi tahsildarlığı görevine verilmesinin nedeni nedir?

 

A) Bu memuriyette daha fazla para kazanacak olması.

B) Masa başında iş yapmanın Yusuf’u sıkıyor olması

C) Bu işi yapacak başka memur olmayışı

D) Yusuf’u şehirden uzak tutarak Muazzez’i elde etmek istemeleri

 

15)Sabahattin Ali’nin “Kuyucaklı Yusuf”  adlı eserinin türü aşağıdakilerdenhangisidir?

A)Roman    B) Öykü     C) Tiyatro     D) Biyografi   Benzer Dosyalar