Son Dakika Haberleri

Lise harita bilgisi ders notuHARİTA

 • Kuşbakışı görünümün
 • Ölçekli
 • Düzleme aktarılmasıdır.

Uyarı!

 

 

KROKİ

 • Kuşbakışı görünümün
 • Kabataslak (ölçeksiz)
 • Düzleme aktarılmasıdır.

   

Uyarı!

 

PROJEKSİYONYÖNTEMLERİ

Haritalardakibozulmaları en aza indirebilmek için bazı yöntemler geliştirilmiştir. Bunlaraprojeksiyon ya da izdüşüm yöntemleri denir.

 

1.SilindirProjeksiyonu

 

 

2.Düzlem Projeksiyonu

 

 

3. Konik Projeksiyon

  Uyarı!

Bir yerin gerçekyüzölçümü yükseklik ve çukurluklar dikkate alınarak hesaplanır. İzdüşüm yüzölçümde ise her yer düzlük kabul edilir.

Bunun sonucu olarak biryerin gerçek yüz ölçümü ile izdüşüm yüzölçümü arasında fark büyük ise o yerengebeli, fark az ise düzlüktür. Fark Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla iken,Marmara Bölgesi’nde en azdır.

 

Harita ÇizimindeDikkat Edilecek Hususlar

 •  
 • Küçültme oranı (ölçek) belirlenmeli.
 • Enlem ve boylam gösterilmeli.
 •  
 • Lejant belirtilmeli
 •  
 • Çizim yöntemi belirlenmeli.

HARİTA ÇEŞİTLERİ

A-Konularına GöreHaritalar

1.Genel Haritalar

Yaygın olarakkullanılan atlas ve duvar haritaları genel haritalardır. Başlıcaları;

 

 

b-Siyasi (idari)haritalar: Sınırları gösterenharitalardır.

 

 

 

2.Özel Haritalar

Konunun uzmanlarıncaçizilen haritalardır. İklim (izoterm, izobar gibi) , turizm, deprem, toprak,karayolları ve bitki örtüsü haritaları özel haritalara örnektir.

Uyarı!

Bütün haritalardanfaydalanarak;

 • İzdüşüm alan ve uzaklık hesaplanabilir.
 • Yerel saat farkları bulunabilir.
 • Konum belirlenir.
 • Yön tayini yapılabilir.

B- Ölçeklerine GöreHaritalar

1-Büyük ÖlçekliHaritalar

 

 

 

 

 

PLAN-HARİTA

 

 

 

ÖLÇEKLER

1-Kesir Ölçek

2-Çizgi (grafik) Ölçek

1.KESİR ÖLÇEK

 Kesirlerleifade edilen ölçeklerdir. Kesir ölçekte birim yazılmaz. Her zaman cmcinsindendir.

 

 

 

Uyarı!

Ölçek ne kadardeğişirse değişsin; gerçek alan , gerçek uzunluk, enlem- boylam , yükselti vb  değişmez.

2- ÇİZGİ ( GRAFİK)ÖLÇEK

Çizgilerle ifadeedilen ölçeklerdir. Bu ölçekte çentikler arasındaki uzaklık farkı birbirineeşittir.

 

 

 

Harita üzerinde çizgiölçek yardımıyla uzaklık hesaplamada ölçümü yapılacak yerlerin arası şekildekigibi belirlenir. Daha sonra çizgi ölçekte sıfır başlangıcına konularakhesaplanır.

 

 

 

YERŞEKİLLERİNİ GÖSTERME YÖNTEMLERİ

1.RENKLENDİRMEYÖNTEMİ

Bu yöntemde yerşekilleri renklerle ifade edilir. Her renk belirli bir yüksekliği göstermekiçin kullanılır.

 

2.TARAMAYÖNTEMİ

Bu yöntemde, yükseltideğerleri eğim yönünde çizilen farklı boydaki çizgilerle gösterilir. Çizgigrupları arasındaki halka şeklindeki boşluklar yükselti basamaklarını gösterir.

 

 

3. GÖLGELENDİRMEYÖNTEMİ

 

 

4.KABARTMA YÖNTEMİ

Maket türüharitalardır. Yer şekillerini en iyi gösteren haritalardır. Fakat yapılması vetaşınması zor olduğundan pek kullanışlı değildir. 

 

PROFİL ÇIKARMA

 

Profili çıkarılacakolan noktaların arasına bir doğru çizilir.

Bu doğrunun kestiğiizohipslerin yükselti değerleri, alt kısma çizilecek yükselti ölçeği ilekesiştirilir.

Kesişen noktalarbirleştirildiğinde profil çıkarılmış olur.

 Benzer Dosyalar